Καθημερινά λόγια του Θεού: Είσοδος στη ζωή | Απόσπασμα 433

19 Ιουλίου 2020

O Θεός είναι ένας πρακτικός Θεός: Όλο Του το έργο είναι πρακτικό, όλα τα λόγια που λέει είναι πρακτικά και όλες οι αλήθειες που εκφράζει είναι πρακτικές. Οτιδήποτε άλλο που δεν είναι ο λόγος Του είναι κενό, ανύπαρκτο και αβάσιμο. Σήμερα, εκείνο που οδηγεί τους ανθρώπους στον λόγο του Θεού είναι το Άγιο Πνεύμα. Εάν οι άνθρωποι επιδιώκουν την είσοδο στην πραγματικότητα, τότε πρέπει να αναζητήσουν την πραγματικότητα και να γνωρίσουν την πραγματικότητα, στη συνέχεια, θα πρέπει να βιώσουν την πραγματικότητα, να τη ζήσουν. Όσο περισσότερο γνωρίζουν οι άνθρωποι την πραγματικότητα, τόσο περισσότερο μπορούν να πουν αν τα λόγια των άλλων είναι αληθινά. Όσο περισσότερο γνωρίζουν οι άνθρωποι την πραγματικότητα, τόσο λιγότερες αντιλήψεις έχουν. Όσο περισσότερο βιώνουν οι άνθρωποι την πραγματικότητα, τόσο καλύτερα γνωρίζουν τις πράξεις του πραγματικό Θεού, τόσο πιο εύκολα μπορούν να εγκαταλείψουν τις διεφθαρμένες και σατανικές διαθέσεις τους. Όσο περισσότερη πραγματικότητα διαθέτουν οι άνθρωποι, τόσο περισσότερο γνωρίζουν τον Θεό και τόσο περισσότερο αποστρέφονται τη σάρκα και αγαπούν την αλήθεια. Και όσο περισσότερη πραγματικότητα έχουν οι άνθρωποι, τόσο πιο κοντά έρχονται στα πρότυπα των απαιτήσεων του Θεού. Οι άνθρωποι που τους έχει κερδίσει ο Θεός είναι εκείνοι που κατέχουν την πραγματικότητα και εκείνοι που γνωρίζουν την πραγματικότητα. Εκείνοι που κερδήθηκαν από τον Θεό έχουν γνωρίσει τις πραγματικές πράξεις του Θεού βιώνοντας την πραγματικότητα. Πραγματικά, όσο περισσότερο συνεργαστείς με τον Θεό και επιβληθείς στο σώμα σου, όσο περισσότερο αποκτήσεις το έργο του Αγίου Πνεύματος, τόσο περισσότερο θα κερδίσεις την πραγματικότητα, τόσο πιο πολύ θα διαφωτιστείς από τον Θεό —και έτσι θα έχεις περισσότερη γνώση των αληθινών πράξεων του Θεού. Αν μπορέσεις να ζήσεις υπό το σημερινό φως του Αγίου Πνεύματος, θα είναι πιο ξεκάθαρο το τωρινό μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσεις και θα σου είναι πιο εύκολο να διαχωρίσεις τον εαυτό σου από τις θρησκευτικές αντιλήψεις και παλιές πρακτικές του παρελθόντος. Σήμερα πρέπει να εστιάσουμε στην πραγματικότητα. Όσο περισσότερη πραγματικότητα διαθέτουν οι άνθρωποι, τόσο πιο σαφής θα είναι η γνώση τους για την αλήθεια και τόσο πιο πλατιά η κατανόησή τους για το θέλημα του Θεού. Η πραγματικότητα μπορεί να υπερνικήσει όλα τα γράμματα και τα δόγματα, μπορεί να υπερνικήσει όλες τις θεωρίες και την εξειδίκευση, και όσο περισσότερο οι άνθρωποι εστιάζουν στην πραγματικότητα, τόσο πιο πολύ αγαπούν αληθινά τον Θεό και πεινούν και διψούν για τον λόγο Του. Αν πάντα εστιάζεις στην πραγματικότητα, η φιλοσοφία της ζωής σου, οι θρησκευτικές σου απόψεις και ο φυσικός σου χαρακτήρας θα απαλειφθούν με το έργο του Θεού. Εκείνοι που δεν επιδιώκουν την πραγματικότητα, και δεν έχουν γνώση της πραγματικότητας, είναι επιρρεπείς στο να επιδιώξουν το υπερφυσικό και εύκολα μπορούν να ξεγελαστούν. Το Άγιο Πνεύμα δεν έχει τρόπο να δουλέψει με τέτοιους ανθρώπους, και έτσι εκείνοι αισθάνονται άδειοι, και η ζωή τους δεν έχει κανένα νόημα.

Το Άγιο Πνεύμα μπορεί να δουλέψει μέσα σου, μόνο εάν πραγματικά εκπαιδεύεσαι, αν πραγματικά αναζητάς, αν πραγματικά προσεύχεσαι, και είσαι πρόθυμος να υποφέρεις για το σκοπό της αναζήτησης της αλήθειας. Εκείνοι που δεν αναζητούν την αλήθεια δεν έχουν τίποτε παρά μόνο γράμματα και δόγματα, άδειες θεωρίες, και εκείνοι που πορεύονται χωρίς την αλήθεια φυσικά έχουν πολλές αντιλήψεις για τον Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι το μόνο που θέλουν είναι ο Θεός να μετατρέψει το σαρκικό τους σώμα σε ένα πνευματικό σώμα ώστε να μπορούν να επιστρέψουν στον τρίτο ουρανό. Πόσο ανόητοι είναι αυτοί οι άνθρωποι! Όλοι αυτοί που λένε αυτά τα πράγματα δεν έχουν καθόλου γνώση του Θεού ή της πραγματικότητας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να συνεργαστούν με τον Θεό και το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να περιμένουν παθητικά. Αν οι άνθρωποι θέλουν να καταλάβουν την αλήθεια και να δουν καθαρά την αλήθεια, και αν επιπλέον, θέλουν να εισέλθουν στην αλήθεια και να την κάνουν πράξη, πρέπει πραγματικά να εκπαιδευτούν, πραγματικά να αναζητήσουν, και πραγματικά να πεινάσουν και να διψάσουν. Όταν πεινάς και διψάς, και όταν πραγματικά συνεργάζεσαι με τον Θεό, τότε σίγουρα θα σε αγγίξει το Πνεύμα του Θεού και θα δουλέψει μέσα σου, θα σε διαφωτίσει περισσότερο, και θα σου δώσει περισσότερη γνώση της πραγματικότητας και θα είναι μια μεγαλύτερη βοήθεια στη ζωή σου.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Πώς να γνωρίσεις την πραγματικότητα

Οι άνθρωποι τους οποίους ο Θεός έχει κερδίσει έχουν αποκτήσει την πραγματικότητα της αλήθειας

Ο Θεός είναι πρακτικός. Το έργο και ο λόγος Του, οι αλήθειες Του, είναι πρακτικές. Τ’ άλλα είν’ αβάσιμα, κενά. Το Άγιο Πνεύμα θα ’ναι οδηγός στα λόγια του Θεού. Την πραγματικότητα, ο άνθρωπος πρέπει να την ζητά, να την βιώνει. Οι έχοντες την πραγματικότητα έχουν κερδηθεί απ’ τον Θεό. Τις πράξεις Του γνωρίζουν απ’ την πραγματικότητα. Όσο εργάζεσαι μαζί με τον Θεό κι όσο πειθαρχείς το σώμα σου, τόσο θα εργάζεται και θα σου δώσει φως, θα κερδίσεις την πραγματικότητα, τη γνώση των πράξεών Του.

Μπορεί να δει αυτός που γνωρίζει ποιος λέει αλήθεια. Δεν έχει αντιλήψεις, η εμπειρία δίνει γνώση έργων Θεού κι αποδιώχνει τη διαφθορά. Όση πραγματικότητα έχουν τόσο ξέρουν τον Θεό, τη σάρκα μισούν, την αλήθεια αγαπούν· κατά τα πρότυπά Του. Οι έχοντες την πραγματικότητα έχουν κερδηθεί απ’ τον Θεό. Τις πράξεις Του γνωρίζουν απ’ την πραγματικότητα. Όσο εργάζεσαι μαζί με τον Θεό κι όσο πειθαρχείς το σώμα σου, τόσο θα εργάζεται και θα σου δώσει φως, θα κερδίσεις την πραγματικότητα, τη γνώση των πράξεών Του.

Ο δρόμος αν υπό το φως Του ζεις των πρακτικών σου θα είναι σαφής. Μακριά απ’ τις παλιές πρακτικές και θρησκευτικές αντιλήψεις. Έμφαση στην πραγματικότητα. Όσο ο άνθρωπος την κατέχει, τόσο γνωρίζει την αλήθεια και το θέλημα του Θεού. Οι έχοντες την πραγματικότητα έχουν κερδηθεί απ’ τον Θεό. Τις πράξεις Του γνωρίζουν απ’ την πραγματικότητα. Όσο εργάζεσαι μαζί με τον Θεό κι όσο πειθαρχείς το σώμα σου, τόσο θα εργάζεται και θα σου δώσει φως, θα κερδίσεις την πραγματικότητα, τη γνώση των πράξεών Του.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο