Καθημερινά λόγια του Θεού: Είσοδος στη ζωή | Απόσπασμα 518

12 Σεπτεμβρίου 2020

Είναι νόμος του Ουρανού και θεμελιώδης αρχή της γης να πιστεύει κανείς στον Θεό και να γνωρίζει τον Θεό, και σήμερα —σε μια εποχή που ο ενσαρκωμένος Θεός επιτελεί προσωπικά το έργο Του— είναι μια ιδιαίτερα καλή στιγμή να γνωρίσει κανείς τον Θεό. Ευφραίνουμε τον Θεό όταν κατανοούμε το θέλημα του Θεού, και για να κατανοήσουμε το θέλημα του Θεού, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τον Θεό. Αυτή η γνώση του Θεού είναι το όραμα που πρέπει να έχει ο πιστός. Είναι η βάση της πίστης του ανθρώπου στον Θεό. Εάν ο άνθρωπος στερείται αυτή τη γνώση, τότε η πίστη του στον Θεό είναι ασαφής και κενή θεωρία. Παρόλο που αυτοί οι άνθρωποι είναι αποφασισμένοι να ακολουθήσουν τον Θεό, δεν κερδίζουν τίποτα. Όλοι όσοι δεν κερδίζουν τίποτα σε αυτό το ρεύμα, είναι εκείνοι που θα αποκλειστούν, και είναι οι άνθρωποι που απλώς κάνουν το ελάχιστο δυνατό. Όποιο στάδιο του έργου του Θεού κι αν βιώνεις, θα πρέπει να σε συνοδεύει ένα ισχυρό όραμα. Χωρίς ένα τέτοιο όραμα, θα ήταν δύσκολο να αποδεχτείς κάθε στάδιο του νέου έργου, διότι ο άνθρωπος αδυνατεί να φανταστεί το νέο έργο του Θεού, το οποίο υπερβαίνει την ανθρώπινη αντίληψη. Οπότε, χωρίς έναν ποιμένα να φροντίζει τον άνθρωπο, χωρίς έναν ποιμένα να κοινωνεί τα οράματα, ο άνθρωπος αδυνατεί να αποδεχτεί αυτό το νέο έργο. Εάν ο άνθρωπος δεν μπορεί να δεχτεί τα οράματα, τότε δεν μπορεί να δεχτεί το νέο έργο του Θεού, και εάν ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπακούσει στο νέο έργο του Θεού, τότε ο άνθρωπος αδυνατεί να κατανοήσει το θέλημα του Θεού, οπότε η γνώση του για τον Θεό είναι μηδαμινή. Πριν ο άνθρωπος εφαρμόσει τον λόγο του Θεού, πρέπει να γνωρίζει τον λόγο του Θεού, δηλαδή να κατανοεί το θέλημα του Θεού. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να εφαρμοστεί ο λόγος του Θεού με ακρίβεια και σύμφωνα με την καρδιά του Θεού. Αυτό πρέπει να κατέχουν όλοι όσοι αναζητούν την αλήθεια, και αυτή είναι η διαδικασία που πρέπει να βιώσουν όλοι όσοι προσπαθούν να γνωρίσουν τον Θεό. Η διαδικασία της γνώσης του λόγου του Θεού είναι η διαδικασία της γνώσης του Θεού, αλλά και η διαδικασία της γνώσης του έργου του Θεού. Συνεπώς, η γνώση των οραμάτων δεν αναφέρεται μόνο στη γνώση της ανθρώπινης φύσης του ενσαρκωμένου Θεού, αλλά περιλαμβάνει και τη γνώση του λόγου και του έργου του Θεού. Μέσα από τον λόγο του Θεού οι άνθρωποι καταφέρνουν να κατανοήσουν το θέλημα του Θεού, και μέσα από το έργο του Θεού καταφέρνουν να γνωρίσουν τη διάθεση του Θεού και αυτό που είναι ο Θεός. Η πίστη στον Θεό είναι το πρώτο βήμα για τη γνώση του Θεού. Η διαδικασία της μετάβασης από την αρχική πίστη στον Θεό στην πιο βαθιά πίστη στον Θεό, είναι η διαδικασία της γνώσης του Θεού και η διαδικασία της βίωσης του έργου του Θεού. Εάν πιστεύεις στον Θεό μόνο χάριν της πίστης στον Θεό, και δεν πιστεύεις στον Θεό για να γνωρίσεις τον Θεό, τότε η πίστη σου δεν είναι αληθινή και δεν μπορεί να εξαγνιστεί —δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Εάν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μέσω της οποίας βιώνει τον Θεό, ο άνθρωπος καταφέρει σταδιακά να γνωρίσει τον Θεό, τότε η διάθεσή του θα αλλάξει σταδιακά, και η πίστη του θα γίνεται ολοένα και πιο αληθινή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όταν ο άνθρωπος επιτύχει την πίστη στον Θεό, θα κερδίσει απόλυτα τον Θεό. Ο Θεός κατέβαλε τόσο μεγάλες προσπάθειες για να ενσαρκωθεί για δεύτερη φορά και να επιτελέσει προσωπικά το έργο Του, έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να Τον γνωρίσει και να μπορέσει να Τον δει. Η γνώση του Θεού είναι το τελικό αποτέλεσμα που πρέπει να επιτευχθεί στο πέρας του έργου του Θεού. Είναι η τελική απαίτηση του Θεού από την ανθρωπότητα. Το κάνει αυτό χάριν της τελικής μαρτυρίας Του, κι έτσι ώστε ο άνθρωπος να στραφεί τελικά και πλήρως προς Αυτόν. Ο άνθρωπος μπορεί να αγαπά τον Θεό μόνο αν γνωρίζει τον Θεό, και για να αγαπήσει τον Θεό, πρέπει να γνωρίσει τον Θεό. Ανεξάρτητα από το πώς επιδιώκει ή τι επιδιώκει να κερδίσει, πρέπει να είναι σε θέση να επιτύχει τη γνώση του Θεού. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί ο άνθρωπος να ευφράνει την καρδιά του Θεού. Μόνο αν γνωρίζει τον Θεό μπορεί ο άνθρωπος να πιστέψει αληθινά στον Θεό, και μόνο αν γνωρίζει τον Θεό μπορεί αληθινά να έχει φόβο Θεού και να υπακούει τον Θεό. Όσοι δεν γνωρίζουν τον Θεό, ποτέ δεν θα υπακούσουν αληθινά τον Θεό και δεν θα έχουν φόβο Θεού. Η γνώση του Θεού περιλαμβάνει τη γνώση της διάθεσης του Θεού, την κατανόηση του θελήματος του Θεού, και τη γνώση αυτού που είναι ο Θεός. Εντούτοις, για οποιαδήποτε από τις πτυχές της γνώσης του Θεού κι αν πρόκειται, καθεμία απαιτεί από τον άνθρωπο να πληρώσει ένα τίμημα, και απαιτεί τη θέληση να υπακούσει, χωρίς τα οποία κανείς δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει μέχρι τέλους. Το έργο του Θεού είναι υπερβολικά ασυμβίβαστο με τις αντιλήψεις του ανθρώπου, είναι υπερβολικά δύσκολο ο άνθρωπος να γνωρίσει τη διάθεση του Θεού και αυτό που είναι ο Θεός, και όλα όσα εκφράζει και πράττει ο Θεός υπερβαίνουν την ανθρώπινη κατανόηση. Εάν ο άνθρωπος επιθυμεί να ακολουθήσει τον Θεό, αλλά δεν είναι πρόθυμος να υπακούσει στον Θεό, τότε ο άνθρωπος δεν θα κερδίσει τίποτα. Από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι σήμερα, ο Θεός έχει επιτελέσει πολύ έργο, το οποίο ο άνθρωπος δεν κατανοεί, και το οποίο ο άνθρωπος δυσκολεύεται να αποδεχτεί, και ο Θεός έχει εκφράσει πολλά που δυσχεραίνουν τη θεραπεία των αντιλήψεων του ανθρώπου. Ωστόσο, δεν έχει σταματήσει ποτέ το έργο Του, επειδή ο άνθρωπος αντιμετωπίζει υπερβολικές δυσκολίες. Συνέχισε να εργάζεται και να εκφράζεται, και παρόλο που ένας μεγάλος αριθμός «πολεμιστών» έχει εγκαταλειφθεί συνεχίζει να επιτελεί το έργο Του και συνεχίζει να επιλέγει τη μία ομάδα ανθρώπων μετά την άλλη που είναι πρόθυμοι να υπακούσουν στο νέο έργο Του. Δεν δείχνει οίκτο σε αυτούς τους πεσόντες «ήρωες», αλλά αντίθετα υπεραγαπά εκείνους που αποδέχονται το νέο έργο και τον λόγο Του. Αλλά με ποιο σκοπό εργάζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, σταδιακά; Γιατί πάντα αποκλείει και επιλέγει ανθρώπους; Γιατί χρησιμοποιεί πάντα αυτή τη μέθοδο; Ο σκοπός του έργου Του είναι να Τον γνωρίσει ο άνθρωπος, και κατ’ αυτόν τον τρόπο να τον κερδίζει. Η αρχή του έργου Του είναι να εργαστεί επί όσων είναι σε θέση να υπακούσουν στο έργο που επιτελεί την σήμερον ημέρα, και να μην εργαστεί επί όσων υπακούν στο έργο που επιτέλεσε κατά το παρελθόν, αλλά αντιτίθενται στο έργο Του την σήμερον ημέρα. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος, για τον οποίο έχει αποκλείσει τόσους πολλούς ανθρώπους.

Τα αποτελέσματα του μαθήματος της γνώσης του Θεού δεν μπορούν να επιτευχθούν σε μία ή δύο ημέρες: Ο άνθρωπος πρέπει να συσσωρεύσει εμπειρίες, να υποστεί κακουχίες και να επιδείξει πραγματική υπακοή. Καταρχήν, ξεκίνα από το έργο και τον λόγο του Θεού. Πρέπει να κατανοήσεις τι περικλείει η γνώση του Θεού, πώς να επιτύχεις τη γνώση του Θεού, και πώς να δεις τον Θεό μέσα από τις εμπειρίες σου. Αυτό πρέπει να πράξει όποιος δεν έχει ακόμη γνωρίσει τον Θεό. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει αμέσως το έργο και τον λόγο του Θεού, και κανείς δεν μπορεί να επιτύχει τη γνώση της ολότητας του Θεού σε σύντομο χρονικό διάστημα. Απαιτείται η απαραίτητη διαδικασία της εμπειρίας, χωρίς την οποία κανείς δεν θα μπορούσε να γνωρίσει τον Θεό ή να ακολουθήσει αληθινά τον Θεό. Όσο περισσότερο έργο επιτελεί ο Θεός, τόσο περισσότερο Τον γνωρίζει ο άνθρωπος. Όσο μεγαλύτερη είναι η αντίθεση μεταξύ του έργου του Θεού και των αντιλήψεων του ανθρώπου, τόσο περισσότερο ανανεώνεται και εμβαθύνει η γνώση του ανθρώπου γι’ Αυτόν. Εάν το έργο του Θεού παρέμενε για πάντα αμετάβλητο, τότε ο άνθρωπος δεν θα κατείχε παρά μόνο μια πολύ περιορισμένη γνώση του Θεού. Από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι σήμερα, εσείς πρέπει να γνωρίζετε ξεκάθαρα τα οράματα όσων έπραξε ο Θεός κατά την Εποχή του Νόμου, όσα έπραξε κατά την Εποχή της Χάριτος, και τι πράττει κατά την Εποχή της Βασιλείας. Πρέπει να γνωρίζετε το έργο του Θεού.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Κοινοποίηση

Άκυρο