Καθημερινά λόγια του Θεού: Γνωρίζοντας τον Θεό | Απόσπασμα 178

10 Μαρτίου 2024

Ο Θεός δεν είναι μόνο ο Θεός των εκλεκτών Του. Εσύ σήμερα ακολουθείς τον Θεό και είναι ο Θεός σου, αλλά για εκείνους εκτός των ακολούθων Του, είναι δικός τους Θεός; Ο Θεός είναι και Θεός όλων των ανθρώπων, πέραν όσων των ακολουθούν; (Ναι.) Άρα, ο Θεός είναι και Θεός όλων των πραγμάτων; (Ναι.) Ο Θεός, λοιπόν, επιτελεί το έργο και τις ενέργειές Του μόνο πάνω σε εκείνους που Τον ακολουθούν; (Όχι.) Το πεδίο του είναι ολόκληρο το σύμπαν. Από κοντινή σκοπιά, το πεδίο του είναι όλη η ανθρωπότητα και όλα τα πράγματα. Από τη μεγάλη οπτική, είναι ολόκληρο το σύμπαν. Οπότε, μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός επιτελεί το έργο και τις ενέργειές Του μεταξύ όλων των ανθρώπων. Τούτο αρκεί για να επιτραπεί στους ανθρώπους να μάθουν τα πάντα για τον ίδιο τον Θεό. Αν θέλεις να γνωρίσεις τον Θεό και, πραγματικά, να Τον μάθεις και να Τον καταλάβεις, μην περιορίζεσαι μόνο στα τρία στάδια του έργου Του, ούτε στις ιστορίες για το έργο που είχε επιτελέσει κάποτε. Αν προσπαθείς να Τον γνωρίσεις κατ’ αυτόν τον τρόπο, τότε εγκλείεις τον Θεό μέσα σε συγκεκριμένα όρια. Βλέπεις τον Θεό ως κάτι υπερβολικά ασήμαντο. Με ποιους τρόπους θα σε επηρέαζαν αυτές οι συνέπειες; Δεν θα ήσουν ποτέ ικανός να γνωρίσεις πόσο θαυμάσιος είναι ο Θεός και την υπεροχή Του, ούτε και θα ήσουν ποτέ ικανός να γνωρίσεις τη δύναμη και την παντοδυναμία Του και την έκταση της εξουσίας Του. Μια τέτοια κατανόηση θα επηρέαζε την ικανότητά σου να αποδεχτείς την αλήθεια ότι ο Θεός είναι ο Εξουσιαστής όλων των πραγμάτων, καθώς και τη γνώση σου σχετικά με την πραγματική ταυτότητα και τη θέση Του. Με άλλα λόγια, αν η κατανόησή σου για τον Θεό είναι περιορισμένου πεδίου, αυτό που μπορείς να λάβεις είναι, κι αυτό, περιορισμένο. Γι’ αυτό και πρέπει να επεκτείνεις το πεδίο σου και να ανοίξεις τους ορίζοντές σου. Είτε πρόκειται για το πεδίο του έργου του Θεού, της διαχείρισης και της κυριαρχίας Του, είτε για όλα τα πράγματα που εξουσιάζει και διαχειρίζεται Εκείνος, εσύ πρέπει να τα γνωρίσεις όλα και να γνωρίσεις τις ενέργειες του Θεού μέσα τους. Μέσω αυτού του τρόπου κατανόησης, θα γίνει ασυνείδητα αισθητό ότι ο Θεός εξουσιάζει, διαχειρίζεται και παρέχει σε όλα τα πράγματα ανάμεσά τους. Ταυτόχρονα, και εσύ θα νοιώσεις ότι πραγματικά αποτελείς μέρος και μέλος όλων των πραγμάτων. Καθώς ο Θεός παρέχει σε όλα τα πράγματα, αποδέχεσαι και εσύ την εξουσία και την παροχή Του. Είναι γεγονός που κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί. Όλα τα πράγματα υπόκεινται στους δικούς τους νόμους, που βρίσκονται υπό την εξουσία του Θεού, και όλα τα πράγματα έχουν τον δικό τους κανόνα επιβίωσης, ο οποίος βρίσκεται, και αυτός, υπό την εξουσία του Θεού, ενώ η μοίρα της ανθρωπότητας και οι ανάγκες της είναι επίσης στενά συνδεδεμένες με την εξουσία του Θεού και την παροχή Του. Γι’ αυτό και στο κράτος και την εξουσία του Θεού, η ανθρωπότητα και όλα τα πράγματα είναι αλληλένδετα, αλληλεξαρτώμενα και συνυφασμένα. Τούτος είναι ο σκοπός και η αξία της δημιουργίας όλων των πραγμάτων από τον Θεό.

«Ο Λόγος», τόμ. 2: «Σχετικά με το να γνωρίζει κανείς τον Θεό», Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Η΄

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο