Χριστιανική ταινία | Πού είναι το μέρος που έχει ετοιμάσει ο Κύριος για εμάς; (Επιλεγμένα στιγμιότυπα)

17 Δεκεμβρίου 2018

Πριν από δύο χιλιάδες χρόνια, ο Κύριος Ιησούς υποσχέθηκε: «Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον· και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ» (Κατά Ιωάννην 14:2-3). Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Κύριος επέστρεψε στους ουρανούς, οπότε σίγουρα ετοιμάζει ένα μέρος για εμάς στον ουρανό. Συμφωνεί αυτή η ερμηνεία με τα λόγια του Κυρίου; Ποια μυστήρια περιέχονται σε αυτή την υπόσχεση;

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο