Καθημερινά λόγια του Θεού: Είσοδος στη ζωή | Απόσπασμα 561

19 Νοεμβρίου 2021

Ολόκληρη η ανθρωπότητα έχει διαφθαρεί από τον Σατανά, και είναι στη φύση του ανθρώπου να προδίδει τον Θεό. Ωστόσο, μεταξύ όλων των ανθρώπων που έχουν διαφθαρεί από τον Σατανά, υπάρχουν ορισμένοι που μπορούν να υποτάσσονται στο έργο του Θεού και να δέχονται την αλήθεια· είναι εκείνοι που μπορούν να αποκτήσουν την αλήθεια και να επιτύχουν μεταμόρφωση της διάθεσης. Υπάρχουν, επίσης, κι εκείνοι που δεν επικεντρώνονται στην αναζήτηση της αλήθειας. Είναι ικανοποιημένοι απλώς με το να κατανοούν δόγματα· ακούν κάποιο καλό δόγμα και το κρατούν και, αφού το κατανοήσουν, μπορούν να εκτελούν —ως ένα σημείο— τα καθήκοντά τους. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν ό,τι τους λένε και έχουν μέτρια ανθρώπινη φύση. Είναι πρόθυμοι, έως έναν βαθμό, να δαπανήσουν, να εγκαταλείψουν τα εγκόσμια και να υπομείνουν δεινά. Ωστόσο, δεν είναι σοβαροί όσον αφορά την αλήθεια. Πιστεύουν πως το γεγονός ότι δεν διαπράττουν αμαρτίες είναι αρκετό, και δεν είναι ποτέ σε θέση να κατανοήσουν την ουσία της αλήθειας. Αν μπορέσουν τέτοιοι άνθρωποι να μείνουν ακλόνητοι στο τέλος, τότε μπορούν κι αυτοί να γλυτώσουν, αλλά η διάθεσή τους δεν μπορεί να μεταμορφωθεί. Αν επιθυμείς να εξαγνιστείς από τη διαφθορά και να υποστείς μια αλλαγή στη διάθεση της ζωής σου, τότε πρέπει να αγαπάς την αλήθεια και να μπορείς να αποδεχθείς την αλήθεια. Τι σημαίνει να αποδεχτεί κανείς την αλήθεια; Η αποδοχή της αλήθειας υποδεικνύει ότι, ανεξάρτητα από το είδος της διεφθαρμένης διάθεσης που έχεις, ή από το ποια δηλητήρια του μεγάλου κόκκινου δράκοντα υπάρχουν στη φύση σου, εσύ την αναγνωρίζεις όταν αποκαλύπτεται από τα λόγια του Θεού, και υποτάσσεσαι σ’ αυτά τα λόγια· τα αποδέχεσαι άνευ όρων, δίχως να προβάλεις οποιεσδήποτε δικαιολογίες ή να προσπαθείς να τα ξεχωρίσεις επιλεκτικά, και καταφέρνεις να γνωρίσεις τον εαυτό σου βάσει όσων λέει Αυτός. Τούτο σημαίνει να αποδέχεσαι τα λόγια του Θεού. Ανεξάρτητα από το τι λέει Αυτός, ανεξάρτητα από το πόσο ενδέχεται οι ομιλίες Του να διαπεράσουν την καρδιά σου, και ανεξάρτητα από το τι λόγια χρησιμοποιεί, μπορείς να τα αποδεχτείς, εφόσον όσα λέει είναι η αλήθεια, και μπορείς να τα αναγνωρίσεις, εφόσον συμμορφώνονται με την πραγματικότητα. Μπορείτε να υποταχθείτε στα λόγια του Θεού ανεξάρτητα από το πόσο βαθιά τα κατανοείτε, και αποδέχεστε και υποτάσσεστε στο φως το οποίο αποκαλύπτει το Άγιο Πνεύμα και το οποίο συναναστρέφονται οι αδελφοί και οι αδελφές σου. Όταν ένας τέτοιος άνθρωπος έχει επιδιώξει την αλήθεια ως ένα ορισμένο σημείο, μπορεί να αποκτήσει την αλήθεια και να επιτύχει μια μεταβολή της διάθεσής του. Παρόλο που εκείνοι που δεν αγαπούν την αλήθεια μπορεί να έχουν ικανοποιητική ανθρώπινη φύση, σε ό,τι αφορά την αλήθεια είναι μπερδεμένοι και δεν την παίρνουν στα σοβαρά. Αν και μπορεί να είναι ικανοί να κάνουν λίγες καλές πράξεις, μπορούν να δαπανήσουν τον εαυτό τους για τον Θεό και είναι ικανοί για απάρνηση, δεν μπορούν να επιτύχουν μια αλλαγή στη διάθεση. Συγκριτικά, η ανθρώπινη φύση του Πέτρου ήταν περίπου όμοια με των άλλων αποστόλων και των αδελφών του, αλλά ο ίδιος ξεχώριζε μέσα από την ένθερμη επιδίωξή του για την αλήθεια· αναλογιζόταν με σοβαρότητα όσα έλεγε ο Ιησούς. Ο Ιησούς ρώτησε: «Σίμων Βαριωνά, με αγαπάς;» Ο Πέτρος απάντησε με ειλικρίνεια: «Αγαπώ μόνο τον Πατέρα που είναι στον ουρανό, όμως δεν έχω αγαπήσει τον Κύριο στη γη». Αργότερα, κατάλαβε και σκέφτηκε: «Αυτό δεν είναι σωστό· ο Θεός στη γη είναι ο Θεός στον ουρανό. Δεν είναι ο ίδιος Θεός τόσο στον ουρανό όσο και στη γη; Αν αγαπώ μόνο τον Θεό στον ουρανό, τότε η αγάπη μου δεν είναι αληθινή· πρέπει να αγαπώ τον Θεό που βρίσκεται στη γη, γιατί μόνο τότε θα είναι αληθινή η αγάπη μου». Έτσι, ο Πέτρος έφτασε στο σημείο να κατανοήσει το αληθινό νόημα αυτού που είχε πει ο Ιησούς, συλλογιζόμενος τα λόγια Του. Για να αγαπά κανείς τον Θεό και για να είναι αληθινή αυτή η αγάπη, πρέπει να αγαπά τον ενσαρκωμένο Θεό στη γη. Η αγάπη για έναν ασαφή και αόρατο Θεό δεν είναι ούτε ρεαλιστική ούτε πρακτική, ενώ η αγάπη για τον πρακτικό, ορατό Θεό είναι η αλήθεια. Μέσα από τα λόγια του Ιησού, ο Πέτρος κέρδισε την αλήθεια και κατανόησε το θέλημα του Θεού. Είναι εμφανές πως η πίστη του Πέτρου στον Θεό ήταν επικεντρωμένη μόνο στην επιδίωξη της αλήθειας· εν τέλει, κατόρθωσε να αγαπήσει τον πρακτικό Θεό —τον Θεό στη γη. Ο Πέτρος ήταν ιδιαιτέρως ένθερμος στην επιδίωξή του για την αλήθεια. Κάθε φορά που τον συμβούλευε ο Ιησούς, αναλογιζόταν τα λόγια του Ιησού με σοβαρότητα. Ίσως να τα αναλογιζόταν επί μήνες, επί ένα έτος ή ακόμα και επί πολλά έτη προτού τον διαφωτίσει το Άγιο Πνεύμα και κατανοήσει το νόημα των λόγων του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο, ο Πέτρος εισήλθε στην αλήθεια και, στη συνέχεια, η διάθεση της ζωής του μεταμορφώθηκε και ανανεώθηκε. Αν κάποιος δεν επιδιώκει την αλήθεια, δεν θα την καταλάβει ποτέ. Μπορείς να εκφέρεις τα γράμματα και τα δόγματα δέκα χιλιάδες φορές, μα θα παραμείνουν απλώς γράμματα και δόγματα. Ορισμένοι άνθρωποι λένε μόνο: «Ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή». Ακόμη κι αν επαναλάβεις αυτά τα λόγια δέκα χιλιάδες φορές, θα είναι και πάλι ανώφελο· δεν κατανοείς το νόημά τους. Γιατί λέγεται ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή; Μπορείς να αρθρώσεις τη γνώση που έχεις αποκομίσει γι’ αυτό μέσω της εμπειρίας; Έχεις εισέλθει στην πραγματικότητα της αλήθειας, της οδού και της ζωής; Ο Θεός έχει εκφέρει τα λόγια Του για να τα βιώσετε και να αποκτήσετε γνώση· το να εκφράζετε απλώς γράμματα και δόγματα είναι ανώφελο. Μόνο όταν έχεις κατανοήσει τα λόγια του Θεού και έχεις εισέλθει σε αυτά, μπορείς να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Αν δεν κατανοείς τα λόγια του Θεού, δεν μπορείς να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Μόνο όταν έχεις την αλήθεια μπορείς να διακρίνεις πράγματα· χωρίς την αλήθεια, δεν μπορείς. Μόνο όταν έχεις την αλήθεια μπορείς να κατανοήσεις πλήρως κάποιο ζήτημα· χωρίς την αλήθεια, δεν μπορείς. Μόνο όταν έχεις την αλήθεια μπορείς να γνωρίσεις τον εαυτό σου· χωρίς την αλήθεια, δεν μπορείς. Μόνο όταν έχεις την αλήθεια μπορεί να αλλάξει η διάθεσή σου· χωρίς την αλήθεια, δεν μπορεί. Μόνο αφότου αποκτήσεις την αλήθεια μπορείς να υπηρετείς σύμφωνα με το θέλημα του Θεού· χωρίς την αλήθεια, δεν μπορείς. Μόνο αφότου αποκτήσεις την αλήθεια μπορείς να λατρεύεις τον Θεό· χωρίς την αλήθεια, η λατρεία σου δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά η εκτέλεση θρησκευτικών τελετουργιών. Όλα αυτά τα πράγματα εξαρτώνται από την απόκτηση της αλήθειας μέσα από τα λόγια του Θεού.

«Ο Λόγος», τόμ. 3: «Οι συνομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών», Πώς να γνωρίσουμε τη φύση του ανθρώπου

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο