Καθημερινά λόγια του Θεού: Γνωρίζοντας το έργο του Θεού | Απόσπασμα 203

11 Ιανουαρίου 2024

Τι σημαίνει να τελειώνεται κανείς; Τι σημαίνει να έχει κατακτηθεί; Ποια κριτήρια πρέπει να πληρούν οι άνθρωποι, προκειμένου να κατακτηθούν; Και ποια κριτήρια πρέπει να πληρούν, προκειμένου να τελειωθούν; Η κατάκτηση και η τελείωση εξυπηρετούν και τα δύο τον σκοπό της ολοκλήρωσης του ανθρώπου, ούτως ώστε αυτός να μπορέσει να ανακτήσει την αρχική του ομοιότητα και να απελευθερωθεί από τη διεφθαρμένη σατανική διάθεσή του και την επιρροή του Σατανά. Αυτή η κατάκτηση λαμβάνει χώρα στην αρχή της διαδικασίας της κατεργασίας του ανθρώπου· πράγματι, συνιστά το πρώτο βήμα του έργου. Η τελείωση είναι το δεύτερο βήμα και συνιστά το καταληκτικό έργο. Κάθε ανθρώπινο ον πρέπει να υποβληθεί στη διαδικασία της κατάκτησης. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα μπορούσε ποτέ να γνωρίσει τον Θεό ούτε θα ήξερε ότι υπάρχει Θεός, δηλαδή θα ήταν αδύνατο να αναγνωρίσει τον Θεό. Και αν κάποιος δεν αναγνωρίζει τον Θεό, τότε θα του είναι και αδύνατον να ολοκληρωθεί από Αυτόν, αφού δεν θα πληροί τα κριτήρια γι’ αυτήν την ολοκλήρωση. Αν δεν αναγνωρίζεις καν τον Θεό, πώς θα μπορέσεις να Τον γνωρίσεις; Πώς μπορείς να Τον επιδιώξεις; Δεν θα μπορέσεις ούτε εσύ να καταθέσεις μαρτυρία για Εκείνον, πόσο μάλλον να έχεις την πίστη να Τον ικανοποιήσεις. Συνεπώς, όποιος θέλει να ολοκληρωθεί, σε πρώτη φάση πρέπει να υποβληθεί στο έργο της κατάκτησης. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση. Όμως, και η κατάκτηση και η τελείωση έχουν ως στόχο την κατεργασία και την αλλαγή των ανθρώπων, και καθένα από τα δύο αποτελεί μέρος του έργου της διαχείρισης του ανθρώπου. Και τα δύο βήματα απαιτούνται για να ολοκληρώσουν κάποιον, και κανένα στάδιο δεν μπορεί να αγνοηθεί. Είναι αλήθεια ότι η «κατάκτηση» δεν ακούγεται πολύ καλά, όμως στην πραγματικότητα, η διαδικασία της κατάκτησης ενός ατόμου είναι η διαδικασία της αλλαγής του. Αφού κατακτηθείς, μπορεί να μην έχει εξαλειφθεί πλήρως η διεφθαρμένη διάθεσή σου, όμως θα την έχεις γνωρίσει. Μέσα από το έργο της κατάκτησης θα γνωρίσεις τελικά την ποταπή ανθρώπινη φύση σου, καθώς και την ανυπακοή σου. Παρόλο που δεν θα μπορέσεις να απορρίψεις ή να αλλάξεις αυτά τα πράγματα, εντός της σύντομης χρονικής περιόδου του έργου της κατάκτησης, θα καταφέρεις να τα γνωρίσεις, και αυτό θα θέσει τις βάσεις για την τελείωσή σου. Έτσι, και η κατάκτηση και η τελείωση γίνονται για να αλλάξουν τους ανθρώπους, για να τους απαλλάξουν από τις διεφθαρμένες σατανικές διαθέσεις τους, ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν πλήρως τον εαυτό τους στον Θεό. Η κατάκτηση είναι το πρώτο μόνο βήμα για την αλλαγή της διάθεσης των ανθρώπων, καθώς και το πρώτο βήμα για να προσφέρει ο άνθρωπος πλήρως τον εαυτό του στον Θεό, και είναι πιο χαμηλά από το βήμα της τελείωσης. Η διάθεση της ζωής ενός ατόμου που έχει κατακτηθεί αλλάζει πολύ λιγότερο απ’ ότι ενός ατόμου που έχει τελειωθεί. Η κατάκτηση και η τελείωση κάποιου είναι δύο έννοιες διαφορετικές η μία από την άλλη, επειδή συνιστούν διαφορετικές φάσεις του έργου και επειδή απαιτούν από τους ανθρώπους διαφορετικά κριτήρια· η κατάκτηση απαιτεί από τους ανθρώπους χαμηλότερα κριτήρια, ενώ η τελείωση απαιτεί από αυτούς υψηλότερα κριτήρια. Όσοι έχουν τελειωθεί είναι δίκαιοι άνθρωποι, άνθρωποι που έχουν γίνει άγιοι και αγνοί· αποτελούν την αποκρυστάλλωση του έργου της διαχείρισης της ανθρωπότητας ή τα τελικά προϊόντα. Παρόλο που δεν είναι τέλειοι άνθρωποι, είναι άνθρωποι που επιζητούν να ζήσουν μια ζωή γεμάτη νόημα. Όσοι έχουν κατακτηθεί, από την άλλη, αναγνωρίζουν την ύπαρξη του Θεού μόνο στα λόγια· αναγνωρίζουν ότι ο Θεός έχει ενσαρκωθεί, ότι ο Λόγος έχει ενσαρκωθεί και ότι ο Θεός έχει έρθει στη γη για να κάνει το έργο της κρίσεως και της παίδευσης. Επίσης, αναγνωρίζουν ότι η κρίση και η παίδευση του Θεού, καθώς και η πάταξη και ο εξευγενισμός από Αυτόν είναι όλα επωφελή για τον άνθρωπο. Μόλις πρόσφατα έχουν αρχίσει να έχουν κάποια ανθρώπινη ομοιότητα. Έχουν κάποιες γνώσεις για τη ζωή, αλλά η ζωή εξακολουθεί να παραμένει θολή γι’ αυτούς. Με άλλα λόγια, τώρα αρχίζουν να κατέχουν ανθρώπινη φύση. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της κατάκτησης. Όταν οι άνθρωποι μπαίνουν στο μονοπάτι της τελείωσης, η παλιά τους διάθεση είναι δυνατόν να αλλάξει. Επιπροσθέτως, η ζωή τους συνεχίζει να εξελίσσεται και εισέρχονται σταδιακά όλο και πιο βαθιά στην αλήθεια. Είναι σε θέση να αποστρέφονται τον κόσμο και όλους όσοι δεν επιδιώκουν την αλήθεια. Αποστρέφονται ιδιαίτερα τον ίδιο τους τον εαυτό, αλλά ακόμα περισσότερο, γνωρίζουν ξεκάθαρα τον εαυτό τους. Είναι διατεθειμένοι να ζήσουν με βάση την αλήθεια και θέτουν ως στόχο τους την επιδίωξη της αλήθειας. Δεν είναι διατεθειμένοι να ζήσουν με τις σκέψεις που παράγει το ίδιο τους το μυαλό και νιώθουν αποστροφή για την αυταρέσκεια, την ξιπασιά και την έπαρση του ανθρώπου. Ομιλούν με έντονη αίσθηση της ευπρέπειας, χειρίζονται τα όποια θέματα με ικανότητα διάκρισης και σοφία, και είναι πιστοί και υπάκουοι στον Θεό. Αν βιώσουν μια στιγμή παίδευσης και κρίσης, όχι μόνο δεν γίνονται παθητικοί ή αδύναμοι, αλλά αντιθέτως είναι ευγνώμονες για αυτήν την παίδευση και κρίση από τον Θεό. Πιστεύουν ότι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς την παίδευση και την κρίση του Θεού, πιστεύουν ότι αυτά τους προστατεύουν. Δεν επιδιώκουν μια πίστη γαλήνης και χαράς ή αναζήτησης του άρτου του επιούσιου. Ούτε και επιδιώκουν εφήμερες σαρκικές απολαύσεις. Αυτά συμβαίνουν σ’ εκείνους που έχουν τελειωθεί. Αφότου οι άνθρωποι κατακτηθούν, αναγνωρίζουν ότι υπάρχει Θεός, αλλά υπάρχουν όρια στις εκδηλώσεις μέσα τους όταν αναγνωρίζουν την ύπαρξη του Θεού. Τι σημαίνει στην πραγματικότητα ο Λόγος ενσαρκώνεται; Τι σημαίνει ενσάρκωση; Τι έχει κάνει ο ενσαρκωμένος Θεός; Ποιος είναι ο στόχος και η σημασία του έργου Του; Αφότου βίωσες τόσο μεγάλο μέρος από το έργο Του, αφότου βίωσες τις πράξεις Του ως ενσαρκωμένου, τι έχεις κερδίσει; Μόνο αφότου κατανοήσεις όλα αυτά τα πράγματα θα κατακτηθείς. Αν απλώς λες ότι αναγνωρίζεις ότι υπάρχει Θεός, αλλά δεν απαρνείσαι ό,τι οφείλεις να απαρνηθείς και δεν μπορείς να εγκαταλείψεις τις σαρκικές απολαύσεις που θα πρέπει να εγκαταλείψεις, αλλά αντιθέτως εξακολουθείς να επιθυμείς σαρκικές ανέσεις, όπως κάνεις πάντα, τότε δεν είσαι σε θέση να απαλλαγείς από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις απέναντι στους αδελφούς και τις αδελφές και δεν πληρώνεις οποιοδήποτε τίμημα κατά την επιτέλεση πολλών απλών ασκήσεων, άρα αυτό αποδεικνύει ότι δεν έχεις κατακτηθεί ακόμα. Σε αυτήν την περίπτωση, ακόμα κι αν καταλαβαίνεις πολλά, όλα θα είναι μάταια. Όσοι έχουν κατακτηθεί είναι άνθρωποι που έχουν επιτύχει κάποιες αρχικές αλλαγές και κάποια αρχική είσοδο. Η βίωση της κρίσης και της παίδευσης του Θεού προσφέρει στους ανθρώπους μια αρχική γνώση για τον Θεό και μια αρχική κατανόηση της αλήθειας. Μπορεί να είσαι ανίκανος να εισέλθεις πλήρως στην πραγματικότητα πιο βαθιών, πιο διεξοδικών αληθειών, όμως στην πραγματική σου ζωή μπορείς να κάνεις πράξη πολλές στοιχειώδεις αλήθειες, όπως αυτές που αφορούν τις σαρκικές απολαύσεις σου ή το προσωπικό κύρος σου. Όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται στους ανθρώπους κατά τη διαδικασία της κατάκτησης. Αλλαγές στη διάθεση επίσης παρατηρούνται σε όσους έχουν κατακτηθεί. Παραδείγματος χάριν, στον τρόπο με τον οποίο ντύνονται και παρουσιάζονται, και στον τρόπο ζωής τους —όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν. Η οπτική τους στην πίστη στον Θεό αλλάζει, βλέπουν ξεκάθαρα τους στόχους της επιδίωξής τους και έχουν υψηλότερες φιλοδοξίες. Κατά τη διάρκεια του έργου της κατάκτησης, συμβαίνουν αντίστοιχες αλλαγές και στη διάθεση της ζωής τους. Υπάρχουν αλλαγές, αλλά είναι ρηχές, προκαταρκτικές και πολύ κατώτερες από τις αλλαγές στη διάθεση και τους στόχους της επιδίωξης όσων έχουν τελειωθεί. Αν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της κατάκτησης, δεν αλλάξει καθόλου η διάθεση ενός ατόμου και το άτομο δεν αποκτήσει καμία αλήθεια, τότε αυτό το άτομο είναι σκουπίδι και παντελώς άχρηστο! Οι άνθρωποι που δεν έχουν κατακτηθεί δεν μπορούν να τελειωθούν! Αν κάποιος επιζητά μόνο να κατακτηθεί, τότε δεν μπορεί να ολοκληρωθεί πλήρως, ακόμα κι αν η διάθεσή του επιδεικνύει κάποιες αντίστοιχες αλλαγές κατά τη διάρκεια του έργου της κατάκτησης. Θα απολέσει και τις αρχικές αλήθειες που απέκτησε. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στο μέγεθος της αλλαγής στη διάθεση όσων έχουν κατακτηθεί και όσων έχουν τελειωθεί. Ωστόσο, η κατάκτηση είναι το πρώτο στάδιο της αλλαγής· είναι η βάση. Η απουσία αυτής της αρχικής αλλαγής αποτελεί απόδειξη ότι κάποιος δεν γνωρίζει στην πραγματικότητα καθόλου τον Θεό, αφού αυτή η γνώση προέρχεται από την κρίση, και αυτή η κρίση είναι το κύριο μέρος του έργου της κατάκτησης. Έτσι, όλοι όσοι έχουν τελειωθεί πρέπει πρώτα να κατακτηθούν· διαφορετικά, δεν είναι δυνατόν να οδηγηθούν στην τελείωση.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Η πραγματική αλήθεια του έργου της κατάκτησης (4)

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο