Καθημερινά λόγια του Θεού: Είσοδος στη ζωή | Απόσπασμα 440

16 Σεπτεμβρίου 2020

Όταν υποστείτε έναν μικρό περιορισμό ή κακουχία, είναι καλό για εσάς· αν τα περνούσατε εύκολα, θα καταστρεφόσαστε, και τότε πώς θα μπορούσατε να προστατευτείτε; Σήμερα, επειδή έχετε υποστεί παίδευση, κρίση και κατάρες, σας δίνεται προστασία. Επειδή έχετε υποφέρει πολύ, έχετε προστασία. Αν δεν είχατε υποφέρει, θα είχατε εξαχρειωθεί εδώ και πολύ καιρό. Τα πράγματα δεν γίνονται δύσκολα για εσάς σκόπιμα —η φύση του ανθρώπου είναι δύσκολο να αλλάξει, και αυτό πρέπει να γίνει για να αλλάξει η διάθεσή του. Σήμερα, εσείς δεν διαθέτετε ούτε τη συνείδηση ούτε τη σύνεση που κατείχε ο Παύλος, ούτε καν έχετε την αυτογνωσία του. Πρέπει διαρκώς να δέχεστε πίεση και πρέπει να παιδεύεστε και να κρίνεστε διαρκώς για να αφυπνιστεί το πνεύμα σας. Η παίδευση και η κρίση είναι ό,τι καλύτερο για τη ζωή σας. Και όταν είναι απαραίτητο, πρέπει να υπάρχει και η παίδευση των γεγονότων που έρχονται πάνω σας· τότε μόνο θα υποταχθείτε πλήρως. Η φύση σας είναι τέτοια που χωρίς παίδευση και κατάρες δεν θα ήσαστε πρόθυμοι να σκύψετε το κεφάλι, δεν θα ήσαστε πρόθυμοι να υποταχθείτε. Χωρίς να βλέπετε τα γεγονότα μπροστά στα μάτια σας, δεν θα υπήρχε αποτέλεσμα. Είστε υπερβολικά ποταποί και ανάξιοι χαρακτήρες! Χωρίς παίδευση και κρίση, θα ήταν δύσκολο να κατακτηθείτε και θα ήταν δύσκολο να υπερνικηθεί η αδικία και η ανυπακοή σας. Η παλιά φύση σας είναι πολύ βαθιά ριζωμένη. Εάν καθόσαστε στον θρόνο, δεν θα είχατε ιδέα για το ύψος του ουρανού και το βάθος της γης, πόσω μάλλον δε, για το πού κατευθυνόσαστε. Δεν ξέρετε καν από πού ήρθατε, άρα πώς θα μπορούσατε να γνωρίζετε τον Κύριο της δημιουργίας; Χωρίς την έγκαιρη παίδευση και τις σημερινές κατάρες, η τελευταία μέρα σας θα είχε φτάσει εδώ και πολύ καιρό. Για να μη μιλήσουμε για τη μοίρα σας —δεν θα διέτρεχε αυτή ακόμα πιο άμεσο κίνδυνο; Χωρίς αυτήν την έγκαιρη παίδευση και κρίση, ποιος ξέρει πόσο αλαζονικοί θα γινόσαστε ή πόσο θα εξαχρειωνόσαστε. Αυτή η παίδευση και η κρίση σάς έχουν φέρει στο σήμερα και έχουν διαφυλάξει την ύπαρξή σας. Εάν εξακολουθούσατε να «εκπαιδεύεστε» χρησιμοποιώντας τις ίδιες μεθόδους με εκείνες του «πατέρα» σας, ποιος ξέρει σε τι βασίλειο θα εισερχόσαστε! Δεν έχετε απολύτως καμία ικανότητα να ελέγχετε τον εαυτό σας και να αυτοστοχάζεστε. Όσον αφορά τους ανθρώπους σαν εσάς, εάν απλώς ακολουθείτε και υπακούτε χωρίς να προκαλείτε παρεμβολές ή διαταράξεις, οι στόχοι Μου θα επιτευχθούν. Δεν θα πρέπει να καταβάλετε μεγαλύτερη προσπάθεια στο να αποδεχτείτε τη σημερινή παίδευση και κρίση; Τι άλλες επιλογές έχετε;

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Άσκηση (6)

Είστε προστατευμένοι επειδή έχετε δεχθεί παίδευση και κρίση

Σας λείπει η αυτογνωσία του Παύλου. Χρειάζεστε συνεχώς παίδευση και κρίση για να αφυπνιστείτε. Η παίδευση είναι ό,τι καλύτερο για τη ζωή σας. Και όποτε είναι απαραίτητο, πρέπει να υπάρξει η παίδευση της άφιξης των γεγονότων, γιατί τότε ολοσχερώς θα υποταχθείτε. Αν δεν δεχόσασταν παίδευση και κατάρα, το κεφάλι δεν θα σκύβατε, να υποταχθείτε δεν θα δεχόσασταν. Χωρίς γεγονότα, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Τώρα έχετε προστασία λόγω της παίδευσης, της κατάρας και της κρίσης. Τώρα έχετε προστασία γιατί πολλά έχετε υποφέρει. Αλλιώς, θα είχατε εξαχρειωθεί. Δεν θέλει ο Θεός να σας δίνει ταλαιπωρίες, μα η φύση του ανθρώπου είναι βαθιά εδραιωμένη. Αν πρόκειται ν’ αλλάξει η διάθεση του ανθρώπου, είναι απαραίτητο να γίνουν όλα αυτά.

Χωρίς αξία είστε και ποταποί. Δίχως την παίδευση και την κρίση, θα ήταν δύσκολο να κατακτηθείτε, η αδικία σας ανεξέλεγκτη θα ήταν. Η παλιά σας φύση είναι βαθιά ριζωμένη. Aκόμα κι αν βρισκόσασταν πάνω στον θρόνο, του ουρανού το ύψος και της γης το βάθος δεν θα ξέρατε, ούτε πού να πάτε. Aπό πού έρχεστε δεν ξέρετε καν πώς θα μπορούσατ να ξέρετε τον Δημιουργό; Δίχως την κρίση που γίνεται τώρα, η τελευταία σας μέρα θα ’χε φανεί από καιρό. Τώρα έχετε προστασία λόγω της παίδευσης, της κατάρας και της κρίσης. Τώρα έχετε προστασία γιατί πολλά έχετε υποφέρει. Αλλιώς, θα είχατε εξαχρειωθεί. Δεν θέλει ο Θεός να σας δίνει ταλαιπωρίες, μα η φύση του ανθρώπου είναι βαθιά εδραιωμένη. Αν πρόκειται ν’ αλλάξει η διάθεση του ανθρώπου, είναι απαραίτητο να γίνουν όλα αυτά.

Χωρίς αυτήν την έγκαιρη παίδευση, η μοίρα σας θα ’ταν σίγουρα σε κίνδυνο. Και ποιος ξέρει πόσο αλαζόνες και πόσο φαύλοι τώρα θα ήσασταν; Είσαστε ανίκανοι να ελέγξετε και να στοχαστείτε βαθιά τον εαυτό σας. Η κρίση εδώ που είστε σας έχει φέρει κι έχει φυλάξει την ύπαρξή σας. Κρίση και παίδευση τώρα καλά λοιπόν θα κάνετε να δεχτείτε. Άραγε, τι άλλη επιλογή, έχετε παρά να υποταχθείτε με αυτόν τον τρόπο; Τώρα έχετε προστασία λόγω της παίδευσης, της κατάρας και της κρίσης. Τώρα έχετε προστασία γιατί πολλά έχετε υποφέρει. Αλλιώς, θα είχατε εξαχρειωθεί. Δεν θέλει ο Θεός να σας δίνει ταλαιπωρίες, μα η φύση του ανθρώπου είναι βαθιά εδραιωμένη. Αν πρόκειται ν’ αλλάξει η διάθεση του ανθρώπου, είναι απαραίτητο να γίνουν όλα αυτά.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο