Καθημερινά λόγια του Θεού: Γνωρίζοντας το έργο του Θεού | Απόσπασμα 206

14 Αυγούστου 2020

Ένα στάδιο του έργου των δύο προηγούμενων εποχών πραγματοποιήθηκε στο Ισραήλ· ένα άλλο πραγματοποιήθηκε στην Ιουδαία. Σε γενικές γραμμές, κανένα στάδιο αυτού του έργου δεν έφυγε από το Ισραήλ· ήταν τα στάδια του έργου που πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στους ανθρώπους που επιλέχθηκαν αρχικά. Συνεπώς, από την σκοπιά των Ισραηλιτών, ο Θεός Ιεχωβά είναι μονάχα ο Θεός των Ισραηλιτών. Εξαιτίας του έργου του Ιησού στην Ιουδαία, και εξαιτίας της ολοκλήρωσης του έργου της σταύρωσης από Εκείνον, από την σκοπιά των Ιουδαίων, ο Ιησούς είναι ο Λυτρωτής του Εβραϊκού λαού. Είναι μοναχά ο Βασιλιάς των Εβραίων, και όχι άλλου λαού· δεν είναι ο Κύριος που θα λυτρώσει τους Άγγλους, ούτε ο Κύριος που θα λυτρώσει τους Αμερικανούς, αλλά είναι ο Κύριος που θα λυτρώσει τους Ισραηλίτες, και στο Ισραήλ είναι οι Εβραίοι που Εκείνος θα λυτρώσει. Στην πραγματικότητα, ο Θεός είναι ο Κύριος όλων των πραγμάτων. Αυτός είναι ο Θεός όλης της δημιουργίας. Δεν είναι μόνο ο Θεός των Ισραηλιτών, και δεν είναι μόνο ο Θεός των Εβραίων· Αυτός είναι ο Θεός όλης της δημιουργίας. Τα δύο προηγούμενα στάδια του έργου Του πραγματοποιήθηκαν στο Ισραήλ, και με αυτό τον τρόπο, κάποιες αντιλήψεις έχουν διαμορφωθεί στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Ιεχωβά εργαζόταν στο Ισραήλ και ο ίδιος ο Ιησούς πραγματοποιούσε το έργο Του στην Ιουδαία —επιπλέον, ότι μέσω της ενσάρκωσης Εκείνος εργαζόταν στην Ιουδαία— και όπως και να ’χει, αυτό το έργο δεν επεκτάθηκε πέρα από το Ισραήλ. Δεν εργαζόταν με τους Αιγύπτιους· δεν εργαζόταν με τους Ινδούς· εργαζόταν μόνο με τους Ισραηλίτες. Οι άνθρωποι με αυτό τον τρόπο σχηματίζουν διάφορες αντιλήψεις· επιπλέον, σχεδιάζουν το έργο του Θεού μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Λένε ότι όταν ο Θεός εργάζεται, αυτό πρέπει να πραγματοποιείται ανάμεσα στους επίλεκτους ανθρώπους και στο Ισραήλ· εκτός από τους Ισραηλίτες, ο Θεός δεν έχει άλλο παραλήπτη για το έργο Του, ούτε έχει άλλο σκοπό για το έργο Του· αυτοί είναι ιδιαίτερα αυστηροί στην «πειθαρχία» του ενσαρκωμένου Θεού, δίχως να Του επιτρέπουν να κινείται πέρα από το πεδίο του Ισραήλ. Δεν είναι αυτές όλες ανθρώπινες αντιλήψεις; Ο Θεός έφτιαξε όλους τους ουρανούς και τη γη και όλα τα πράγματα, και έφτιαξε όλη τη δημιουργία· πώς θα μπορούσε να περιορίσει το έργο Του μόνο στο Ισραήλ; Σ’ εκείνη την περίπτωση, ποιος λόγος θα υπήρχε για Εκείνον να φτιάξει ολόκληρη τη δημιουργία Του; Αυτός δημιούργησε ολόκληρο τον κόσμο· έχει πραγματοποιήσει το έξι χιλιάδων χρόνων πλάνο διαχείρισής Του όχι μόνο στο Ισραήλ αλλά και με κάθε άνθρωπο στο σύμπαν. Ανεξάρτητα από το αν αυτοί ζουν στην Κίνα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή τη Ρωσία, κάθε άτομο είναι απόγονος του Αδάμ· έχουν όλοι φτιαχτεί από τον Θεό. Ούτε ένα άτομο δεν μπορεί να ξεφύγει από το πεδίο της δημιουργίας του Θεού, και ούτε ένα άτομο δεν μπορεί να ξεφύγει από την ετικέτα του «απογόνου του Αδάμ». Είναι όλοι δημιούργημα του Θεού και είναι όλοι απόγονοι του Αδάμ· είναι επίσης οι διεφθαρμένοι απόγονοι των Αδάμ και Εύας. Δεν είναι μόνο οι Ισραηλίτες δημιούργημα του Θεού, αλλά όλοι οι άνθρωποι· παρόλα αυτά κάποιοι ανάμεσα στη δημιουργία είναι καταραμένοι, και κάποιοι είναι ευλογημένοι. Υπάρχουν πολλά ποθητά πράγματα σχετικά με τους Ισραηλίτες· ο Θεός εργάστηκε αρχικά μαζί τους επειδή ήταν ο λιγότερο διεφθαρμένος λαός. Οι Κινέζοι ωχριούν σε σύγκριση με αυτούς, και δεν μπορούν ούτε να ελπίζουν να είναι ισοδύναμοι με αυτούς· συνεπώς, ο Θεός αρχικά εργάστηκε ανάμεσα στο λαό του Ισραήλ, και το δεύτερο στάδιο του έργου Του πραγματοποιήθηκε μόνο στην Ιουδαία. Ως αποτέλεσμα αυτού, οι άνθρωποι διαμορφώνουν πολλές αντιλήψεις και πολλούς κανόνες. Στην πραγματικότητα, αν Εκείνος επρόκειτο να δράσει σύμφωνα με τις ανθρώπινες αντιλήψεις, ο Θεός θα ήταν μόνο ο Θεός των Ισραηλιτών· με αυτό τον τρόπο Αυτός δεν θα ήταν ικανός να επεκτείνει το έργο Του στα Εθνικά κράτη, επειδή θα ήταν μόνο ο Θεός των Ισραηλιτών αντί ο Θεός όλης της δημιουργίας. Οι προφητείες είπαν ότι το όνομα του Ιεχωβά θα ήταν σπουδαίο στα Εθνικά κράτη και ότι το όνομα του Ιεχωβά θα εξαπλωνόταν στα Εθνικά κράτη —γιατί θα το έλεγαν αυτό; Αν ο Θεός ήταν μόνο ο Θεός των Ισραηλιτών, τότε θα εργαζόταν μόνο στο Ισραήλ. Επιπλέον, δεν θα επέκτεινε αυτό το έργο, και δεν θα έκανε αυτή την προφητεία. Εφόσον Αυτός έκανε αυτή την προφητεία, θα χρειαζόταν να επεκτείνει το έργο Του στα Εθνικά κράτη και σε κάθε κράτος και μέρος. Εφόσον το δήλωσε αυτό, τότε θα το έκανε έτσι. Αυτό είναι το σχέδιό Του, επειδή Αυτός είναι ο Κύριος που δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη και όλα τα πράγματα, και ο Θεός όλης της δημιουργίας. Ανεξάρτητα από το αν Εκείνος εργάζεται με τους Ισραηλίτες ή σε όλη την Ιουδαία, το έργο που Εκείνος κάνει είναι το έργο ολόκληρου του σύμπαντος και το έργο όλης της ανθρωπότητας. Το έργο που Αυτός κάνει σήμερα στο έθνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα —σε ένα Εθνικό κράτος— είναι ακόμα το έργο όλης της ανθρωπότητας. Το Ισραήλ μπορεί να είναι η βάση για το έργο Του επί γης· παρομοίως, η Κίνα μπορεί επίσης να γίνει η βάση για το έργο Του ανάμεσα στα Εθνικά κράτη. Δεν έχει Αυτός τώρα εκπληρώσει την προφητεία ότι «το όνομα του Ιεχωβά θα είναι σπουδαίο στα Εθνικά κράτη»; Το πρώτο βήμα του έργου Του ανάμεσα στα Εθνικά κράτη αναφέρεται σε αυτό το έργο που Αυτός κάνει στο έθνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Για τον ενσαρκωμένο Θεό να εργάζεται σε αυτή τη γη και να εργάζεται ανάμεσα σε αυτούς τους καταραμένους ανθρώπους λειτουργεί ιδιαίτερα αντίθετα με τις ανθρώπινες αντιλήψεις· αυτοί οι άνθρωποι είναι οι πιο ταπεινοί και χωρίς καμία αξία. Αυτοί είναι όλοι άνθρωποι τους οποίους ο Ιεχωβά αρχικά εγκατέλειψε. Οι άνθρωποι μπορούν να εγκαταλειφθούν από άλλους ανθρώπους, αλλά εάν αυτοί εγκαταλειφθούν από τον Θεό, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έχουν καμία υπόσταση, και θα έχουν την ελάχιστη αξία. Ως ένα μέρος της δημιουργίας, η κατοχή από τον Σατανά ή η εγκατάλειψη από άλλους ανθρώπους είναι και τα δύο επίπονα πράγματα, αλλά αν ένα κομμάτι της δημιουργίας εγκαταλειφθεί από τον Κύριο της δημιουργίας, αυτό σημαίνει ότι η υπόληψή του ή η υπόληψή της είναι απόλυτα χαμηλή. Οι απόγονοι του Μωάβ ήταν καταραμένοι, και ήταν γεννημένοι μέσα σε αυτή την υποανάπτυκτη χώρα· χωρίς καμία αμφιβολία, οι απόγονοι του Μωάβ είναι οι άνθρωποι με την χαμηλότερη υπόληψη υπό την επήρεια του σκότους. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι κατείχαν την χαμηλότερη υπόληψη στο παρελθόν, το έργο που έγινε ανάμεσά τους είναι το πιο ικανό να καταστρέψει ανθρώπινες αντιλήψεις, και είναι επίσης το πιο επωφελές έργο ολόκληρου του έξι χιλιάδων χρόνων πλάνου διαχείρισής Του. Για Εκείνον το να εργαστεί ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους είναι η πιο ικανή πράξη για να καταστρέψει ανθρώπινες αντιλήψεις· με αυτό Εκείνος ξεκινά μια εποχή· με αυτό Εκείνος καταστρέφει όλες τις ανθρώπινες αντιλήψεις· με αυτό Εκείνος τελειώνει το έργο ολόκληρης της Εποχής της Χάριτος. Το αρχικό του έργο πραγματοποιήθηκε στην Ιουδαία, στο πλαίσιο του Ισραήλ· στα Εθνικά κράτη Εκείνος δεν έκανε απολύτως κανένα έργο ξεκινήματος εποχής. Το τελευταίο στάδιο του έργου Του δεν πραγματοποιείται μόνο ανάμεσα στους ανθρώπους των Εθνικών κρατών· ακόμα περισσότερο, πραγματοποιείται ανάμεσα σε αυτούς τους καταραμένους ανθρώπους. Αυτό το σημείο είναι η απόδειξη η πιο ικανή να ταπεινώσει τον Σατανά· έτσι, ο Θεός «γίνεται» ο Θεός όλης της δημιουργίας στο σύμπαν και γίνεται ο Κύριος όλων των πραγμάτων, το αντικείμενο λατρείας για όλα αυτά που έχουν ζωή.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Κοινοποίηση

Άκυρο