Καθημερινά λόγια του Θεού: Γνωρίζοντας τον Θεό | Απόσπασμα 135

17 Ιουλίου 2020

Κανείς δεν μπορεί να αλλάξει το γεγονός πως ο Θεός έχει κυριαρχία επί της ανθρώπινης μοίρας

Υπό την εξουσία του Θεού, κάθε άνθρωπος ενεργά ή παθητικά δέχεται την κυριαρχία και τις διευθετήσεις Του και, όσο κι αν αγωνίζεται κανείς κατά τη διάρκεια της ζωής του, σε όσα στραβά μονοπάτια κι αν βαδίσει, στο τέλος, θα επιστρέψει στην τροχιά της μοίρας την οποία έχει σχεδιάσει γι’ αυτόν ο Δημιουργός. Αυτό είναι το ανυπέρβλητο στοιχείο της εξουσίας του Δημιουργού, ο τρόπος με τον οποίο η εξουσία Του ελέγχει και κυβερνά το σύμπαν. Είναι αυτό το ανυπέρβλητο στοιχείο, αυτή η μορφή ελέγχου και διακυβέρνησης, που έχουν την ευθύνη των νόμων που υπαγορεύουν τις ζωές των πάντων, που επιτρέπουν στους ανθρώπους να μετενσαρκώνονται ξανά και ξανά δίχως παρέμβαση, που κάνουν τον κόσμο να γυρίζει ομαλά και να κινείται προς τα εμπρός, κάθε μέρα, κάθε χρόνο. Έχετε γίνει μάρτυρες όλων αυτών των γεγονότων και τα κατανοείτε, είτε επιφανειακά, είτε σε βάθος· το βάθος της κατανόησής σας εξαρτάται από την εμπειρία και τη γνώση σας για την αλήθεια, και τη γνώση σας για τον Θεό. Από το πόσο καλά γνωρίζεις την πραγματικότητα της αλήθειας, το πόσο έχεις δοκιμάσει τον λόγο του Θεού και το πόσο καλά γνωρίζεις την υπόσταση και τη διάθεση του Θεού, αντικατοπτρίζεται το βάθος της κατανόησής σου για την κυριαρχία και τις διευθετήσεις του Θεού. Η ύπαρξη της κυριαρχίας και των διευθετήσεων του Θεού, εξαρτάται από το αν τα ανθρώπινα όντα υποτάσσονται σ’ αυτές; Το γεγονός πως ο Θεός κατέχει την εξουσία αυτή, καθορίζεται από τον αν η ανθρωπότητα υποτάσσεται σε αυτήν; Η εξουσία του Θεού υπάρχει ασχέτως των περιστάσεων· σε κάθε περίπτωση, ο Θεός υπαγορεύει και διευθετεί κάθε ανθρώπινη μοίρα και τα πάντα, σύμφωνα με τις σκέψεις Του, με τις επιθυμίες Του. Αυτό δεν θα αλλάξει επειδή αλλάζουν οι άνθρωποι, δεν εξαρτάται από το θέλημα του ανθρώπου και δεν μπορεί να τροποποιηθεί από αλλαγές στον χρόνο, τον χώρο και τη γεωγραφία, γιατί η εξουσία του Θεού είναι η ίδια Του η υπόσταση. Το αν ο άνθρωπος είναι ικανός να γνωρίσει και να δεχθεί την κυριαρχία του Θεού και το αν ο άνθρωπος είναι ικανός να υποταχθεί σ’ αυτήν, δεν αλλάζουν στο ελάχιστο το γεγονός της κυριαρχίας του Θεού πάνω στην ανθρώπινη μοίρα. Με άλλα λόγια, όποια στάση κι αν διατηρεί ο άνθρωπος προς την κυριαρχία του Θεού, πολύ απλά δεν μπορεί να αλλάξει το γεγονός πως ο Θεός έχει την κυριαρχία πάνω στην ανθρώπινη μοίρα και στα πάντα. Ακόμη κι αν δεν υποτάσσεσαι στην κυριαρχία του Θεού, Αυτός και πάλι κυβερνά τη μοίρα σου· ακόμη κι αν δεν γνωρίζεις την κυριαρχία Του, η εξουσία Του εξακολουθεί να υφίσταται. Η εξουσία του Θεού και το γεγονός της κυριαρχίας του Θεού πάνω στην ανθρώπινη μοίρα δεν εξαρτώνται από την ανθρώπινη θέληση και δεν αλλάζουν σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις επιλογές του ανθρώπου. Η εξουσία του Θεού βρίσκεται παντού, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Αν ο ουρανός και η γη έπαυαν να υπάρχουν, η εξουσία Του ποτέ δεν θα έπαυε να υπάρχει, γιατί Αυτός είναι ο Θεός ο ίδιος, κατέχει τη μοναδική εξουσία, και η εξουσία Του δεν περιστέλλεται ή περιορίζεται από ανθρώπους, γεγονότα ή πράγματα, ούτε από τον χώρο ή τη γεωγραφία. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, ο Θεός ασκεί την εξουσία Του, δείχνει τη δύναμή Του, συνεχίζει το έργο της διαχείρισής Του, όπως πάντα· ανά πάσα ώρα και στιγμή, Αυτός εξουσιάζει τα πάντα, φροντίζει τα πάντα, ενορχηστρώνει τα πάντα, όπως έκανε πάντοτε. Κανείς δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό. Είναι γεγονός· είναι η αμετάβλητη αλήθεια από αμνημονεύτων χρόνων!

«Ο Λόγος», τόμ. 2: «Σχετικά με το να γνωρίζει κανείς τον Θεό», Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Γ΄

Η εξουσία του Θεού βρίσκεται παντού

Του Θεού η εξουσία υφίσταται σ’ όλες τις περιστάσεις. Ο Θεός υπαγορεύει και ρυθμίζει κάθε ανθρώπινη μοίρα και κάθε τι άλλο κατά τις δικές Του σκέψεις κι επιθυμίες, αυτό δεν αλλάζει, παρά τις αλλαγές του ανθρώπου, δεν εξαρτάται απ’ τη θέληση του ανθρώπου. Δεν μπορεί να αλλάξει από τις αλλαγές του χρόνου, του χώρου ή της γεωγραφίας. Γιατί η εξουσία του Θεού είναι η ίδια Tου η ουσία. Του Θεού η εξουσία είναι αποκλειστική και δεν περιορίζεται από τίποτα, ούτε άνθρωποι, ούτε χώρος δεν μπορούν να τη μειώσουν. Του Θεού η εξουσία είναι παντού, κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Ακόμη κι αν ο ουρανός κι η γη παρέλθουν, η εξουσία του Θεού θα παραμείνει.

Αν ο άνθρωπος τη δέχεται ή την αναγνωρίζει, αυτό δεν αλλάζει την κυριαρχία του Θεού στη μοίρα. Άσχετα αν εσύ γνωρίζεις του Θεού την κυριαρχία, η δύναμή Του υπάρχει. Κι αν εσύ δεν υπακούς, Αυτός ορίζει τη μοίρα σου πλήρως. Του Θεού η εξουσία κι η κυριαρχία είναι ανεξάρτητες απ’ τη θέληση του ανθρώπου. Δεν αλλάζουν με τις προτιμήσεις του ανθρώπου, ούτε εξαιτίας των επιλογών του ανθρώπου. Του Θεού η εξουσία είναι αποκλειστική και δεν περιορίζεται από τίποτα, ούτε άνθρωποι, ούτε χώρος δεν μπορούν να τη μειώσουν. Του Θεού η εξουσία είναι παντού, κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Ακόμη κι αν ο ουρανός κι η γη παρέλθουν, η εξουσία του Θεού θα παραμείνει.

Ανά πάσα ώρα, ο Θεός την εξουσία Του ασκεί, το έργο Του συνεχίζει και δείχνει την ισχύ Του. Τα πάντα κυβερνά και προμηθεύει και ενορχηστρώνει στους αιώνες. Αυτό κανένας δεν μπορεί να τ’ αλλάξει, αυτό κανένας δεν μπορεί να τ’ αλλάξει· έτσι συμβαίνει απ’ την αρχή του χρόνου. Του Θεού η εξουσία είναι αποκλειστική και δεν περιορίζεται από τίποτα, ούτε άνθρωποι, ούτε χώρος δεν μπορούν να τη μειώσουν. Του Θεού η εξουσία είναι παντού, κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Ακόμη κι αν ο ουρανός κι η γη παρέλθουν, η εξουσία του Θεού θα παραμείνει.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο