Καθημερινά λόγια του Θεού: Είσοδος στη ζωή | Απόσπασμα 468

5 Φεβρουαρίου 2024

Πώς θα πρέπει να συνεργάζονται οι άνθρωποι με τον Θεό κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου σταδίου του έργου Του; Ο Θεός, επί του παρόντος, δοκιμάζει τους ανθρώπους. Δεν λέει ούτε λέξη, αλλά κρύβεται και δεν επικοινωνεί άμεσα με τους ανθρώπους. Εξωτερικά, φαίνεται σαν να μην επιτελεί κανένα έργο, αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμη εργάζεται εντός του ανθρώπου. Οποιοσδήποτε επιδιώκει είσοδο στη ζωή έχει ένα όραμα για την επιδίωξη της ζωής· δεν έχει αμφιβολίες, ακόμη κι αν δεν κατανοεί πλήρως το έργο του Θεού. Ενώ υφίστασαι δοκιμασίες, ακόμη κι όταν δεν γνωρίζεις τι θέλει να κάνει ο Θεός και τι έργο θέλει να επιτύχει, θα πρέπει να γνωρίζεις ότι οι προθέσεις του Θεού για την ανθρωπότητα είναι πάντα καλές. Αν Τον επιδιώκεις με ειλικρινή καρδιά, τότε δεν θα σε εγκαταλείψει ποτέ, και στο τέλος σίγουρα θα σε οδηγήσει στην τελείωση και θα φέρει τους ανθρώπους στον σωστό προορισμό. Ανεξάρτητα από το πώς δοκιμάζει ο Θεός τους ανθρώπους επί του παρόντος, θα έρθει μία ημέρα που Αυτός θα παράσχει στους ανθρώπους ένα κατάλληλο αποτέλεσμα και θα τους δώσει την κατάλληλη τιμωρία σύμφωνα με όσα έχουν κάνει. Ο Θεός δεν θα οδηγήσει τους ανθρώπους σε ένα συγκεκριμένο σημείο και μετά απλώς θα τους παραμερίσει και θα τους αγνοήσει. Αυτό γίνεται γιατί ο Θεός είναι αξιόπιστος. Στο στάδιο αυτό, το Άγιο Πνεύμα κάνει το έργο του εξευγενισμού. Εξευγενίζει κάθε άνθρωπο. Κατά τα βήματα του έργου που αποτελούνταν από τη δοκιμασία του θανάτου και τη δοκιμασία της παίδευσης, ο εξευγενισμός επιτελείτο μέσω των λόγων. Για να βιώσουν οι άνθρωποι το έργο του Θεού, πρέπει πρώτα να κατανοήσουν το τωρινό έργο Του και το πώς θα πρέπει να συνεργάζεται η ανθρωπότητα. Πράγματι, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει όλοι να κατανοήσουν. Ό,τι κι αν κάνει ο Θεός, είτε είναι εξευγενισμός ή ακόμα κι αν δεν μιλά, ούτε το παραμικρό βήμα του έργου του Θεού δεν συμβαδίζει με τις ανθρώπινες αντιλήψεις. Κάθε βήμα του έργου Του διαλύει και καταρρίπτει τις ανθρώπινες αντιλήψεις. Αυτό είναι το έργο Του. Εντούτοις, πρέπει να πιστέψεις ότι, εφόσον το έργο του Θεού φτάσει σ’ ένα συγκεκριμένο στάδιο, Αυτός δεν θα θανατώσει σε καμία περίπτωση όλη την ανθρωπότητα. Δίνει και υποσχέσεις και ευλογίες στην ανθρωπότητα κι όλοι όσοι Τον επιδιώκουν θα μπορέσουν να κερδίσουν τις ευλογίες Του, ενώ εκείνοι που δεν το κάνουν θα απορριφθούν από Αυτόν. Αυτό εξαρτάται από την επιδίωξή σου. Ό,τι κι αν γίνει, πρέπει να πιστέψεις ότι όταν το έργο του Θεού ολοκληρωθεί, κάθε άνθρωπος θα έχει έναν κατάλληλο προορισμό. Ο Θεός έχει παράσχει στους ανθρώπους όμορφες φιλοδοξίες, αλλά αν δεν τις επιδιώκουν, είναι αδύνατο να τις επιτύχουν. Θα πρέπει να είσαι σε θέση να το δεις αυτό τώρα —ο εξευγενισμός και η παίδευση των ανθρώπων από τον Θεό είναι το έργο Του, αλλά οι άνθρωποι, από την πλευρά τους, πρέπει να επιδιώκουν πάντοτε την αλλαγή διάθεσης. Στην πρακτική εμπειρία σου, πρέπει πρώτα να ξέρεις πώς να τρως και να πίνεις τα λόγια του Θεού· πρέπει να βρεις μέσα στον λόγο Του σε τι θα πρέπει να εισέλθεις, όπως επίσης και τις ατέλειές σου, θα πρέπει να αναζητήσεις είσοδο στην πρακτική σου εμπειρία, αλλά και να πάρεις τα λόγια αυτά του Θεού που θα πρέπει να γίνουν πράξη και να προσπαθήσεις να τα κάνεις πράξη. Το να τρως και να πίνεις τον λόγο του Θεού είναι μία πτυχή. Επιπλέον, πρέπει να διατηρηθεί η ζωή της εκκλησίας, πρέπει να έχεις μια κανονική πνευματική ζωή και πρέπει να είσαι σε θέση να παραδώσεις όλες τις τωρινές σου καταστάσεις στον Θεό. Όσο κι αν αλλάζει το έργο Του, η πνευματική σου ζωή θα πρέπει να παραμένει κανονική. Μια πνευματική ζωή μπορεί να διατηρήσει την κανονική είσοδό σου. Ό,τι κι αν κάνει ο Θεός, οφείλεις να συνεχίσεις την πνευματική σου ζωή ανεμπόδιστα και να εκπληρώσεις το καθήκον σου. Αυτό θα πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι. Είναι όλα έργο του Αγίου Πνεύματος, αλλά, ενώ για όσους είναι σε κανονική κατάσταση αυτό είναι τελείωση, για όσους δεν είναι σε κανονική κατάσταση αυτό είναι δοκιμασία. Στο τωρινό στάδιο του έργου του εξευγενισμού από το Άγιο Πνεύμα, μερικοί άνθρωποι λένε ότι το έργο του Θεού είναι τόσο μεγαλειώδες και ότι οι άνθρωποι χρειάζονται οπωσδήποτε εξευγενισμό, διαφορετικά το ανάστημά τους θα είναι υπερβολικά μικρό και δεν θα μπορέσουν με κανέναν τρόπο να επιτύχουν το θέλημα του Θεού. Ωστόσο, για εκείνους των οποίων η κατάσταση δεν είναι καλή, αυτό αποτελεί λόγο ώστε να μην επιδιώκουν τον Θεό και ώστε να μην παρευρίσκονται σε συναθροίσεις ή να μην τρώνε ούτε να πίνουν τον λόγο του Θεού. Στο έργο του Θεού, ό,τι κι αν κάνει ή ό,τι αλλαγές κι αν επιφέρει Αυτός, οι άνθρωποι πρέπει να διατηρούν ένα σημείο αναφοράς μιας κανονικής πνευματικής ζωής. Ίσως δεν ήσουν χαλαρός στο τωρινό στάδιο της πνευματικής σου ζωής, αλλά ακόμη δεν έχεις κερδίσει πολλά και δεν έχεις δρέψει πολλούς καρπούς. Υπό τέτοιου είδους συνθήκες, πρέπει να συνεχίσεις να ακολουθείς τους κανόνες· πρέπει να τηρείς αυτούς τους κανόνες, έτσι ώστε να μην υποστείς απώλειες στη ζωή σου και έτσι ώστε να ικανοποιήσεις το θέλημα του Θεού. Αν η πνευματική σου ζωή δεν είναι κανονική, τότε δεν μπορείς να κατανοήσεις το τωρινό έργο του Θεού, και αντ’ αυτού θα νιώθεις πάντα ότι είναι απολύτως ασύμβατο με τις δικές σου αντιλήψεις. Παρόλο που είσαι πρόθυμος να Τον ακολουθήσεις, σου λείπει το εσωτερικό κίνητρο. Οπότε, ό,τι κι αν κάνει ο Θεός επί του παρόντος, οι άνθρωποι πρέπει να συνεργαστούν. Αν οι άνθρωποι δεν συνεργαστούν, τότε το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να κάνει το έργο Του και αν οι άνθρωποι δεν έχουν θέληση να συνεργαστούν, τότε δύσκολα θα κερδίσουν το έργο του Αγίου Πνεύματος. Αν θέλεις να έχεις το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα σου και αν θέλεις να κερδίσεις την έγκριση του Θεού, τότε πρέπει να διατηρήσεις την αρχική σου αφοσίωση ενώπιον του προσώπου του Θεού. Τώρα, δεν είναι απαραίτητο να έχεις βαθύτερη κατανόηση, υψηλότερες θεωρίες ή άλλα παρόμοια πράγματα. Εκείνο που απαιτείται είναι να στηρίζεις τον λόγο του Θεού στην αρχική βάση. Αν οι άνθρωποι δεν συνεργάζονται με τον Θεό και δεν επιδιώκουν βαθύτερη είσοδο, τότε ο Θεός θα τους αφαιρέσει όλα αυτά που ήταν αρχικά δικά τους. Εσωτερικά, οι άνθρωποι λαχταρούν πάντοτε τις ανέσεις και θα προτιμούσαν να απολαύσουν όσα είναι ήδη διαθέσιμα. Θέλουν να κερδίσουν τις υποσχέσεις του Θεού χωρίς να πληρώσουν το παραμικρό τίμημα. Αυτές είναι οι εξωφρενικές σκέψεις που τρέφει η ανθρωπότητα. Υπήρξε ποτέ κάτι πιο εύκολο από το να κερδίσει κανείς τη ζωή χωρίς να πληρώσει κάποιο τίμημα; Όταν κάποιος πιστεύει στον Θεό και επιζητά να εισέλθει στη ζωή και να αλλάξει τη διάθεσή του, πρέπει να πληρώσει ένα τίμημα και να επιτύχει μια κατάσταση όπου πάντοτε θα ακολουθεί τον Θεό, ό,τι κι αν κάνει Εκείνος. Αυτό είναι κάτι που οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν. Ακόμη κι αν ακολουθείς όλα αυτά ως κανόνα, πρέπει να τα τηρείς πάντα, και όσο μεγάλες κι αν είναι οι δοκιμασίες, δεν μπορείς να αφήσεις την κανονική σχέση σου με τον Θεό. Θα πρέπει να είσαι σε θέση να προσεύχεσαι, να διατηρείς την εκκλησιαστική ζωή σου και να μην εγκαταλείπεις ποτέ τους αδελφούς και τις αδελφές σου. Όταν ο Θεός σε δοκιμάζει, θα πρέπει και πάλι να αναζητείς την αλήθεια. Αυτή είναι η ελάχιστη προϋπόθεση για μια πνευματική ζωή. Πάντοτε να έχεις την επιθυμία για αναζήτηση και να προσπαθείς να συνεργαστείς, βάζοντας όλη σου την ενέργεια —μπορεί να γίνει αυτό; Αν έχουν αυτό ως θεμέλιο, οι άνθρωποι θα είναι σε θέση να αποκτήσουν ικανότητα διάκρισης και είσοδο στην πραγματικότητα. Είναι εύκολο να αποδεχτείς τον λόγο του Θεού όταν η κατάστασή σου είναι κανονική. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν φαίνεται δύσκολο να κάνεις πράξη την αλήθεια και νιώθεις ότι το έργο του Θεού είναι μεγαλειώδες. Εντούτοις, αν η κατάστασή σου είναι ανεπαρκής, όσο μεγαλειώδες κι αν είναι το έργο του Θεού και όσο όμορφα κι αν μιλά κάποιος, εσύ δεν θα δίνεις προσοχή. Όταν η κατάσταση ενός ανθρώπου δεν είναι κανονική, ο Θεός δεν μπορεί να εργαστεί μέσα του και εκείνος δεν μπορεί να επιτύχει αλλαγή στη διάθεσή του.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Θα πρέπει να διατηρήσεις την αφοσίωσή σου στον Θεό

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο