Χριστιανική ταινία | Μπορεί κανείς να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού χωρίς να αποδεχθεί την κρίση των έσχατων ημερών; (Επιλεγμένα στιγμιότυπα)

3 Ιανουαρίου 2019

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο