Καθημερινά λόγια του Θεού: Είσοδος στη ζωή | Απόσπασμα 518

13 Νοεμβρίου 2023

Το να πιστεύει κανείς στον Θεό και να γνωρίζει τον Θεό ορίζεται από τον Ουρανό και αναγνωρίζεται από τη γη, και σήμερα —σε μια εποχή που ο ενσαρκωμένος Θεός κάνει το έργο Του αυτοπροσώπως— είναι μια ιδιαίτερα καλή στιγμή να γνωρίσει κανείς τον Θεό. Η ικανοποίηση του Θεού είναι κάτι που χτίζεται στο θεμέλιο της κατανόησης του θελήματος του Θεού, και για να κατανοήσουμε το θέλημα του Θεού, είναι απαραίτητο να έχουμε κάποια γνώση για τον Θεό. Αυτή η γνώση του Θεού είναι το όραμα που πρέπει να έχει κάποιος που πιστεύει στον Θεό. Είναι η βάση της πίστης του ανθρώπου στον Θεό. Απουσία αυτής της γνώσης, η πίστη του ανθρώπου στον Θεό θα υπήρχε σε μια ασαφή κατάσταση και εν μέσω μιας κενής θεωρίας. Ακόμα κι αν αυτοί οι άνθρωποι είναι αποφασισμένοι να ακολουθήσουν τον Θεό, δεν θα κερδίσουν τίποτα. Όλοι όσοι δεν κερδίζουν τίποτα σε αυτό το ρεύμα είναι εκείνοι που θα εξαλειφθούν —είναι όλοι παράσιτα. Όποιο στάδιο του έργου του Θεού κι αν βιώνεις, θα πρέπει να σε συνοδεύει ένα ισχυρό όραμα. Ειδάλλως, θα ήταν δύσκολο να αποδεχτείς κάθε στάδιο του νέου έργου, διότι το νέο έργο του Θεού υπερβαίνει την ανθρώπινη αντίληψη και βρίσκεται εκτός των ορίων της σύλληψής του. Οπότε, χωρίς έναν ποιμένα να φροντίζει τον άνθρωπο, χωρίς έναν ποιμένα να συναναστρέφεται για οράματα, ο άνθρωπος αδυνατεί να αποδεχτεί αυτό το νέο έργο. Εάν ο άνθρωπος δεν μπορεί να δεχτεί οράματα, τότε δεν μπορεί να δεχτεί το νέο έργο του Θεού, και εάν ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπακούσει στο νέο έργο του Θεού, τότε ο άνθρωπος θα αδυνατεί να κατανοήσει το θέλημα του Θεού, οπότε η γνώση του για τον Θεό θα είναι μηδαμινή. Πριν ο άνθρωπος εφαρμόσει τον λόγο του Θεού, πρέπει να γνωρίζει τον λόγο του Θεού· δηλαδή, πρέπει να κατανοεί το θέλημα του Θεού. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να εφαρμοστεί ο λόγος του Θεού με ακρίβεια και σε συμφωνία με το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να κατέχουν όλοι όσοι αναζητούν την αλήθεια, και είναι, επίσης, η διαδικασία στην οποία πρέπει να υποβληθούν όλοι όσοι προσπαθούν να γνωρίσουν τον Θεό. Η διαδικασία του να φτάσει κανείς να γνωρίζει τον λόγο του Θεού είναι η διαδικασία του να φτάσει να γνωρίζει τον Θεό, αλλά και το έργο του Θεού. Συνεπώς, η γνώση οραμάτων δεν αναφέρεται μόνο στη γνώση της ανθρώπινης φύσης του ενσαρκωμένου Θεού, αλλά περιλαμβάνει και τη γνώση του λόγου και του έργου του Θεού. Μέσα από τον λόγο του Θεού οι άνθρωποι καταφέρνουν να κατανοήσουν το θέλημα του Θεού, και μέσα από το έργο του Θεού καταφέρνουν να γνωρίσουν τη διάθεση του Θεού και αυτό που είναι ο Θεός. Η πίστη στον Θεό είναι το πρώτο βήμα για τη γνώση του Θεού. Η διαδικασία της μετάβασης από αυτήν την αρχική πίστη στον Θεό στην πιο βαθιά πίστη σ’ Αυτόν είναι η διαδικασία του να φτάσει κανείς στη γνώση Του και η διαδικασία της βίωσης του έργου του Θεού. Εάν πιστεύεις στον Θεό μόνο χάριν της πίστης στον Θεό, και όχι για να φτάσεις να Τον γνωρίσεις, τότε η πίστη σου δεν είναι αληθινή και η πίστη σου δεν μπορεί να εξαγνιστεί —δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Εάν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μέσω της οποίας βιώνει το έργο του Θεού, ο άνθρωπος καταφέρει σταδιακά να γνωρίσει τον Θεό, τότε η διάθεσή του θα αλλάξει σταδιακά, και η πίστη του θα γίνεται ολοένα και πιο αληθινή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όταν ο άνθρωπος επιτύχει την πίστη του στον Θεό, θα έχει κερδίσει απόλυτα τον Θεό. Ο λόγος για τον οποίο ο Θεός κατέβαλε τόσο μεγάλες προσπάθειες για να ενσαρκωθεί για δεύτερη φορά και να επιτελέσει αυτοπροσώπως το έργο Του ήταν να μπορέσει ο άνθρωπος να Τον γνωρίσει και να μπορέσει να Τον δει. Η γνώση του Θεού είναι το τελικό αποτέλεσμα που πρέπει να επιτευχθεί στην κατάληξη του έργου του Θεού. Είναι η τελική απαίτηση που έχει ο Θεός από την ανθρωπότητα. Ο λόγος για τον οποίο το κάνει αυτό είναι χάριν της τελικής μαρτυρίας Του· κάνει αυτό το έργο έτσι ώστε ο άνθρωπος να στραφεί τελικά και πλήρως προς Αυτόν. Ο άνθρωπος μπορεί να αγαπά τον Θεό μόνο αν καταφέρει να γνωρίσει τον Θεό, και για να αγαπήσει τον Θεό, πρέπει να γνωρίσει τον Θεό. Ανεξάρτητα από το πώς επιδιώκει ή τι επιδιώκει να κερδίσει, πρέπει να είναι σε θέση να επιτύχει γνώση του Θεού. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί ο άνθρωπος να ικανοποιήσει την καρδιά του Θεού. Μόνο αν γνωρίζει τον Θεό μπορεί ο άνθρωπος να έχει αληθινή πίστη για τον Θεό, και μόνο αν γνωρίζει τον Θεό μπορεί αληθινά να έχει φόβο Θεού και να υπακούει τον Θεό. Όσοι δεν γνωρίζουν τον Θεό, ποτέ δεν θα έχουν αληθινή υπακοή προς τον Θεό και δεν θα έχουν φόβο Θεού. Η γνώση του Θεού περιλαμβάνει τη γνώση της διάθεσής Του, την κατανόηση του θελήματός Του, και τη γνώση αυτού που είναι Αυτός. Εντούτοις, οποιαδήποτε από τις πτυχές κι αν καταφέρει να γνωρίσει κανείς, καθεμία απαιτεί από τον άνθρωπο να πληρώσει ένα τίμημα και απαιτεί τη θέληση να υπακούσει, χωρίς τα οποία κανείς δεν θα μπορούσε να συνεχίσει να ακολουθεί μέχρι τέλους. Το έργο του Θεού είναι υπερβολικά ασυμβίβαστο με τις αντιλήψεις του ανθρώπου. Είναι υπερβολικά δύσκολο ο άνθρωπος να γνωρίσει τη διάθεση του Θεού και αυτό που είναι ο Θεός, και όλα όσα εκφράζει και πράττει ο Θεός υπερβαίνουν την ανθρώπινη κατανόηση. Εάν ο άνθρωπος επιθυμεί να ακολουθήσει τον Θεό, αλλά δεν είναι πρόθυμος να Τον υπακούσει, τότε ο άνθρωπος δεν θα κερδίσει τίποτα. Από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι σήμερα, ο Θεός έχει επιτελέσει πολύ έργο, το οποίο ο άνθρωπος δεν κατανοεί και το οποίο ο άνθρωπος δυσκολεύεται να αποδεχτεί, και ο Θεός έχει εκφράσει πολλά που δυσχεραίνουν τη θεραπεία των αντιλήψεων του ανθρώπου. Μα δεν έχει σταματήσει ποτέ το έργο Του, λόγω του ότι ο άνθρωπος αντιμετωπίζει υπερβολικές δυσκολίες· αντίθετα, συνέχισε να εργάζεται και να εκφράζεται, και παρόλο που ένας μεγάλος αριθμός «πολεμιστών» έχει εγκαταλειφθεί συνεχίζει χωρίς διακοπή να επιτελεί το έργο Του και συνεχίζει να επιλέγει τη μία ομάδα ανθρώπων που είναι πρόθυμοι να υπακούσουν στο νέο έργο Του μετά την άλλη. Δεν έχει οίκτο γι’ αυτούς τους πεσόντες «ήρωες», και αντίθετα υπεραγαπά εκείνους που αποδέχονται το νέο έργο και τον λόγο Του. Αλλά με ποιο σκοπό εργάζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, σταδιακά; Γιατί πάντα αποκλείει κάποιους ανθρώπους και επιλέγει άλλους; Πώς και χρησιμοποιεί πάντα μια τέτοια μέθοδο; Ο σκοπός του έργου Του είναι να επιτρέψει στον άνθρωπο Τον γνωρίσει, και κατ’ αυτόν τον τρόπο να κερδηθεί από Αυτόν. Η αρχή του έργου Του είναι να εργαστεί επί όσων είναι σε θέση να υποταχθούν στο έργο που επιτελεί τη σήμερον ημέρα, και να μην εργαστεί επί όσων υποτάσσονται στο έργο που έχει κάνει κατά το παρελθόν, ενώ αντιτίθενται στο έργο που κάνει τη σήμερον ημέρα. Εδώ ακριβώς έγκειται ο λόγος για τον οποίο αποκλείει τόσο πολλούς ανθρώπους.

Τα αποτελέσματα του μαθήματος της επίτευξης της γνώσης του Θεού δεν μπορούν να επιτευχθούν σε μία ή δύο ημέρες: Ο άνθρωπος πρέπει να συσσωρεύσει εμπειρίες, να υποστεί κακουχίες και να επιτύχει πραγματική υποταγή. Καταρχάς, ξεκίνα από το έργο και τα λόγια του Θεού. Είναι επιτακτικό να κατανοήσεις τι περιλαμβάνεται στη γνώση του Θεού, πώς να επιτύχεις αυτήν τη γνώση, και πώς να δεις τον Θεό μέσα στις εμπειρίες σου. Αυτό πρέπει να πράξει όποιος δεν έχει ακόμη γνωρίσει τον Θεό. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει μία κι έξω το έργο και τα λόγια του Θεού, και κανείς δεν μπορεί να επιτύχει γνώση της ολότητας του Θεού μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Υπάρχει μια απαραίτητη διαδικασία εμπειρίας, χωρίς την οποία κανείς δεν θα μπορούσε να γνωρίσει τον Θεό ή να Τον ακολουθήσει ειλικρινά. Όσο περισσότερο έργο επιτελεί ο Θεός, τόσο περισσότερο Τον γνωρίζει ο άνθρωπος. Όσο μεγαλύτερη είναι η αντίθεση μεταξύ του έργου του Θεού και των αντιλήψεων του ανθρώπου, τόσο περισσότερο ανανεώνεται και εμβαθύνει η γνώση του ανθρώπου γι’ Αυτόν. Εάν το έργο του Θεού παρέμενε για πάντα σταθερό και αμετάβλητο, τότε δεν θα υπήρχε πολλή γνώση του ανθρώπου γι’ Αυτόν. Από τον καιρό της δημιουργίας του κόσμου μέχρι σήμερα, όσα έπραξε ο Θεός κατά την Εποχή του Νόμου, όσα έπραξε κατά την Εποχή της Χάριτος, και τι πράττει κατά την Εποχή της Βασιλείας —πρέπει να είστε απολύτως ξεκάθαροι ως προς αυτά τα οράματα. Πρέπει να γνωρίζετε το έργο του Θεού.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό μπορούν να καταθέσουν μαρτυρία για τον Θεό

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο