Καθημερινά λόγια του Θεού: Γνωρίζοντας το έργο του Θεού | Απόσπασμα 227

18 Οκτωβρίου 2020

Μισείτε πραγματικά τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα; Ειλικρινά τον μισείτε; Γιατί σας έχω ρωτήσει τόσες φορές; Γιατί εξακολουθώ να σας κάνω αυτήν την ερώτηση ξανά και ξανά; Ποια είναι η εικόνα που έχετε για τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα στην καρδιά σας; Την έχετε πραγματικά διαγράψει; Είναι σίγουρο ότι δεν τον θεωρείτε πατέρα σας; Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να αντιλαμβάνονται την πρόθεσή Μου στις ερωτήσεις που κάνω. Δεν αποσκοπούν να προκαλέσουν την οργή των ανθρώπων, ούτε να ξεσηκώσουν επανάσταση ανάμεσα στους ανθρώπους, ούτε να βοηθήσουν τον άνθρωπο να βρει τον δικό του δρόμο προς την έξοδο, παρά αποσκοπούν να δώσουν τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους να απελευθερωθούν από τα δεσμά του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Ωστόσο, κανένας δεν πρέπει να ανησυχεί. Όλα θα επιτευχθούν μέσω των λόγων Μου· κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να συμμετέχει και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει το έργο που πραγματοποιώ Εγώ. Θα καθαρίσω τον αέρα σε όλους τους τόπους και θα εξαλείψω κάθε ίχνος δαίμονα από τη γη. Έχω ήδη αρχίσει, και θα εκκινήσω το πρώτο στάδιο του έργου Μου για την παίδευση από τον τόπο όπου κατοικεί ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας. Συνεπώς, μπορεί να γίνει εμφανές ότι η παίδευσή Μου συμβαίνει ήδη σε ολόκληρο το σύμπαν, οπότε, ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας και κάθε είδους ακάθαρτου πνεύματος θα καταστούν ανίσχυρα να διαφύγουν της παίδευσής Μου, επειδή Εγώ παρακολουθώ όλους τους τόπους. Όταν ολοκληρωθεί το έργο Μου επί της γης, δηλαδή, όταν φτάσει στο τέλος της η εποχή της κρίσεως, Εγώ θα παιδεύσω επισήμως τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα. Ο λαός Μου θα παρακολουθήσει τη δίκαιη παίδευση του μεγάλου κόκκινου δράκοντα από Μένα, θα ξεχυθεί από μέσα του έπαινος για τη δικαιοσύνη Μου και θα εξυμνεί για πάντα το άγιο όνομά Μου λόγω της δικαιοσύνης Μου. Ως εκ τούτου, θα εκτελείτε επισήμως το καθήκον σας και θα Με δοξάζετε επισήμως σε όλους τους τόπους για πάντα!

Όταν η εποχή της κρίσεως φτάσει στο αποκορύφωμά της, δεν θα σπεύσω να ολοκληρώσω το έργο Μου, παρά θα ενσωματώσω σ’ αυτό την απόδειξη από την εποχή της παίδευσης και θα δώσω τη δυνατότητα σε όλο τον λαό Μου να δει αυτήν την απόδειξη· έτσι θα προκύψουν καλύτεροι καρποί. Αυτή η απόδειξη είναι το μέσο με το οποίο θα παιδεύσω τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα, και θα κάνω τον λαό Μου να το δει με τα ίδια του τα μάτια, ώστε να γνωρίζει περισσότερα για τη διάθεσή Μου. Ο καιρός που θα μπορεί να Με απολαμβάνει ο λαός Μου, θα είναι όταν θα έχει παιδευθεί ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας. Το σχέδιό Μου είναι να κάνω τους ανθρώπους του μεγάλου κόκκινου δράκοντα να εξεγερθούν και να επαναστατήσουν εναντίον του, και αυτή είναι η μέθοδος με την οποία οδηγώ τον λαό Μου στην τελείωση, ενώ αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για όλο τον λαό Μου να προχωρήσει στη ζωή.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν, Κεφάλαιο 28

Όλα επιτυγχάνονται μέσω του λόγου του Θεού

Ο Θεός θα καθαρίσει κάθε τόπου τον αέρα, θα εκδιώξει τους δαίμονες από τη γη. Έχει ξεκινήσει την παίδευσή Του στον τόπο του μεγάλου κόκκινου δράκοντα.

Έτσι, μπορεί κανείς να δει ότι η παίδευση του Θεού βρίσκεται σ’ όλο το σύμπαν, και ο κόκκινος δράκοντας, μ’ όλα τα ακάθαρτα πνεύματα, δεν μπορεί να ξεφύγει, γιατί Αυτός επιβλέπει όλα τα μέρη. Όλα θα επιτευχθούν απ’ τα λόγια του Θεού. Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να μετέχει, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει το έργο που θα κάνει Αυτός.

Όταν τελειώσει το έργο του Θεού στη γη, όταν η ώρα της κρίσης τελειώσει, Αυτός θα τιμωρήσει μπροστά σε όλους τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα, τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα.

Ο λαός του Θεού θα δει την τιμωρία Του προς εκείνον, υψώνοντας δοξολογίες, εξυμνώντας παντοτινά το όνομά Του, λόγω της δικαιοσύνης Του. Έτσι, θα κάνετε επισήμως το καθήκον σας και θα δοξάζετε τον Θεό σε όλα τα μέρη, παντοτινά, παντοτινά, παντοτινά! Όλα θα επιτευχθούν από τα λόγια του Θεού. Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να μετέχει, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει το έργο που θα κάνει Αυτός, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει το έργο που θα κάνει Αυτός.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Κοινοποίηση

Άκυρο