Καθημερινά λόγια του Θεού: Είσοδος στη ζωή | Απόσπασμα 577

12 Νοεμβρίου 2021

Υπάρχει μια θεμελιώδης αρχή για τη συμπεριφορά του Κυρίου της δημιουργίας προς τα δημιουργημένα όντα, η οποία αποτελεί και την ύψιστη αρχή. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται στα δημιουργημένα όντα βασίζεται πλήρως στο σχέδιο της διαχείρισής Του και στις απαιτήσεις Του. Δεν χρειάζεται να συμβουλευτεί κανέναν άνθρωπο, ούτε χρειάζεται να συμφωνήσει κανένας άνθρωπος μαζί Του. Κάνει ό,τι οφείλει να κάνει και συμπεριφέρεται στους ανθρώπους όπως οφείλει να τους συμπεριφερθεί, και ό,τι κι αν κάνει και όπως κι αν συμπεριφέρεται στους ανθρώπους, όλα συνάδουν με τις αρχές βάσει των οποίων εργάζεται ο Κύριος της δημιουργίας. Ως δημιουργημένο ον, το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να υποταχθείς· δεν θα πρέπει να υπάρχει άλλη επιλογή. Τι δείχνει άραγε αυτό; Δείχνει ότι ο Κύριος της δημιουργίας θα είναι πάντα ο Κύριος της δημιουργίας. Έχει τη δύναμη και τα προσόντα να ενορχηστρώνει και να κυβερνά οποιοδήποτε δημιουργημένο ον όπως επιθυμεί, χωρίς να δίνει οποιονδήποτε λόγο. Αυτή είναι η εξουσία Του. Δεν υπάρχει ούτε ένα ον της κτίσης το οποίο, καθόσον είναι δημιουργημένο ον, έχει τη δύναμη ή τα προσόντα να κρίνει το πώς θα πρέπει να ενεργεί ο Δημιουργός ή αν αυτό που κάνει Αυτός είναι σωστό ή λάθος, ούτε έχει κανένα δημιουργημένο ον τα προσόντα να επιλέξει εάν θα πρέπει να κυβερνιέται, να ενορχηστρώνεται ή να διευθετείται από τον Κύριο της δημιουργίας. Ομοίως, κανένα απολύτως δημιουργημένο ον δεν έχει τα προσόντα να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο κυβερνιέται και διευθετείται από τον Κύριο της δημιουργίας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Ανεξάρτητα από το τι έχει κάνει ο Κύριος της δημιουργίας στα δημιουργημένα όντα Του και ανεξάρτητα από το πώς το έχει κάνει, οι άνθρωποι που δημιούργησε θα πρέπει να κάνουν μόνο ένα πράγμα: Να επιζητούν, να υποτάσσονται, να γνωρίζουν και να αποδέχονται αυτό το γεγονός που έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον Κύριο της δημιουργίας. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ότι ο Κύριος της δημιουργίας θα έχει ολοκληρώσει το σχέδιο διαχείρισής Του και θα έχει περατώσει το έργο Του, έχοντας κάνει το σχέδιο διαχείρισής Του να προχωρήσει ανεμπόδιστα· εν τω μεταξύ, επειδή τα δημιουργημένα όντα έχουν αποδεχθεί την κυριαρχία και τις διευθετήσεις του Δημιουργού και έχουν υποταχθεί στην κυριαρχία και στις διευθετήσεις Του, θα έχουν αποκτήσει την αλήθεια, θα έχουν κατανοήσει το θέλημα του Δημιουργού και θα έχουν καταφέρει να γνωρίσουν τη διάθεσή Του. Υπάρχει ακόμα μία αρχή που πρέπει να σας πω: Ό,τι κι αν κάνει ο Δημιουργός, όπως κι αν εκδηλώνεται και ανεξάρτητα από το αν κάνει μια μεγάλη ή μια μικρή πράξη, παραμένει ο Δημιουργός· ενώ ό,τι κι αν έχει κάνει το ανθρώπινο γένος, το οποίο Εκείνος δημιούργησε, και όσο ταλαντούχα ή ευνοημένα κι αν είναι τα μέλη του, παραμένουν δημιουργημένα όντα. Όσο για τη δημιουργημένη ανθρωπότητα, όση χάρη και όσες ευλογίες κι αν έχουν λάβει τα μέλη της από τον Δημιουργό, ή όσο έλεος, στοργική καλοσύνη ή αγαθοσύνη, δεν θα πρέπει να πιστεύουν πως ξεχωρίζουν από τη μάζα, ούτε να νομίζουν πως βρίσκονται σε ισότιμη βάση με τον Θεό και πως έχουν αποκτήσει υψηλή θέση ανάμεσα στα δημιουργημένα όντα. Όσα χαρίσματα κι αν σου έχει παραχωρήσει ο Θεός, όση χάρη κι αν σου έχει δώσει ή όσο μεγαλόψυχα κι αν σου έχει συμπεριφερθεί, και ανεξάρτητα από το αν σου έχει δώσει μερικά ειδικά ταλέντα, τίποτε από αυτά δεν αποτελεί κεφάλαιό σου. Είσαι δημιουργημένο ον και, συνεπώς, θα είσαι για πάντα δημιουργημένο ον. Δεν πρέπει ποτέ σου να σκεφτείς: «Είμαι πολύ αγαπητός στα χέρια του Θεού. Δεν θα σήκωνε το χέρι Του πάνω μου. Η στάση του Θεού απέναντί μου θα χαρακτηρίζεται πάντα από αγάπη, φροντίδα και απαλά χάδια, καθώς και ζεστούς ψιθύρους παρηγοριάς και ενθάρρυνσης». Τουναντίον, στα μάτια του Δημιουργού, είσαι το ίδιο με όλα τα υπόλοιπα δημιουργημένα όντα· ο Θεός μπορεί να σε χρησιμοποιήσει όπως επιθυμεί, μπορεί να σε ενορχηστρώσει όπως επιθυμεί και μπορεί να κανονίσει, όπως Εκείνος επιθυμεί, να διαδραματίσεις κάθε ρόλο ανάμεσα σε κάθε λογής ανθρώπους, γεγονότα και πράγματα. Αυτή είναι η γνώση που θα πρέπει να έχουν οι άνθρωποι, καθώς και η σύνεση που θα πρέπει να κατέχουν. Αν κάποιος μπορεί να κατανοήσει και να αποδεχθεί αυτά τα λόγια, τότε η σχέση του με τον Θεό θα γίνει πιο κανονική και εκείνος θα δημιουργήσει μια ιδιαίτερα ορθή σχέση μαζί Του· αν κάποιος μπορεί να κατανοήσει και να αποδεχθεί αυτά τα λόγια, θα προσανατολιστεί σωστά στο πόστο του, θα πάρει την κατάλληλη για εκείνον θέση εκεί και θα τηρήσει το καθήκον του.

«Ο Λόγος», τόμ. 3: «Οι συνομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών»,

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο