Καθημερινά λόγια του Θεού: Είσοδος στη ζωή | Απόσπασμα 485

11 Σεπτεμβρίου 2020

Το έργο του Αγίου Πνεύματος αλλάζει καθημερινά, ανερχόμενο όλο και πιο ψηλά με κάθε βήμα∙ η αποκάλυψη της αυριανής ημέρας είναι ακόμα υψηλότερη από τη σημερινή, με κάθε βήμα αναρριχάται όλο και υψηλότερα. Αυτό είναι το έργο, με το οποίο ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση. Εάν ο άνθρωπος δεν μπορεί να συμβαδίσει, τότε μπορεί να μείνει πίσω ανά πάσα στιγμή. Αν ο άνθρωπος δεν διαθέτει υπάκουη καρδιά, τότε δεν μπορεί να ακολουθήσει μέχρι το τέλος. Η προηγούμενη εποχή έχει περάσει∙ τούτη είναι μια νέα εποχή. Και σε μια νέα εποχή, νέο έργο πρέπει να πραγματοποιηθεί. Ιδιαίτερα στην τελική εποχή κατά την οποία ο άνθρωπος θα τελειωθεί, ο Θεός θα επιτελεί νέο έργο όλο και ταχύτερα. Επομένως, χωρίς υπακοή στην καρδιά του, ο άνθρωπος θα δυσκολευτεί να ακολουθήσει τα βήματα του Θεού. Ο Θεός δεν συμμορφώνεται με κανόνες, ούτε αντιμετωπίζει οποιοδήποτε στάδιο του έργου Του ως αμετάβλητο. Αντιθέτως, το έργο Του γίνεται ολοένα και πιο καινούριο, ολοένα και υψηλότερο. Με κάθε βήμα, το έργο Του γίνεται όλο και πιο πρακτικό, εναρμονίζεται όλο και περισσότερο με τις πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου. Μόνο μετά τη βίωση ενός τέτοιου έργου μπορεί ο άνθρωπος να επιτύχει την τελική μεταμόρφωση της διάθεσής του. Όπως η γνώση του ανθρώπου για τη ζωή αγγίζει ολοένα και υψηλότερα επίπεδα, έτσι και το έργο του Θεού αγγίζει ολοένα και υψηλότερα επίπεδα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος μπορεί να τελειωθεί και να είναι έτοιμος προς χρήσιν του Θεού. Ο Θεός εργάζεται έτσι, αφενός για να αντιμετωπίσει και να αντιστρέψει τις αντιλήψεις του ανθρώπου και, αφετέρου, για να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μια υψηλότερη και πιο αληθινή κατάσταση, στο υψηλότερο επίπεδο πίστης στον Θεό, έτσι ώστε στο τέλος, το θέλημα του Θεού να δύναται να πραγματοποιηθεί. Όλοι εκείνοι με ανυπάκουη φύση, που εσκεμμένα εναντιώνονται, θα έχουν ήδη ξεμείνει πίσω από το ταχύ και ξέφρενα προελαύνον έργο του Θεού∙ μόνον εκείνοι που υπακούουν πρόθυμα κι οι οποίοι με χαρά ταπεινώνουν εαυτόν μπορούν να προχωρήσουν στο τέλος του δρόμου. Σε αυτό το έργο, όλοι εσείς θα πρέπει να μάθετε πώς να υποτάσσεστε και πώς να παραμερίζετε τις αντιλήψεις σας. Πρέπει να είστε προσεκτικοί σε κάθε βήμα που κάνετε. Αν είστε απρόσεκτοι, σίγουρα θα απορριφθείτε από το Άγιο Πνεύμα, θα γίνετε εκείνοι που διακόπτουν τον Θεό επί τω έργω Του. Προτού υποβληθούν στο συγκεκριμένο στάδιο του έργου, οι κανόνες κι οι παλαιοί νόμοι του ανθρώπου ήταν τόσο αναρίθμητοι που εκείνος παρασύρθηκε και, ως εκ τούτου, κατέστη επηρμένος και ξεχάστηκε. Όλα τούτα αποτελούν προσκόμματα που εμποδίζουν τον άνθρωπο να δεχτεί το νέο έργο του Θεού∙ καθίστανται αντίπαλοι του ανθρώπου, ο οποίος έρχεται να γνωρίσει τον Θεό. Εάν ένας άνθρωπος δεν έχει ούτε υπακοή στην καρδιά του ούτε λαχτάρα για την αλήθεια, τότε θα βρεθεί σε κίνδυνο. Εάν υποτάσσεσαι μόνο σε έργα και λόγια απλοϊκά και είσαι ανίκανος να δεχτείς οτιδήποτε διαθέτει βαθύτερο νόημα, τότε είσαι προσκολλημένος στους παλαιούς τρόπους και δεν μπορείς να συμβαδίσεις με το έργο του Αγίου Πνεύματος.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Εκείνοι που υπακούουν στον Θεό με ειλικρινή καρδιά θα κερδηθούν σίγουρα από τον Θεό

Να υπακούς στο έργο του Αγίου Πνεύματος ώστε να ακολουθείς μέχρι τέλους

Το έργο του Αγίου Πνεύματος αλλάζει, με κάθε βήμα πάει πιο ψηλά, αποκαλύπτει πιο τρανά. Έτσι ο Θεός τέλειο κάνει τον άνθρωπο. Αν δεν μπορεί ν’ ακολουθήσει, ίσως μείνει πίσω. Χωρίς καρδιά που υπακούει, δεν μπορεί να φτάσει μέχρι τέλους. Οι ανυπάκουοι, με θέληση αντίθετοι, θα μείνουν πίσω ενώ το έργο του Θεού πάει μπροστά. Οι υπάκουοι μονάχα που ταπεινώνονται στο τέλος μπορούν να φτάσουν του δρόμου αυτού.

Πέρασε η παλιά εποχή και μια καινούρια ήρθε. Μια νέα εποχή, νέο έργο απαιτεί. Και στην έσχατη, ο Θεός τον άνθρωπο τελειοποιεί, θα εργαστεί γοργά, νέο έργο επιτελών. Χωρίς καρδιά που να υπακούει, πώς κανείς θ’ ακολουθήσει τον Θεό; Οι ανυπάκουοι, με θέληση αντίθετοι, θα μείνουν πίσω ενώ το έργο του Θεού πάει μπροστά. Οι υπάκουοι μονάχα που ταπεινώνονται στο τέλος μπορούν να φτάσουν του δρόμου αυτού.

Το έργο του Θεού κανόνες δεν γνωρίζει, παντοτινά είναι καινούριο, υψηλότερο. Το έργο Του πιο πρακτικό γίνεται, ολοένα πιο κοντά στις ανθρώπινες ανάγκες. Μόνο μέσα απ’ αυτό ο άνθρωπος μπορεί ν’ αλλάξει την διάθεσή του. Οι ανυπάκουοι, με θέληση αντίθετοι, θα μείνουν πίσω ενώ το έργο του Θεού πάει μπροστά. Οι υπάκουοι μονάχα που ταπεινώνονται στο τέλος μπορούν να φτάσουν του δρόμου αυτού.

Η γνώση τ’ ανθρώπου μεγαλώνει, ο Θεός το έργο Του υψώνει. Έτσι ο Θεός τον άνθρωπο τέλειο καθιστά προς χρήση Του. Μάχεται το έργο Του, διορθώνει αντιλήψεις, σε πίστη υψηλότερη τους οδηγεί, το θέλημα του Θεού να γίνει. Οι ανυπάκουοι, με θέληση αντίθετοι, θα μείνουν πίσω ενώ το έργο του Θεού πάει μπροστά. Οι υπάκουοι μονάχα που ταπεινώνονται στο τέλος μπορούν να φτάσουν του δρόμου αυτού, του δρόμου αυτού, του δρόμου αυτού.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο