Μαρτυρία της εμπειρίας των χριστιανών «Η σημασία της σωστής στάσης στο καθήκον σου»

11 Νοεμβρίου 2022

Για να κερδίσει τον θαυμασμό των άλλων, επιδιώκει τη γρήγορη επιτυχία στο καθήκον της, και θέλει να ξεπεράσει τους άλλους με τις δικές της προσπάθειες και να έχει την ευκαιρία να προαχθεί. Μέσω της κρίσης και της παίδευσης του λόγου του Θεού, τι κατανόηση αποκτά για τη φύση και τις συνέπειες της επιδίωξης της φήμης και της κοινωνικής θέσης; Και πώς εδραιώνει τις σωστές προθέσεις στο καθήκον της;

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο