Καθημερινά λόγια του Θεού: Γνωρίζοντας το έργο του Θεού | Απόσπασμα 212

15 Αυγούστου 2020

Κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός ενσαρκώθηκε προκειμένου να επιτελέσει το έργο που όφειλε να επιτελέσει και να εκτελέσει τη διακονία του λόγου Του. Ήρθε αυτοπροσώπως για να εργαστεί ανάμεσα στα ανθρώπινα πλάσματα, με στόχο να οδηγήσει στην τελείωση όσους επιθυμεί η καρδιά Του. Από την εποχή της δημιουργίας μέχρι σήμερα, έχει επιτελέσει αυτού του είδους το έργο αποκλειστικά κατά τις έσχατες ημέρες. Ο Θεός ενσαρκώθηκε μόνο κατά τις έσχατες ημέρες, προκειμένου να επιτελέσει ένα τόσο μεγάλης κλίμακας έργο. Παρόλο που υπομένει κακουχίες, τις οποίες οι άνθρωποι θα δυσκολεύονταν να αντέξουν, και παρόλο που είναι ένας μεγαλοπρεπής Θεός, ο οποίος, ωστόσο, έχει την ταπεινοφροσύνη να γίνει ένας συνηθισμένος άνθρωπος, καμία πτυχή του έργου Του δεν έχει καθυστερήσει, και το σχέδιό Του δεν έχει καταλήξει ούτε στο ελάχιστο βορά στο χάος. Επιτελεί το έργο σύμφωνα με το αρχικό Του σχέδιο. Ένας από τους σκοπούς της ενσάρκωσης αυτής είναι η κατάκτηση των ανθρώπων, ένας άλλος είναι να οδηγήσει στην τελείωση τους ανθρώπους που αγαπά. Επιθυμεί να βλέπει με τα ίδια Του τα μάτια τους ανθρώπους που οδηγεί στην τελείωση, και θέλει να βλέπει ο ίδιος πώς οι άνθρωποι που οδηγεί στην τελείωση καταθέτουν μαρτυρία γι’ Αυτόν. Δεν είναι μόνο ένας ή δύο εκείνοι που οδηγούνται στην τελείωση. Αντιθέτως, πρόκειται για μια ομάδα αποτελούμενη από λίγους μόνο ανθρώπους. Οι άνθρωποι σ’ αυτήν την ομάδα προέρχονται από διάφορες χώρες και εθνικότητες του κόσμου. Σκοπός της επιτέλεσης έργου τόσο μεγάλης κλίμακας είναι να κερδίσει τη συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, να κερδίσει την κατάθεση μαρτυρίας αυτής της ομάδας ανθρώπων γι’ Αυτόν και να αποκτήσει τη δόξα μέσω αυτών. Δεν επιτελεί έργο άνευ σημασίας ούτε επιτελεί έργο άνευ αξίας. Μπορεί να λεχθεί ότι, επιτελώντας ένα τόσο μεγάλο έργο, στόχος του Θεού είναι να οδηγήσει στην τελείωση όλους όσους επιθυμεί. Στον ελεύθερο χρόνο που Του απομένει, θα ξεφορτωθεί τους κακούς. Να ξέρεις ότι δεν επιτελεί το σπουδαίο αυτό έργο εξαιτίας των κακών· αντίθετα, δίνει όλον Του τον εαυτό προς χάριν αυτού του μικρού αριθμού ανθρώπων που πρόκειται να οδηγήσει στην τελείωση. Το έργο που επιτελεί, τα λόγια που εκφράζει, τα μυστήρια που αποκαλύπτει, και η κρίση και η παίδευσή Του είναι όλα προς χάριν αυτού του μικρού αριθμού ανθρώπων. Δεν ενσαρκώθηκε εξαιτίας των κακών, και αυτοί δεν προκαλούν καν τη μεγάλη Του οργή. Λέει την αλήθεια και μιλά για είσοδο, προς χάριν εκείνων που πρόκειται να οδηγηθούν στην τελείωση· για δική τους χάρη ενσαρκώθηκε και για χάρη τους παραχωρεί τις υποσχέσεις και τις ευλογίες Του. Η αλήθεια, η είσοδος και η ζωή στην ανθρώπινη φύση, για τις οποίες μιλά, δεν γίνονται αντικείμενο έργου προς χάριν των κακών. Θέλει να αποφύγει να μιλήσει στους κακούς και επιθυμεί να παραχωρήσει όλες τις αλήθειες σε όσους πρόκειται να οδηγηθούν στην τελείωση. Ωστόσο, το έργο Του απαιτεί, προς το παρόν, να επιτραπεί στους κακούς να απολαύσουν λίγα από τα πλούτη Του. Όσοι δεν κάνουν την αλήθεια πράξη, όσοι δεν ικανοποιούν τον Θεό και όσοι διακόπτουν το έργο Του είναι όλοι τους κακοί. Δεν μπορούν να οδηγηθούν στην τελείωση, και ο Θεός τούς αποστρέφεται και τους απορρίπτει. Αντίθετα, όσοι κάνουν την αλήθεια πράξη και μπορούν να ικανοποιούν τον Θεό, και όσοι δαπανούν ολόκληρο τον εαυτό τους στο έργο του Θεού είναι οι άνθρωποι που πρόκειται να οδηγηθούν στην τελείωση από τον Θεό. Αυτοί που ο Θεός επιθυμεί να ολοκληρώσει δεν είναι άλλοι από αυτήν την ομάδα ανθρώπων, και το έργο που επιτελεί ο Θεός είναι προς χάριν αυτών των ανθρώπων. Η αλήθεια για την οποία μιλά, απευθύνεται προς τους ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να την κάνουν πράξη. Δεν μιλά στους ανθρώπους που δεν κάνουν την αλήθεια πράξη. Η αύξηση της ενόρασης και η ανάπτυξη της διακριτικής ικανότητας, για τις οποίες μιλά, στοχεύουν στους ανθρώπους που μπορούν να κάνουν την αλήθεια πράξη. Όταν μιλά για εκείνους που πρόκειται να οδηγηθούν στην τελείωση, εννοεί ακριβώς αυτούς τους ανθρώπους. Το έργο του Αγίου Πνεύματος απευθύνεται στους ανθρώπους που μπορούν να κάνουν την αλήθεια πράξη. Πράγματα, όπως η κατοχή της σοφίας και της ανθρώπινης φύσης, απευθύνονται στους ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να κάνουν την αλήθεια πράξη. Όσοι δεν κάνουν την αλήθεια πράξη, ίσως να ακούσουν πολλά λόγια για την αλήθεια, αλλά επειδή είναι τόσο κακοί από τη φύση τους και δεν ενδιαφέρονται για την αλήθεια, κατανοούν μόνο δόγματα και λόγια, καθώς και κενές θεωρίες, χωρίς την παραμικρή αξία για την είσοδό τους στη ζωή. Κανείς από αυτούς δεν είναι πιστός στον Θεό· όλοι τους είναι άνθρωποι που βλέπουν τον Θεό, αλλά δεν μπορούν να Τον αποκτήσουν· όλοι τους καταδικάζονται από τον Θεό.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Μόνο όσοι επικεντρώνονται στην άσκηση μπορούν να οδηγηθούν στην τελείωση

Ο σκοπός πίσω από την ενσάρκωση του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες

Στις έσχατες ημέρες, ενσαρκώθηκε ο Θεός για να κάνει το έργο που έπρεπε να κάνει και τη διακονία του λόγου Του να επιτελέσει. Εργάζεται αυτοπροσώπως μες στους ανθρώπους, γιατί στόχος Του είναι να τελειοποιήσει όλους αυτούς που έχει στην καρδιά Του. Ενσαρκώθηκε για να κατακτήσει τους ανθρώπους και να τελειοποιήσει αυτούς που αγαπά. Θέλει με τα ίδια Του τα μάτια να δει αυτούς που τελειοποιεί. Θέλει να δει ο ίδιος αυτούς που τελειοποιεί να γίνονται μάρτυρές Του.

Απ’ τη δημιουργία ως και τώρα, μονάχα κατά τις έσχατες ημέρες ενσαρκώνεται ο Θεός για να κάνει έργο τόσο μεγάλο. Υποφέρει όσα κανείς δεν αντέχει, όμως το έργο Του ποτέ δεν έχει καθυστερήσει, αν και ταπεινά έγινε άνθρωπος κανονικός. Ενσαρκώθηκε για να κατακτήσει τους ανθρώπους και να τελειοποιήσει αυτούς που αγαπά. Θέλει με τα ίδια Του τα μάτια να δει αυτούς που τελειοποιεί. Θέλει να δει ο ίδιος αυτούς που τελειοποιεί να γίνονται μάρτυρές Του.

Αν κι ο μέγας Θεός έγινε άνθρωπος, ποτέ το σχέδιό Του δεν παρεκτράπηκε. Κάνει το έργο σύμφωνα με το σχέδιό Του. Οι τελειοποιημένοι δεν είναι ένας-δυό, αν και σ’ αυτή την ομάδα είναι λίγοι. Προέρχονται από διάφορα έθνη παγκοσμίως. Ενσαρκώθηκε για να κατακτήσει τους ανθρώπους και να τελειοποιήσει αυτούς που αγαπά. Θέλει με τα ίδια Του τα μάτια να δει αυτούς που τελειοποιεί. Θέλει να δει ο ίδιος αυτούς που τελειοποιεί να γίνονται μάρτυρές Του.

Κάνει τόσο έργο, με στόχο να κερδίσει αυτή την ομάδα ανθρώπων, και να κερδίσει τη μαρτυρία τους γι’ Αυτόν. Κάνει τόσο έργο, με στόχο την τελείωση των εκλεκτών και την απόκτηση της δόξας που Αυτός παίρνει από αυτούς τους λίγους. Ενσαρκώθηκε για να κατακτήσει τους ανθρώπους και να τελειοποιήσει αυτούς που αγαπά. Θέλει με τα ίδια Του τα μάτια να δει αυτούς που τελειοποιεί. Θέλει να δει ο ίδιος αυτούς που τελειοποιεί να γίνονται μάρτυρές Του.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο