Καθημερινά λόγια του Θεού: Είσοδος στη ζωή | Απόσπασμα 426

3 Φεβρουαρίου 2024

Η διακήρυξη των εντολών στη νέα εποχή αποτελεί μαρτυρία του γεγονότος ότι όλοι οι άνθρωποι σε αυτό το ρεύμα, όλοι αυτοί που ακούν τη φωνή του Θεού σήμερα, έχουν εισέλθει σε μια νέα εποχή. Αυτή είναι μια καινούργια αρχή για το έργο του Θεού, καθώς και το ξεκίνημα του τελευταίου μέρους του έργου του σχεδίου διαχείρισης του Θεού που αριθμεί έξι χιλιάδες χρόνια. Οι εντολές της νέας εποχής συμβολίζουν ότι ο Θεός και ο άνθρωπος έχουν εισέλθει στο βασίλειο ενός νέου ουρανού και μιας νέας γης, και ότι ο Θεός, όπως ακριβώς ο Ιεχωβά εργάστηκε ανάμεσα στους Ισραηλίτες και ο Ιησούς ανάμεσα στους Εβραίους, θα κάνει περισσότερο πρακτικό έργο, και ακόμη περισσότερο και ακόμη σπουδαιότερο έργο στη γη. Συμβολίζουν, επίσης, ότι αυτή η ομάδα ανθρώπων θα λάβει περισσότερες και μεγαλύτερες αποστολές από τον Θεό, κι ότι Εκείνος θα μεριμνά γι’ αυτούς, θα τους τρέφει, θα τους υποστηρίζει, θα τους φροντίζει και θα τους προστατεύει με πρακτικό τρόπο, θα τους δίνει περισσότερη πρακτική εκπαίδευση, και ότι εκείνοι θα υποβληθούν σε αντιμετώπιση, σπάσιμο και εξευγενισμό από τον λόγο του Θεού. Η σημασία των εντολών της νέας εποχής είναι πολύ βαρυσήμαντη. Υποδηλώνουν ότι ο Θεός θα εμφανιστεί πραγματικά στη γη, απ’ όπου θα κατακτήσει ολόκληρο το σύμπαν, αποκαλύπτοντας όλη Του τη δόξα στη σάρκα. Υποδηλώνουν, επίσης, ότι ο πρακτικός Θεός πρόκειται να κάνει περισσότερο πρακτικό έργο στη γη προκειμένου να οδηγήσει στην τελείωση όλους τους εκλεκτούς Του. Επιπλέον, ο Θεός θα πραγματοποιήσει τα πάντα στη γη μέσω λόγων, και θα καταστήσει φανερό το διάταγμα ότι «ο ενσαρκωμένος Θεός θα γίνει μέγας και θα δοξαστεί, και όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη θα γονατίσουν για να προσκυνήσουν τον Θεό, ο οποίος είναι μεγάλος». Παρότι οι εντολές της νέας εποχής είναι για να τις τηρεί ο άνθρωπος και παρότι η τήρησή τους είναι καθήκον και υποχρέωση του ανθρώπου, το νόημα που εκπροσωπούν είναι πολύ βαθυστόχαστο για να εκφραστεί πλήρως με μια-δυο λέξεις. Οι εντολές της νέας εποχής αντικαθιστούν τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης και τις διατάξεις της Καινής Διαθήκης, όπως διακηρύχθηκαν από τον Ιεχωβά και τον Ιησού. Αυτό είναι ένα πιο βαθυστόχαστο μάθημα, και όχι ένα απλό ζήτημα όπως μπορεί να φαντάζονται οι άνθρωποι. Οι εντολές της νέας εποχής έχουν μια πτυχή πρακτικής σημασίας: Λειτουργούν ως σημείο επαφής μεταξύ της Εποχής της Χάριτος και της Εποχής της Βασιλείας. Οι εντολές της νέας εποχής βάζουν τέλος σε όλες τις ασκήσεις και τα διατάγματα της παλαιάς εποχής, καθώς επίσης και σε όλες τις ασκήσεις της εποχής του Ιησού και των εποχών πριν από αυτήν. Φέρνουν τον άνθρωπο στην παρουσία του πιο πρακτικού Θεού, επιτρέποντάς του να αρχίσει να οδηγείται στην τελείωση προσωπικά από Εκείνον· αποτελούν την αρχή του μονοπατιού της τελείωσης. Συνεπώς, θα πρέπει να τηρείτε σωστή στάση όσον αφορά τις εντολές της νέας εποχής και μήτε να τις ακολουθείτε στην τύχη μήτε να τις περιφρονείτε. Οι εντολές της νέας εποχής δίνουν μεγάλη έμφαση σε ένα πράγμα: ότι ο άνθρωπος θα λατρεύει τον ίδιο τον πρακτικό Θεό του σήμερα, γεγονός που περιλαμβάνει να υποτάσσεται πιο πρακτικά στην ουσία του Πνεύματος. Οι εντολές επισημαίνουν, επίσης, την αρχή σύμφωνα με την οποία ο Θεός θα κρίνει τον άνθρωπο ένοχο ή δίκαιο αφού Εκείνος φανερωθεί ως ο Ήλιος της δικαιοσύνης. Τις εντολές είναι πιο εύκολο να τις κατανοήσει κανείς παρά να τις κάνει πράξη. Από αυτό, διαπιστώνεται ότι αν ο Θεός επιθυμεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση, τότε πρέπει να το κάνει μέσω των δικών Του λόγων και της δικής Του καθοδήγησης, και ο άνθρωπος δεν μπορεί να επιτύχει την τελείωση μόνο με τη δική του έμφυτη ευφυΐα. Το κατά πόσο μπορεί ο άνθρωπος να τηρήσει τις εντολές της νέας εποχής ή όχι έχει να κάνει με τη γνώση του για τον πρακτικό Θεό. Οπότε, το κατά πόσο μπορείς να τηρήσεις τις εντολές ή όχι δεν είναι ένα ζήτημα που θα λυθεί εντός λίγων μόνο ημερών. Είναι ένα πολύ βαρυσήμαντο μάθημα να διδαχθείς.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Τήρηση των εντολών και άσκηση της αλήθειας

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο