Καθημερινά λόγια του Θεού: Γνωρίζοντας το έργο του Θεού | Απόσπασμα 217

24 Ιουνίου 2020

Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να κατανοήσουν τον σκοπό του έργου Μου στη γη, δηλαδή, τον τελικό στόχο του έργου Μου και το επίπεδο που πρέπει να επιτύχω σε αυτό το έργο πριν να μπορέσει να ολοκληρωθεί. Εάν οι άνθρωποι που Με ακολουθούν μέχρι σήμερα, δεν καταλάβουν το έργο Μου, τότε δεν Με έχουν ακολουθήσει μάταια; Οι άνθρωποι που Με ακολουθούν πρέπει να γνωρίζουν το θέλημά Μου. Εργάζομαι στη γη εδώ και χιλιάδες χρόνια και μέχρι σήμερα επιτελώ το έργο Μου με αυτόν τον τρόπο. Παρόλο που το έργο Μου περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα, ο σκοπός του έργου αυτού παραμένει αμετάβλητος. Όπως, για παράδειγμα, αν και είμαι γεμάτος με κρίση και παίδευση προς τον άνθρωπο, αυτό που κάνω είναι για τη σωτηρία του και για να διαδώσω καλύτερα το ευαγγέλιο Μου και να επεκτείνω περισσότερο το έργο Μου σε όλα τα έθνη των Εθνικών μόλις ο άνθρωπος έχει ολοκληρωθεί. Έτσι, σήμερα, σε μια εποχή που πολλοί άνθρωποι έχουν από καιρό απογοητευτεί πολύ ως προς τις ελπίδες τους, εξακολουθώ να συνεχίζω το έργο Μου, το έργο που πρέπει να κάνω για να κρίνω και να παιδεύσω τον άνθρωπο. Παρά το γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει κουραστεί από αυτά που λέω και ανεξάρτητα του ότι δεν επιθυμεί να προβληματιστεί με το έργο Μου, συνεχίζω να εκτελώ καθήκον Μου, γιατί ο σκοπός του έργου Μου παραμένει αμετάβλητος και το αρχικό σχέδιό Μου δεν θα καταστραφεί. Το έργο της κρίσης Μου είναι να δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να Με υπακούει καλύτερα και η δουλειά της παίδευσής Μου είναι να επιτρέψει στον άνθρωπο να αλλάξει αποτελεσματικότερα. Αν και αυτό που κάνω γίνεται για τη διαχείρισή Μου, δεν έχω κάνει ποτέ κάτι που δεν ωφελεί τον άνθρωπο. Αυτό συμβαίνει επειδή επιθυμώ να κάνω όλα τα έθνη εκτός του Ισραήλ εξίσου υπάκουα με τους Ισραηλίτες και να τους κάνω πραγματικούς ανθρώπους, έτσι ώστε να εδραιωθώ στα εδάφη εκτός του Ισραήλ. Αυτή είναι η διαχείρισή Μου. Είναι το έργο που επιτελώ μεταξύ των ειδωλολατρικών εθνών. Ακόμα και τώρα, πολλοί άνθρωποι δεν κατανοούν τη διαχείρισή Μου, επειδή δεν ενδιαφέρονται για αυτά τα πράγματα, αλλά ενδιαφέρονται μόνο για το μέλλον και τον προορισμό τους. Ανεξάρτητα από αυτά που λέω, οι άνθρωποι εξακολουθούν να αδιαφορούν για το έργο που κάνω, αντί να εστιάζουν αποκλειστικά στον μελλοντικό προορισμό τους. Εάν τα πράγματα συνεχίζονται με αυτόν τον τρόπο, πώς μπορεί να εξαπλωθεί το έργο Μου; Πώς μπορεί το ευαγγέλιό Μου να εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο; Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, όταν το έργο Μου εξαπλωθεί, θα σας σκορπίσω, και θα σας πατάξω, όπως ο Ιεχωβά πάταξε όλες τις φυλές του Ισραήλ. Όλα αυτά θα γίνουν για να εξαπλωθεί το ευαγγέλιο Μου σε ολόκληρη τη γη και να εξαπλωθεί το έργο Μου στα έθνη των Εθνικών, ώστε το όνομά Μου να δοξαστεί από ενήλικες και παιδιά και το άγιο όνομά Μου να εξυμνείται στα στόματα ανθρώπων από όλες τις φυλές και τα έθνη. Σε αυτή την τελευταία εποχή, θα δοξαστεί το όνομα Μου από τα έθνη των Εθνικών, οι πράξεις Μου θα γίνουν αντιληπτές από τα έθνη, και θα μπορούν να Με αποκαλούν Παντοδύναμο για τις πράξεις Μου, και αυτό θα γίνει ώστε ο λόγος Μου να πραγματοποιηθεί. Θα κάνω όλους τους ανθρώπους να κατανοήσουν ότι δεν είμαι μόνο ο Θεός των Ισραηλιτών, αλλά και ο Θεός όλων των εθνών των ειδωλολατρών, ακόμα και εκείνων που έχω καταραστεί. Θα αφήσω όλους να δουν ότι είμαι ο Θεός όλης της δημιουργίας. Αυτό είναι το μέγιστο έργο Μου, ο σκοπός του σχεδίου Μου για τις έσχατες μέρες και το μόνο έργο που πρέπει να εκπληρωθεί τις έσχατες ημέρες.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Το έργο της διάδοσης του ευαγγελίου είναι επίσης το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου

Το όνομα του Θεού θα μεγαλυνθεί στα έθνη των Εθνικών

Του Θεού το όνομα, του Θεού το όνομα, θα μεγαλυνθεί. Του Θεού το όνομα στων Εθνικών, στων Εθνικών τα έθνη, του Θεού το όνομα. Σκοπός της κρίσης Του είναι να ενθαρρύνει την ανθρώπινη υπακοή· σκοπός της παίδευσής Του είναι να επιτρέψει τη μεταμόρφωση του ανθρώπου, τη μεταμόρφωση του ανθρώπου. Αν και το έργο Του είναι χάριν της διαχείρισής Του, όλα όσα κάνει Αυτός είναι καλά για τους ανθρώπους, καλά για τους ανθρώπους. Θέλει οι άνθρωποι πέρα απ’ το Ισραήλ να υπακούνε όπως οι Ισραηλίτες, αληθινούς ανθρώπους να τους κάνει, αληθινούς, έτσι ώστε, πέρα από το Ισραήλ, ο Θεός να εδραιωθεί. Αυτή ’ναι του Θεού η διαχείριση. Είναι το έργο Του στων Εθνικών τις χώρες. Του Θεού το όνομα, του Θεού το όνομα, θα μεγαλυνθεί. Του Θεού το όνομα στων Εθνικών, στων Εθνικών τα έθνη, του Θεού το όνομα. Σήμερα, πολλοί ακόμη δεν κατανοούν τη διαχείρισή Του. Οι έγνοιες κι οι επιθυμίες τους στο μέλλον που θα έχουν εστιάζονται. Ό,τι κι αν λέει ο Θεός, δεν αναζητούν το έργο Του. Ο άνθρωπος σκέφτεται μόνο τον αυριανό προορισμό. Αν αυτό συνεχιστεί, πώς θα επεκταθεί το έργο του Θεού; Πώς το ευαγγέλιο θα εξαπλωθεί σ’ όλο τον κόσμο; Πρέπει να ξέρετε πότε το έργο Του αυξάνεται, θα διασκορπιστείτε μακριά πολύ. Ο Θεός θα σας πατάξει, Αυτός θα σας πατάξει, όπως ο Ιεχωβά τις φυλές του Ισραήλ, ώστε το ευαγγέλιο να εξαπλωθεί σ’ όλη τη γη, το έργο Του στων Εθνικών τις χώρες. Νέοι και γέροι θα μεγαλύνουν του Θεού το όνομα, και απ’ όλες τις φυλές το άγιο όνομά Του θα δοξαστεί, το άγιο όνομά Του. Στους έσχατους καιρούς, στην τελευταία εποχή, του Θεού το όνομα θα μεγαλυνθεί στων Εθνικών τα έθνη. Οι Εθνικοί θα δουν τις πράξεις του Θεού και Παντοδύναμο θα Τον αποκαλέσουν· έτσι, τα λόγια Του μια μέρα σύντομα θα επαληθευτούν. Θα κάνει τον άνθρωπο σίγουρα να μάθει πως δεν είναι μόνο ο Θεός των Ισραηλιτών, μα και ο Θεός όλων των εθνών των Εθνικών, ακόμη και αυτών που έχει καταραστεί. Κάθε άνθρωπο θα κάνει να δει ότι Αυτός είναι της δημιουργίας όλης ο Θεός. Αυτό είναι το μεγαλύτερο έργο Του, το μεγαλύτερο έργο Του, ο σκοπός του έργου Του στις έσχατες ημέρες, το μόνο που Αυτός θα κάνει στις έσχατες ημέρες. Του Θεού το όνομα, του Θεού το όνομα, θα μεγαλυνθεί. Του Θεού το όνομα στων Εθνικών, στων Εθνικών τα έθνη.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο