Καθημερινά λόγια του Θεού: Είσοδος στη ζωή | Απόσπασμα 451

28 Φεβρουαρίου 2024

Στο σημερινό ρεύμα, όλοι όσοι αγαπούν αληθινά τον Θεό έχουν την ευκαιρία να τελειωθούν από Εκείνον. Είτε είναι νέοι είτε γέροι, εφόσον υπακούν τον Θεό συνεχώς στην καρδιά τους και Τον σέβονται, μπορούν να τελειωθούν από Εκείνον. Ο Θεός οδηγεί τους ανθρώπους στην τελείωση ανάλογα με τη διαφορετική τους λειτουργία. Εφόσον κάνεις ό,τι περνά από το χέρι σου και υποτάσσεσαι στο έργο του Θεού, θα μπορέσεις να τελειωθείς από Εκείνον. Επί του παρόντος, κανείς σας δεν είναι τέλειος. Κάποιες φορές, είστε ικανοί να εκτελείτε έναν τύπο λειτουργίας και άλλες φορές δύο. Εφόσον μάλιστα βάζετε τα δυνατά σας για να δαπανήσετε τον εαυτό σας για τον Θεό, εν τέλει θα τελειωθείτε από Αυτόν.

Οι νέοι έχουν πολύ λίγες φιλοσοφίες για τη ζωή, και στερούνται σοφίας και διορατικότητας. Ο Θεός είναι εδώ για να οδηγήσει στην τελείωση τη σοφία και τη διορατικότητα των ανθρώπων. Ο λόγος Του αναπληρώνει τις ελλείψεις τους. Εντούτοις, οι διαθέσεις των νέων δεν είναι σταθερές και πρέπει να μεταμορφωθούν από τον Θεό. Οι νέοι έχουν λιγότερες θρησκευτικές αντιλήψεις και λιγότερες φιλοσοφίες για τη ζωή· σκέπτονται τα πάντα με απλό τρόπο, και οι σκέψεις τους δεν είναι περίπλοκες. Αυτό είναι το κομμάτι της ανθρώπινης φύσης τους που δεν έχει σχηματιστεί ακόμα και είναι ένα αξιοθαύμαστο κομμάτι· ωστόσο, οι νέοι είναι αδαείς και στερούνται σοφίας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να τελειωθεί από τον Θεό. Μέσα από την τελείωσή σας από τον Θεό, θα μπορέσετε να αναπτύξετε ικανότητα διάκρισης. Θα είστε σε θέση να κατανοήσετε με σαφήνεια πολλά πνευματικά πράγματα και σταδιακά θα μεταμορφωθείτε για να γίνετε κατάλληλοι για χρήση από τον Θεό. Οι μεγαλύτεροι αδελφοί και αδελφές έχουν κι αυτοί τις δικές τους λειτουργίες να εκτελέσουν και ο Θεός δεν τους εγκαταλείπει. Επίσης, οι μεγαλύτεροι αδελφοί και αδελφές έχουν και επιθυμητές και ανεπιθύμητες πλευρές. Έχουν περισσότερες φιλοσοφίες για τη ζωή και περισσότερες θρησκευτικές αντιλήψεις. Στις ενέργειές τους προσκολλώνται σε πολλές αυστηρές συμβάσεις, αρέσκονται σε κανονισμούς τους οποίους εφαρμόζουν μηχανικά και άτεγκτα. Αυτή η πλευρά είναι ανεπιθύμητη. Παρόλα αυτά, αυτοί οι μεγαλύτεροι αδελφοί και αδελφές παραμένουν ήρεμοι και ακλόνητοι απέναντι σε οτιδήποτε προκύψει· οι διαθέσεις τους είναι σταθερές, και δεν έχουν εκρηκτικές εξάρσεις. Ενδεχομένως αποδέχονται τα πράγματα πιο αργά, αλλά αυτό δεν είναι σοβαρό μειονέκτημα. Εφόσον μπορείτε να υποτάσσεστε, να αποδέχεστε τον τωρινό λόγο του Θεού και να μην εξετάζετε εξονυχιστικά τον λόγο του Θεού, εφόσον σας ενδιαφέρει μόνο να υποτάσσεστε και να ακολουθείτε, και δεν κρίνετε ποτέ τον λόγο του Θεού ούτε τρέφετε άλλες κακές σκέψεις γι’ αυτόν, εφόσον αποδέχεστε τον λόγο Του και τον κάνετε πράξη —τότε, αν πληροίτε αυτές τις προϋποθέσεις, θα μπορέσετε να τελειωθείτε.

Είτε είσαι νεότερος είτε μεγαλύτερος αδελφός ή αδελφή, ξέρεις τι λειτουργία οφείλεις να εκτελέσεις. Όσοι είναι νέοι δεν είναι αλαζονικοί· εκείνοι που είναι μεγαλύτεροι δεν είναι παθητικοί ούτε παλινδρομούν. Επιπλέον, είναι σε θέση να χρησιμοποιούν ο ένας τα δυνατά σημεία του άλλου για να αντισταθμίσουν τις αδυναμίες τους και μπορούν να υπηρετούν ο ένας τον άλλον χωρίς προκαταλήψεις. Δημιουργείται μια γέφυρα φιλίας μεταξύ των νεότερων και των μεγαλύτερων αδελφών, και χάρη στην αγάπη του Θεού είστε σε θέση να καταλάβετε καλύτερα ο ένας τον άλλον. Οι νεότεροι αδελφοί και αδελφές δεν περιφρονούν τους μεγαλύτερους αδελφούς και αδελφές και οι μεγαλύτεροι αδελφοί και αδελφές δεν είναι αυτάρεσκοι. Δεν είναι αυτή αρμονική συνεργασία; Εάν όλοι σας έχετε αυτήν την αποφασιστικότητα, τότε το θέλημα του Θεού θα πραγματοποιηθεί σίγουρα στη γενιά σας.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Όλοι εκτελούν τη λειτουργία τους

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο