Καθημερινά λόγια του Θεού: Είσοδος στη ζωή | Απόσπασμα 535

11 Φεβρουαρίου 2024

Για να ξεφύγεις από την επιρροή του σκότους, πρέπει πρώτα να είσαι αφοσιωμένος στον Θεό και να έχεις τον ζήλο να επιδιώκεις την αλήθεια· μόνο τότε θα είναι σωστή η κατάστασή σου. Το να ζεις στη σωστή κατάσταση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεφύγεις από την επιρροή του σκότους. Το να μην έχεις τη σωστή κατάσταση σημαίνει πως δεν είσαι αφοσιωμένος στον Θεό και δεν έχεις τον ζήλο μέσα σου να αναζητήσεις την αλήθεια· τότε αποκλείεται να ξεφύγεις από την επιρροή του σκότους. Η διαφυγή του ανθρώπου από την επιρροή του σκότους βασίζεται στον λόγο Μου, και οι άνθρωποι που δεν μπορούν να ασκούνται σύμφωνα με τον λόγο Μου δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν από τα δεσμά της επιρροής του σκότους. Το να ζει κανείς στη σωστή κατάσταση σημαίνει να ζει υπό την καθοδήγηση του λόγου του Θεού, να ζει σε μια κατάσταση αφοσίωσης στον Θεό, να ζει σε μια κατάσταση αναζήτησης της αλήθειας, να ζει στην πραγματικότητα του να δαπανά ειλικρινά τον εαυτό του για χάρη του Θεού και να ζει σε μια κατάσταση αληθινής αγάπης για τον Θεό. Όσοι ζουν στις καταστάσεις αυτές και σε αυτήν την πραγματικότητα, σιγά-σιγά θα μεταμορφώνονται όσο εισέρχονται πιο βαθιά στην αλήθεια και θα μεταμορφώνονται με την εμβάθυνση του έργου· και στο τέλος, σίγουρα θα γίνουν άνθρωποι που κερδίζονται από τον Θεό και αγαπούν αληθινά τον Θεό. Όσοι έχουν ξεφύγει από την επιρροή του σκότους θα μπορούν σταδιακά να διαπιστώσουν το θέλημα του Θεού και να κατορθώσουν να το κατανοήσουν, και να γίνουν τελικά έμπιστοι του Θεού. Όχι μόνο δεν τρέφουν αντιλήψεις για τον Θεό και δεν επαναστατούν εναντίον Του, αλλά επιπλέον, απεχθάνονται ακόμα πιο πολύ τις αντιλήψεις και την παρακοή που είχαν πριν, και αληθινή αγάπη για τον Θεό γεννιέται στις καρδιές τους. Όσοι αδυνατούν να ξεφύγουν από την επιρροή του σκότους, είναι όλοι τους απορροφημένοι από τη σάρκα τους και βρίθουν από παρακοή· οι καρδιές τους είναι γεμάτες με ανθρώπινες αντιλήψεις και φιλοσοφίες για τη ζωή, όπως και με τις δικές τους προθέσεις και σκέψεις. Ο Θεός απαιτεί μια ιδιαίτερη αγάπη από τον άνθρωπο· απαιτεί ο άνθρωπος να καταλαμβάνεται από τον λόγο Του και η καρδιά του να είναι γεμάτη αγάπη γι’ Αυτόν. Να ζει μέσα στον λόγο του Θεού, να ψάχνει αυτό που θα πρέπει να αναζητά ο άνθρωπος μέσα στον λόγο Του, να αγαπά τον Θεό για τον λόγο Του, να τρέχει μόλις ακούει τον λόγο Του, να ζει για τον λόγο Του —αυτοί είναι οι στόχοι που θα πρέπει να επιτύχει ο άνθρωπος. Τα πάντα πρέπει να οικοδομούνται πάνω στα λόγια του Θεού· μόνο τότε θα είναι σε θέση ο άνθρωπος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Θεού. Αν ο άνθρωπος δεν είναι εφοδιασμένος με τον λόγο του Θεού, δεν είναι τίποτα παρά ένα σκουλήκι κυριευμένο από τον Σατανά! Ζύγισε το εξής: Πόσα από τα λόγια του Θεού έχουν ριζώσει μέσα σου; Σε ποια πράγματα ζεις σύμφωνα με τον λόγο του Θεού; Σε ποια πράγματα δεν ζεις σύμφωνα με αυτόν; Αν δεν σε έχει κυριέψει πλήρως ο λόγος του Θεού, τότε τι ακριβώς έχει καταλάβει την καρδιά σου; Στην καθημερινότητά σου, ελέγχεσαι από τον Σατανά ή σε κυριεύει ο λόγος του Θεού; Οι προσευχές σου έχουν ως βάση τον λόγο Του; Έχεις βγει από την αρνητική σου κατάσταση μέσω της διαφώτισης του λόγου του Θεού; Να θεωρείς τον λόγο του Θεού το θεμέλιο της ύπαρξής σου —σε αυτό θα πρέπει να εισέλθουν όλοι. Αν ο λόγος του Θεού δεν είναι παρών στη ζωή σου, τότε ζεις υπό την επιρροή του σκότους, επαναστατείς ενάντια στον Θεό, αντιστέκεσαι σ’ Αυτόν και ατιμάζεις το όνομά Του. Η πίστη αυτών των ανθρώπων στον Θεό είναι σκέτος δόλος και αναστάτωση. Πόση από τη ζωή σου έχεις ζήσει σύμφωνα με τον λόγο Του; Πόση από τη ζωή σου δεν έχεις ζήσει σύμφωνα με τον λόγο Του; Πόσες από τις απαιτήσεις του λόγου του Θεού έχουν εκπληρωθεί μέσα σου; Πόσες έχουν χαθεί μέσα σου; Έχεις εξετάσει προσεκτικά αυτά τα πράγματα;

Η διαφυγή από την επιρροή του σκότους απαιτεί και το έργο του Αγίου Πνεύματος και την πιστή συνεργασία του ανθρώπου. Γιατί λέω πως ο άνθρωπος δεν βρίσκεται στον σωστό δρόμο; Οι άνθρωποι που βρίσκονται στον σωστό δρόμο, μπορούν να δώσουν πρώτοι την καρδιά τους στον Θεό. Για να εισέλθει κανείς σ’ αυτό το μάθημα απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι η ανθρωπότητα ζούσε ανέκαθεν υπό την επιρροή του σκότους και βρισκόταν υπό τα δεσμά του Σατανά για χιλιάδες χρόνια. Επομένως, η είσοδος αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί σε μια-δυο μέρες μόνο. Έθεσα το ζήτημα αυτό σήμερα, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να κατανοήσουν την ίδια τους την κατάσταση· μόλις ο άνθρωπος μπορέσει να διακρίνει τι είναι η επιρροή του σκότους και τι σημαίνει να ζει κανείς στο φως, τότε η είσοδος γίνεται πολύ πιο εύκολα. Αυτό συμβαίνει, γιατί πρέπει να γνωρίζεις τι είναι η επιρροή του Σατανά πριν μπορέσεις να ξεφύγεις από αυτήν· κατόπιν μόνο θα έχεις τον τρόπο να απαλλαγείς από αυτήν. Όσον αφορά τι πρέπει να κάνεις από εκεί και πέρα, αυτό είναι θέμα των ίδιων των ανθρώπων. Να εισέρχεσαι στα πάντα από μια θετική πλευρά και ποτέ μην περιμένεις παθητικά. Μόνο έτσι θα μπορέσεις να αποκτηθείς από τον Θεό.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ξέφυγε από την επιρροή του σκότους και θα αποκτηθείς από τον Θεό

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο