Χριστιανική ταινία | Επιλεγμένα στιγμιότυπα

24 Φεβρουαρίου 2019

Ο Θεός λέει: «Ο λόγος του Θεού δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως ο λόγος του ανθρώπου, ακόμα λιγότερο δε, μπορεί κανείς να κάνει τον λόγο του ανθρώπου να είναι ο λόγος του Θεού. Ένας άνθρωπος που χρησιμοποιείται από τον Θεό δεν είναι ο ενσαρκωμένος Θεός, και ο ενσαρκωμένος Θεός δεν είναι ένας άνθρωπος που χρησιμοποιείται από τον Θεό. Υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά σ’ αυτό» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Πρόλογος). Ο Θεός έχει ενσαρκωθεί δύο φορές για να επιτελέσει το έργο της λύτρωσης και της σωτηρίας της ανθρωπότητας. Και τις δύο φορές ο Θεός χρησιμοποίησε κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι συνεργάζονταν στο έργο του ενσαρκωμένου Θεού. Ποια είναι ακριβώς η ουσιώδης διαφορά ανάμεσα στον ενσαρκωμένο Θεό και στους ανθρώπους που χρησιμοποιεί ο Θεός; Και πώς θα πρέπει να γνωρίζουμε τον ενσαρκωμένο Θεό; Οι απαντήσεις δίνονται μέσα απ’ αυτό το σύντομο βίντεο.

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο