Χριστιανική ταινία | Η βασιλεία των ουρανών είναι στον ουρανό ή στη γη; (Επιλεγμένα στιγμιότυπα)

17 Δεκεμβρίου 2018

Πολλοί άνθρωποι που έχουν πίστη στον Κύριο πιστεύουν ότι η βασιλεία των ουρανών βρίσκεται στον ουρανό. Ισχύει όντως αυτό; Η Κυριακή προσευχή λέει: «Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς· αγιασθήτω το όνομά σου· ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γής» (Κατά Ματθαίον 6:9-10). Η Αποκάλυψη λέει: «Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού» (Αποκάλυψη 11:15). «Την πόλιν την αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού, […] η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων» (Αποκάλυψη 21:2-3). Λοιπόν, η βασιλεία των ουρανών είναι στον ουρανό ή στη γη;

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο