Καθημερινά λόγια του Θεού: Γνωρίζοντας το έργο του Θεού | Απόσπασμα 213

25 Φεβρουαρίου 2024

Ο κύριος στόχος του έργου της κατάκτησης είναι να εξαγνίσει την ανθρωπότητα, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να κατέχει την αλήθεια, διότι τώρα ο άνθρωπος κατέχει πολύ λίγη αλήθεια! Το να επιτευχθεί αυτό το έργο της κατάκτησης σ’ αυτούς τους ανθρώπους, έχει βαθύτατη σημασία. Έχετε όλοι υποπέσει στην επιρροή του σκότους κι έχετε υποστεί μεγάλη βλάβη. Στόχος αυτού του έργου, λοιπόν, είναι να σας επιτρέψει να γνωρίσετε την ανθρώπινη φύση κι έτσι να ζήσετε την αλήθεια. Η τελείωση είναι κάτι που όλα τα δημιουργημένα όντα θα έπρεπε να δέχονται. Αν το έργο αυτού του σταδίου αφορά μόνο την τελείωση του ανθρώπου, τότε θα μπορούσε να γίνει στην Αγγλία ή στην Αμερική ή στο Ισραήλ. Θα μπορούσε να γίνει στον λαό κάθε έθνους. Όμως, το έργο της κατάκτησης είναι εκλεκτικό. Το πρώτο βήμα του έργου της κατάκτησης είναι βραχυπρόθεσμο. Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθεί για να ταπεινώσει τον Σατανά και να κατακτήσει ολόκληρο το σύμπαν. Αυτό είναι το αρχικό έργο της κατάκτησης. Κάποιος μπορεί να πει ότι κάθε πλάσμα που πιστεύει στον Θεό μπορεί να οδηγηθεί στην τελείωση, επειδή η τελείωση είναι κάτι που μπορεί κανείς να καταφέρει μόνο μετά από μια μακροχρόνια αλλαγή. Αλλά το να κατακτηθείς είναι διαφορετικό. Το δείγμα για την κατάκτηση πρέπει να είναι αυτό που υστερεί περισσότερο, που ζει στο βαθύτερο σκοτάδι, κι επίσης το πιο εκφυλισμένο, το πιο απρόθυμο ν’ αποδεχτεί τον Θεό και το πιο ανυπάκουο στον Θεό. Αυτό είναι το είδος του ατόμου που μπορεί να μαρτυρήσει ότι κατακτάται. Κύριος στόχος του έργου της κατάκτησης είναι να νικήσει τον Σατανά. Κύριος στόχος της τελείωσης του ανθρώπου, από την άλλη πλευρά, είναι να κερδίσει ανθρώπους. Είναι να επιτρέψει στους ανθρώπους να έχουν μαρτυρία αφότου κατακτηθούν ότι αυτό το έργο της κατάκτησης έχει λάβει χώρα εδώ, σε ανθρώπους σαν εσάς. Στόχος είναι οι άνθρωποι να γίνουν μάρτυρες αφότου κατακτηθούν. Αυτοί οι κατακτημένοι άνθρωποι θα χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθεί ο σκοπός της ταπείνωσης του Σατανά. Έτσι, ποια είναι η κύρια μέθοδος της κατάκτησης; Η παίδευση, η κρίση, η εκτόξευση κατάρων και η αποκάλυψη —να χρησιμοποιεί τη δίκαιη διάθεση για να κατακτήσει ανθρώπους, έτσι ώστε να είναι απόλυτα πεπεισμένοι, γεμάτοι βεβαιότητα στις καρδιές και τα στόματά τους, εξαιτίας της δίκαιης διάθεσης του Θεού. Να χρησιμοποιεί την πραγματικότητα του λόγου και να χρησιμοποιεί την εξουσία του λόγου για να κατακτήσει τους ανθρώπους και να τους πείσει πλήρως —αυτό σημαίνει να κατακτάσαι. Αυτοί που έχουν τελειοποιηθεί, δεν είναι μόνο σε θέση να φτάσουν στην υπακοή αφού θα κατακτηθούν, αλλά είναι επίσης σε θέση να αποκτήσουν γνώση και να αλλάξουν τη διάθεσή τους. Γνωρίζουν τον Θεό, βιώνουν τον δρόμο της αγάπης προς τον Θεό και είναι γεμάτοι με την αλήθεια. Γνωρίζουν πώς να βιώνουν το έργο του Θεού, είναι σε θέση να υποφέρουν για τον Θεό και έχουν τη δική τους βούληση. Έχουν οδηγηθεί στην τελείωση αυτοί που έχουν μια πραγματική κατανόηση της αλήθειας, χάρη στην εμπειρία της αλήθειας. Κατακτημένοι είναι αυτοί που γνωρίζουν για την αλήθεια, αλλά δεν έχουν δεχτεί την πραγματική έννοια της αλήθειας. Μόλις κατακτηθούν, υπακούν, όμως η υπακοή τους είναι όλο το αποτέλεσμα της κρίσης που έλαβαν. Δεν έχουν απολύτως καμιά κατανόηση του πραγματικού νοήματος πολλών αληθειών. Αναγνωρίζουν την αλήθεια προφορικά, αλλά δεν έχουν εισέλθει στην αλήθεια. Αντιλαμβάνονται την αλήθεια, αλλά δεν έχουν εμπειρία της αλήθειας. Το έργο που έχει πραγματοποιηθεί σ’ αυτούς που οδηγούνται στην τελείωση, περιλαμβάνει παιδεύσεις και κρίσεις, μαζί με την παροχή της ζωής. Το άτομο που εκτιμά την είσοδο στην αλήθεια είναι αυτό που μπορεί να οδηγηθεί στην τελείωση. Η διαφορά μεταξύ αυτών που οδηγούνται στην τελείωση κι αυτών που κατακτώνται, έγκειται στο αν εισέρχονται στην αλήθεια. Αυτοί που κατανοούν την αλήθεια, έχουν εισέλθει στην αλήθεια και ζουν την αλήθεια, είναι αυτοί που έχουν οδηγηθεί στην τελείωση. Αυτοί που δεν κατανοούν την αλήθεια, δεν εισέρχονται στην αλήθεια, δηλαδή αυτοί που δεν ζουν την αλήθεια, είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να οδηγηθούν στην τελείωση. Αν αυτοί οι άνθρωποι είναι σε θέση τώρα να υπακούν εντελώς, τότε είναι κατακτημένοι. Αν οι κατακτημένοι δεν αναζητούν την αλήθεια, αν ακολουθούν, αλλά δεν ζουν την αλήθεια, αν πιάσει το μάτι τους ή το αυτί τους την αλήθεια, αλλά δεν εκτιμήσουν το να ζουν με την αλήθεια, αυτοί δεν μπορούν να οδηγηθούν στην τελείωση. Αυτοί που πρόκειται να τελειωθούν, κάνουν πράξη την αλήθεια σύμφωνα με την πορεία προς την τελείωση, δηλαδή κάνουν πράξη την αλήθεια που βασίζεται στο μονοπάτι προς την τελείωση. Μέσω αυτής, εκπληρώνουν το θέλημα του Θεού και τελειοποιούνται. Όποιος φτάνει στο τέλος πριν το έργο κατάκτησης ολοκληρωθεί, είναι κατακτημένος, όμως δεν μπορεί να λεχθεί πως έχει οδηγηθεί στην τελείωση. Έχουν οδηγηθεί στην τελείωση αυτοί, οι οποίοι, μόλις το έργο της κατάκτησης τελειώσει, είναι σε θέση να επιδιώξουν την αλήθεια και να αποκτηθούν από τον Θεό. Αποκαλούνται αυτοί, οι οποίοι, μόλις το έργο της κατάκτησης τελειώσει, μένουν ακλόνητοι στις δοκιμασίες και βιώνουν την αλήθεια. Αυτό που διακρίνει αυτόν που κατακτάται απ’ αυτόν που οδηγείται στην τελείωση, είναι οι διαφορές στα βήματα που ακολουθούνται και οι διαφορές στον βαθμό που η αλήθεια κατέχεται. Όλοι αυτοί που δεν έχουν μπει στο μονοπάτι προς την τελείωση, εννοώντας αυτούς που δεν κατέχουν την αλήθεια, εν τέλει επίσης θα εξαλειφθούν. Μόνον αυτοί που κατέχουν την αλήθεια και ζουν την αλήθεια μπορούν να αποκτηθούν ολοκληρωτικά απ’ τον Θεό. Δηλαδή, αυτοί που βιώνουν την εικόνα του Πέτρου οδηγούνται στην τελείωση, ενώ όλοι οι άλλοι είναι οι κατακτημένοι. Το έργο που πραγματοποιείται σε όλους αυτούς που έχουν κατακτηθεί, αποτελείται απλώς από επίρριψη κατάρων, παίδευση και επίδειξη οργής, κι αυτό που θα δεχτούν είναι απλώς δικαιοσύνη και κατάρες. Για να πείσεις ένα τέτοιο άτομο, πρέπει να προβείς σε αποκαλύψεις με τρόπο ευθύ· να του αποκαλύψεις την διεφθαρμένη διάθεση μέσα του, ώστε να το αναγνωρίσει από μόνος του και να πειστεί πλήρως. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος γίνεται απόλυτα υπάκουος, το έργο της κατάκτησης τελειώνει. Ακόμα κι αν οι περισσότεροι άνθρωποι εξακολουθούν να μην αναζητούν να καταλάβουν την αλήθεια, το έργο της κατάκτησης θα έχει τελειώσει.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Μόνο όσοι οδηγηθούν στην τελείωση μπορούν να ζήσουν μια ουσιαστική ζωή

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο