Μαρτυρία πίστης «Ο πάστοράς μου στάθηκε εμπόδιο ανάμεσα σ' εμένα και τη βασιλεία του Θεού»

13 Ιουλίου 2022

Καθώς διερευνά στο διαδίκτυο το έργο του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες, ο πρωταγωνιστής νιώθει ότι του παρέχει άφθονη πνευματική τροφή. Αλλά προς έκπληξή του, όταν ο πάστοράς του το μαθαίνει, τον αναγκάζει να διαγράψει τα στοιχεία επικοινωνίας των αδελφών από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Αναγκάζεται να επιστρέψει στην υπηρεσία της παλιάς του εκκλησίας, αλλά νιώθει ότι δεν αποκομίζει τίποτε από αυτήν, και γι’ αυτό αισθάνεται δυστυχισμένος. Ακόμη χειρότερα, και η σύζυγός του, με την παρότρυνση του πάστορα, προσπαθεί να τον εμποδίσει να διερευνήσει το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες. Παρά τα συνεχή εμπόδια και την καταπίεση, βεβαιώνεται ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Κύριος Ιησούς που επέστρεψε και αποκτά διακριτική ικανότητα όσον αφορά τη συμπεριφορά του κλήρου. Αυτός, μαζί με τη σύζυγό του, αποδέχονται τελικά το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες.

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο