Καθημερινά λόγια του Θεού: Εκθέτοντας τη διαφθορά της ανθρωπότητας | Απόσπασμα 361

12 Σεπτεμβρίου 2020

Η φύση του ανθρώπου είναι πολύ διαφορετική από την ουσία Μου, διότι η διεφθαρμένη φύση του ανθρώπου προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον Σατανά· η φύση του ανθρώπου έχει υποστεί κατεργασία και έχει διαφθαρεί από τον Σατανά. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος ζει υπό την επήρεια του κακού και της ασχήμιας του Σατανά. Ο άνθρωπος δεν μεγαλώνει σε έναν κόσμο αλήθειας ούτε σε ένα άγιο περιβάλλον, πόσο μάλλον δε, ζει στο φως. Επομένως, κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να κατέχει την αλήθεια στη φύση του από τη στιγμή της γέννησης, πόσο μάλλον δε, μπορεί κανείς να γεννηθεί με μια θεοσεβή, υπάκουη στον Θεό ουσία. Αντιθέτως, οι άνθρωποι κατέχουν μια φύση που αντιστέκεται στον Θεό, παρακούει τον Θεό και δεν αγαπά την αλήθεια. Αυτή η φύση είναι το πρόβλημα για το οποίο θέλω να συζητήσουμε —η προδοσία. Η προδοσία είναι η πηγή της αντίστασης κάθε ατόμου προς τον Θεό. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που υπάρχει μόνο στον άνθρωπο και όχι σ’ Εμένα. Κάποιοι θα ρωτήσουν: Δεδομένου ότι όλοι οι άνθρωποι ζουν στον κόσμο, όπως ακριβώς και ο Χριστός, τότε γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν μια φύση που προδίδει τον Θεό, αλλά ο Χριστός δεν έχει τέτοια φύση; Αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να σας εξηγηθεί με σαφήνεια.

Η βάση της ύπαρξης της ανθρωπότητας είναι η επαναλαμβανόμενη μετενσάρκωση της ψυχής. Με άλλα λόγια, κάθε άτομο αποκτά μια ανθρώπινη ζωή στη σάρκα όταν μετενσαρκώνεται η ψυχή του. Μετά τη γέννηση του σώματος ενός ατόμου, αυτή η ζωή συνεχίζεται έως ότου η σάρκα φτάσει, τελικά, στα όριά της, δηλαδή μέχρι την τελική στιγμή, κατά την οποία η ψυχή αφήνει το περίβλημά της. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, με την ψυχή του ατόμου να έρχεται και να φεύγει ξανά και ξανά, διατηρώντας, με αυτόν τον τρόπο, την ύπαρξη της ανθρωπότητας. Η ζωή της σάρκας είναι, επίσης, η ζωή της ψυχής του ανθρώπου, και η ψυχή του ανθρώπου υποστηρίζει την ύπαρξη της σάρκας του. Δηλαδή, η ζωή κάθε ατόμου προέρχεται από την ψυχή του, και η ζωή δεν είναι έμφυτη στη σάρκα. Επομένως, η φύση του ανθρώπου προέρχεται από την ψυχή, όχι από τη σάρκα. Μόνο η ψυχή κάθε ατόμου γνωρίζει με ποιον τρόπο έχει βιώσει τους πειρασμούς, τις συμφορές και τη διαφθορά του Σατανά. Τα πράγματα αυτά είναι άγνωστα στη σάρκα του ανθρώπου. Κατά συνέπεια, η ανθρωπότητα γίνεται ακούσια όλο και πιο σκοτεινή, όλο και πιο βρόμικη και όλο και πιο κακή, ενώ η απόσταση ανάμεσα στον άνθρωπο και σ’ Εμένα μεγαλώνει όλο και περισσότερο και η ζωή γίνεται όλο και πιο σκοτεινή για την ανθρωπότητα. Ο Σατανάς κρατά τις ψυχές των ανθρώπων στη λαβή του, συνεπώς, είναι φυσικό ότι η σάρκα του ανθρώπου έχει καταληφθεί κι αυτή από τον Σατανά. Πώς είναι δυνατόν μια τέτοια σάρκα και μια τέτοια ανθρωπότητα να μην αντιστέκονται στον Θεό; Πώς θα μπορούσαν να είναι εγγενώς συμβατές με Αυτόν; Ο λόγος για τον οποίο ρίχνω τον Σατανά στον αέρα είναι επειδή Με πρόδωσε. Πώς θα μπορούσαν, λοιπόν, οι άνθρωποι να απαλλαχθούν από την ανάμειξή τους; Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η προδοσία είναι στην ανθρώπινη φύση. Ευελπιστώ ότι μόλις κατανοήσετε αυτόν τον συλλογισμό, θα έχετε, επίσης, πίστη στην ουσία του Χριστού. Η σάρκα που ενδύεται το Πνεύμα του Θεού είναι η ίδια η σάρκα του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού είναι υπέρτατο· Αυτός είναι παντοδύναμος, άγιος και δίκαιος. Παρομοίως, η σάρκα Του είναι κι αυτή υπέρτατη, παντοδύναμη, άγια και δίκαιη. Μια τέτοια σάρκα μπορεί να κάνει μόνο πράγματα δίκαια και ωφέλιμα για την ανθρωπότητα, πράγματα άγια, ένδοξα και ισχυρά· Εκείνος δεν δύναται να κάνει κάτι που παραβιάζει την αλήθεια, που παραβιάζει την ηθική και τη δικαιοσύνη, πόσο μάλλον δε, δύναται να πράξει οτιδήποτε που θα πρόδιδε το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού είναι άγιο, κι έτσι η σάρκα Του δεν διαφθείρεται από τον Σατανά· η σάρκα Του έχει διαφορετική ουσία από τη σάρκα του ανθρώπου. Διότι εκείνος που διαφθείρεται από τον Σατανά είναι ο άνθρωπος, όχι ο Θεός· ο Σατανάς δε θα μπορούσε ποτέ να διαφθείρει τη σάρκα του Θεού. Συνεπώς, παρά το γεγονός ότι ο άνθρωπος και ο Χριστός κατοικούν στον ίδιο χώρο, μόνο ο άνθρωπος έχει κυριευτεί, χρησιμοποιείται κι έχει παγιδευτεί από τον Σατανά. Αντιθέτως, ο Χριστός παραμένει αιωνίως απρόσβλητος από τη διαφθορά του Σατανά, γιατί ο Σατανάς δεν θα είναι ποτέ ικανός να ανυψωθεί στον υψηλότερο τόπο και δεν θα είναι ποτέ σε θέση να πλησιάσει τον Θεό. Σήμερα, θα πρέπει όλοι σας να κατανοήσετε ότι η μόνη προδοσία εις βάρος Μου προέρχεται από την ανθρωπότητα, καθώς είναι διεφθαρμένη από τον Σατανά. Η προδοσία δεν θα αποτελέσει ποτέ ζήτημα που να αφορά ούτε στο ελάχιστο τον Χριστό.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα: η προδοσία (2)

Η σάρκα και το Πνεύμα του Θεού είναι πανομοιότυπα στην ουσία

Η σάρκα που φορά το Πνεύμα του Θεού είναι η σάρκα του ίδιου του Θεού, παντοδύναμη, υπέρτατη, άγια και δίκαιη, όπως το Πνεύμα Του, όπως το Πνεύμα Του. Τέτοια σάρκα μπορεί να πράξει μόνο δίκαια και καλά, πράγματα άγια και σπουδαία, πράγματα ένδοξα.

Η σάρκα Του δεν μπορεί να πάει μακριά απ’ την αλήθεια ή τη δικαιοσύνη. Ποτέ δεν θα προδώσει το Πνεύμα του Θεού. Η σάρκα Του δεν διαφθείρεται απ’ τον Σατανά. Αυτή η σάρκα δεν είναι σαν αυτή του θνητού. Αυτή η σάρκα δεν είναι σαν αυτή του θνητού. Η σάρκα που φορά το Πνεύμα Του είναι η σάρκα του ίδιου του Θεού, παντοδύναμη, υπέρτατη, άγια και δίκαιη, όπως το Πνεύμα Του, όπως το Πνεύμα Του. Τέτοια σάρκα μπορεί να πράξει μόνο δίκαια και καλά, πράγματα άγια και σπουδαία, πράγματα ένδοξα.

Αν και ο Χριστός ζει με τον άνθρωπο στη γη, μόνο ο άνθρωπος παγιδεύεται και χρησιμοποιείται απ’ τον Σατανά. Αυτό δεν θα συμβεί ποτέ στον Χριστό. Ο Σατανάς ψηλά δεν φτάνει, δεν πλησιάζει τον Θεό. Μόνο οι άνθρωποι Τον προδίδουν και όχι, βέβαια, ο Χριστός. Η σάρκα που φορά το Πνεύμα Του είναι η σάρκα του ίδιου του Θεού, παντοδύναμη, υπέρτατη, άγια και δίκαιη, όπως το Πνεύμα Του, όπως το Πνεύμα Του. Η σάρκα που φορά το Πνεύμα Του είναι η σάρκα του ίδιου του Θεού, παντοδύναμη, υπέρτατη, άγια και δίκαιη, όπως το Πνεύμα Του, όπως το Πνεύμα Του. Τέτοια σάρκα μπορεί να πράξει μόνο δίκαια και καλά, πράγματα άγια και σπουδαία, πράγματα ένδοξα.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο