Καθημερινά λόγια του Θεού: Είσοδος στη ζωή | Απόσπασμα 437

17 Ιανουαρίου 2024

Η εκκλησιαστική ζωή είναι ένα μόνο είδος ζωής, όπου οι άνθρωποι συναθροίζονται για να απολαύσουν τα λόγια του Θεού, και συνιστά μόνο ένα μικρό κομμάτι της ζωής ενός ατόμου. Αν η πραγματική ζωή των ανθρώπων μπορούσε να μοιάζει και με την εκκλησιαστική τους ζωή —να έχουν μια κανονική πνευματική ζωή, να απολαμβάνουν κανονικά τα λόγια του Θεού, να προσεύχονται και να βρίσκονται κοντά στον Θεό με κανονικό τρόπο, ζώντας μια πραγματική ζωή όπου καθετί επιτελείται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ζώντας μια πραγματική ζωή όπου όλα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την αλήθεια, ζώντας μια πραγματική ζωή όπου εξασκούνται στην προσευχή και εξασκούνται στο να γαληνεύουν ενώπιον του Θεού, εξασκούνται στους ύμνους και στον χορό —τότε αυτό θα ήταν το μόνο είδος ζωής που θα τους έφερνε στη ζωή των λόγων του Θεού. Οι περισσότεροι άνθρωποι επικεντρώνονται μόνο στις λίγες ώρες της εκκλησιαστικής τους ζωής χωρίς να «μεριμνούν για» τη ζωή τους πέραν αυτών των ωρών, σαν να μην τους ενδιαφέρει καθόλου. Υπάρχουν, επίσης, πολλοί άνθρωποι που εισέρχονται στη ζωή των αγίων μόνο όταν τρώνε και πίνουν τα λόγια του Θεού, ψάλλουν ύμνους ή προσεύχονται, κι ύστερα, πέραν αυτών των ωρών, ξαναγυρνούν στον παλιό εαυτό τους. Τέτοια ζωή δεν μπορεί να μεταμορφώσει τους ανθρώπους, πόσο δε μάλλον να τους κάνει να γνωρίσουν τον Θεό. Κατά την πίστη στον Θεό, αν οι άνθρωποι επιθυμούν τη μεταμόρφωση της δικής τους διάθεσης, τότε δεν πρέπει να αποσυνδέονται από την πραγματική ζωή. Στην πραγματική ζωή, πρέπει να γνωρίζεις τον εαυτό σου, να απαρνείσαι τον εαυτό σου, να κάνεις πράξη την αλήθεια, καθώς και να μάθεις τις αρχές, την κοινή λογική και τους κανόνες αυτοελέγχου στα πάντα πριν μπορέσεις να επιτύχεις σταδιακή μεταμόρφωση. Αν επικεντρώνεσαι μόνο στις θεωρητικές γνώσεις και ζεις μόνο ανάμεσα σε θρησκευτικές τελετές χωρίς να εμβαθύνεις στην πραγματικότητα, χωρίς να εισέρχεσαι στην πραγματική ζωή, τότε δεν θα εισέλθεις ποτέ στην πραγματικότητα, δεν θα γνωρίσεις ποτέ τον εαυτό σου, την αλήθεια ή τον Θεό, και θα είσαι πάντοτε τυφλός και αδαής. Το έργο του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων δεν έχει σκοπό να τους επιτρέψει να ζήσουν μια κανονική ανθρώπινη ζωή μετά από μια σύντομη χρονική περίοδο ούτε να μεταμορφώσει τις εσφαλμένες αντιλήψεις και τα δόγματά τους. Αντ’ αυτού, ο σκοπός Του είναι να αλλάξει τις παλιές διαθέσεις των ανθρώπων, να αλλάξει το σύνολο του παλιού τρόπου ζωής τους και να αλλάξει όλους τους απαρχαιωμένους τρόπους σκέψης και την πνευματική στάση τους. Η επικέντρωση μόνο στην εκκλησιαστική ζωή δεν θα αλλάξει τις παλιές συνήθειες των ανθρώπων ούτε θα αλλάξει τις παλιές συμπεριφορές βάσει των οποίων ζούσαν για πολύ καιρό. Ό,τι κι αν συμβεί, οι άνθρωποι δεν πρέπει να αποσυνδεθούν από την πραγματική ζωή. Ο Θεός ζητά από τους ανθρώπους να βιώσουν την κανονική ανθρώπινη φύση στην πραγματική ζωή, όχι μόνο στην εκκλησιαστική ζωή· να βιώσουν την αλήθεια στην πραγματική ζωή, όχι μόνο στην εκκλησιαστική ζωή· και να εκπληρώσουν τις λειτουργίες τους στην πραγματική ζωή, όχι μόνο στην εκκλησιαστική ζωή. Για να εισέλθει κάποιος στην πραγματικότητα, πρέπει να στρέψει το καθετί προς την πραγματική ζωή. Αν, στην πίστη τους στον Θεό, οι άνθρωποι δεν μπορέσουν να καταφέρουν να γνωρίσουν τον εαυτό τους μέσω της εισόδου στην πραγματική ζωή, και αν δεν μπορέσουν να βιώσουν την κανονική ανθρώπινη φύση στην πραγματική ζωή, τότε θα καταλήξουν αποτυχημένοι. Όσοι δεν υπακούν στον Θεό είναι όλοι τους άνθρωποι που δεν μπορούν να εισέλθουν στην πραγματική ζωή. Είναι όλοι τους άνθρωποι που μιλούν για την ανθρώπινη φύση αλλά βιώνουν τη φύση των δαιμόνων. Είναι όλοι τους άνθρωποι που μιλούν για την αλήθεια, αλλά, αντ’ αυτού, βιώνουν δόγματα. Όσοι δεν μπορούν να βιώσουν την αλήθεια στην πραγματική ζωή είναι αυτοί που πιστεύουν στον Θεό, αλλά ο Θεός τούς απεχθάνεται και τους έχει απορρίψει. Πρέπει να κάνεις πράξη την είσοδό σου στην πραγματική ζωή, να γνωρίσεις τις δικές σου ελλείψεις, την ανυπακοή και την άγνοιά σου, και να γνωρίσεις τη μη κανονική ανθρώπινη φύση και τις αδυναμίες σου. Με αυτόν τον τρόπο, όλη η γνώση σου θα ενσωματωθεί στην πραγματική σου κατάσταση και στις πραγματικές δυσκολίες σου. Μόνο αυτό το είδος της γνώσης είναι πραγματικό και μπορεί να σου δώσει τη δυνατότητα να κατανοήσεις στ’ αλήθεια τη δική σου κατάσταση και να επιτύχεις τη μεταμόρφωση της διάθεσής σου.

Τώρα που η τελείωση της ανθρωπότητας έχει ξεκινήσει επίσημα, πρέπει να εισέλθεις στην πραγματική ζωή. Επομένως, για να επιτύχεις τη μεταμόρφωση, πρέπει να αρχίσεις από την είσοδο στην πραγματική ζωή και να μεταμορφωθείς σιγά-σιγά. Αν αποφεύγεις την κανονική ζωή του ανθρώπου και μιλάς μόνο για πνευματικά θέματα, τότε τα πράγματα γίνονται ανούσια και μονότονα· γίνονται μη ρεαλιστικά, και τότε πώς θα μπορούσαν να μεταμορφωθούν οι άνθρωποι; Τώρα καλείσαι να εισέλθεις στην πραγματική ζωή για να ασκηθείς, προκειμένου να θέσεις τις βάσεις για την είσοδο στην αληθινή εμπειρία. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι. Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι κυρίως η καθοδήγηση, ενώ τα υπόλοιπα εξαρτώνται από την άσκηση και την είσοδο των ανθρώπων. Ο καθένας μπορεί να επιτύχει την είσοδο στην πραγματική ζωή μέσω διαφορετικών μονοπατιών, τέτοιων που να μπορούν να φέρουν τον Θεό στην πραγματική ζωή, και να βιώσει μια πραγματική κανονική ανθρώπινη φύση. Μόνο αυτό το είδος ζωής έχει νόημα!

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Μιλώντας για την εκκλησιαστική ζωή και την πραγματική ζωή

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο