Καθημερινά λόγια του Θεού: Είσοδος στη ζωή | Απόσπασμα 533

11 Φεβρουαρίου 2024

Τι είναι η επιρροή του σκότους; Η αποκαλούμενη «επιρροή του σκότους» είναι η επιρροή του Σατανά που εξαπατά, διαφθείρει, δεσμεύει και ελέγχει τους ανθρώπους· η επιρροή του Σατανά είναι μια επιρροή που την περιβάλλει μια αύρα θανάτου. Όλοι όσοι ζουν υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά είναι καταδικασμένοι να χαθούν.

Πώς μπορείς να ξεφύγεις από την επιρροή του σκότους αφότου αποκτήσεις πίστη στον Θεό; Μόλις προσευχηθείς στον Θεό με ειλικρίνεια, στρέφεις την καρδιά σου εξ ολοκλήρου προς Αυτόν, οπότε εκείνη τη στιγμή, η καρδιά σου συγκινείται από το Πνεύμα του Θεού. Αρχίζεις να θες να δοθείς ολοκληρωτικά σ’ Αυτόν, και τη στιγμή αυτήν, θα έχεις ξεφύγει από την επιρροή του σκότους. Αν όλα όσα κάνει ο άνθρωπος ευχαριστούν τον Θεό και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις Του, τότε ζει μέσα στον λόγο του Θεού και υπό τη φροντίδα και την προστασία Του. Αν οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν πράξη τον λόγο του Θεού, αν προσπαθούν συνεχώς να Τον ξεγελούν, αν Του φέρονται επιπόλαια και δεν πιστεύουν στην ύπαρξή Του —τότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζουν υπό την επιρροή του σκότους. Οι άνθρωποι που δεν έχουν λάβει τη σωτηρία του Θεού, ζουν υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά· τουτέστιν, ζουν όλοι τους υπό την επιρροή του σκότους. Όσοι δεν πιστεύουν στον Θεό, ζουν υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά. Ακόμη κι αυτοί που πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού, μπορεί να μη ζουν απαραιτήτως υπό το φως Του, διότι όσοι πιστεύουν σ’ Αυτόν μπορεί να μη ζουν πραγματικά μέσα στα λόγια Του ούτε να είναι σε θέση να υποταχθούν στον Θεό. Ο άνθρωπος έχει περιορισμούς στην πίστη του στον Θεό και, επειδή δεν γνωρίζει τον Θεό, ζει ακόμη σύμφωνα με τους παλιούς κανόνες, ανάμεσα σε νεκρά λόγια, διάγοντας μια ζωή σκοτεινή και αβέβαιη, χωρίς να έχει εξαγνιστεί πλήρως από τον Θεό ούτε να έχει αποκτηθεί ολοκληρωτικά από Αυτόν. Επομένως, ενώ είναι αυτονόητο πως όσοι δεν πιστεύουν στον Θεό ζουν υπό την επιρροή του σκότους, ακόμη κι αυτοί που όντως πιστεύουν στον Θεό μπορεί να εξακολουθούν να ζουν υπό την επιρροή του, διότι στερούνται το έργο του Αγίου Πνεύματος. Όσοι δεν έχουν λάβει τη χάρη ή το έλεος του Θεού και όσοι δεν μπορούν να δουν το έργο του Αγίου Πνεύματος ζουν όλοι υπό την επιρροή του σκότους· και τον περισσότερο χρόνο, το ίδιο κάνουν και οι άνθρωποι που απλώς απολαμβάνουν τη χάρη του Θεού χωρίς, ωστόσο, να Τον γνωρίζουν. Αν ένας άνθρωπος πιστεύει στον Θεό, ωστόσο περνά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του υπό την επιρροή του σκότους, τότε η ύπαρξη του ανθρώπου αυτού έχει χάσει το νόημα της —για να μην αναφερθούμε σε όσους δεν πιστεύουν ότι ο Θεός υπάρχει.

Όλοι όσοι δεν μπορούν να αποδεχτούν το έργο του Θεού ή αποδέχονται το έργο του Θεού αλλά αδυνατούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις Του, είναι άνθρωποι που ζουν υπό την επιρροή του σκότους. Μόνο όσοι επιδιώκουν την αλήθεια και είναι ικανοί να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Θεού, θα λάβουν τις ευλογίες Του και μόνο αυτοί θα ξεφύγουν από την επιρροή του σκότους. Όσοι δεν έχουν απελευθερωθεί, που ελέγχονται πάντοτε από συγκεκριμένα πράγματα και αδυνατούν να δώσουν τις καρδιές τους στον Θεό είναι άνθρωποι που βρίσκονται υπό τα δεσμά του Σατανά και ζουν μέσα σε μια αύρα θανάτου. Όσοι δεν είναι πιστοί στα ίδια τους τα καθήκοντα, δεν είναι πιστοί στην αποστολή από τον Θεό και αποτυγχάνουν να εκτελέσουν τον ρόλο τους στην εκκλησία είναι άνθρωποι που ζουν υπό την επιρροή του σκότους. Όσοι σκοπίμως αναστατώνουν την εκκλησιαστική ζωή, ηθελημένα σπέρνουν διχόνοια ανάμεσα στους αδελφούς και τις αδελφές τους ή συγκροτούν κλίκες είναι άνθρωποι που ζουν ακόμη πιο βαθιά υπό την επιρροή του σκότους, υπό τα δεσμά του Σατανά. Όσοι έχουν μη κανονική σχέση με τον Θεό, έχουν πάντα υπερβολικές επιθυμίες, θέλουν πάντα να αποκομίζουν κάποιο πλεονέκτημα και δεν αναζητούν ποτέ τη μεταμόρφωση της διάθεσής τους είναι άνθρωποι που ζουν υπό την επιρροή του σκότους. Όσοι ενεργούν πάντα με προχειρότητα και δεν κάνουν ποτέ πράξη την αλήθεια με σοβαρότητα, και δεν επιζητούν να ανταποκριθούν στο θέλημα του Θεού, αλλά αντιθέτως επιζητούν μόνο να ικανοποιήσουν τη δική τους σάρκα είναι, επίσης, άνθρωποι που ζουν υπό την επιρροή του σκότους και τους περιβάλλει ο θάνατος. Όσοι χρησιμοποιούν ατιμία και δόλο όταν εργάζονται για τον Θεό, αντιμετωπίζουν τον Θεό επιπόλαια, εξαπατούν τον Θεό και πάντα καταστρώνουν σχέδια για τον εαυτό τους είναι άνθρωποι που ζουν υπό την επιρροή του σκότους. Όλοι όσοι δεν μπορούν να αγαπήσουν τον Θεό ειλικρινά, δεν επιδιώκουν την αλήθεια και δεν εστιάζουν στη μεταμόρφωση της διάθεσής τους είναι άνθρωποι που ζουν υπό την επιρροή του σκότους.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ξέφυγε από την επιρροή του σκότους και θα αποκτηθείς από τον Θεό

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο