Καθημερινά λόγια του Θεού: Είσοδος στη ζωή | Απόσπασμα 409

16 Ιανουαρίου 2024

Όταν πιστεύεις στον Θεό, πρέπει τουλάχιστον να επιλύσεις το ζήτημα του να έχεις μια κανονική σχέση με τον Θεό. Εάν δεν έχεις κανονική σχέση με τον Θεό, τότε το νόημα της πίστης σου στον Θεό έχει χαθεί. Η δημιουργία μιας κανονικής σχέσης με τον Θεό επιτυγχάνεται εξ ολοκλήρου με μια καρδιά που είναι ήσυχη στην παρουσία του Θεού. Το να έχει κανείς κανονική σχέση με τον Θεό σημαίνει να μπορεί να μην αμφιβάλλει και να μην αρνείται οποιοδήποτε έργο Του και να μπορεί να υποτάσσεται στο έργο Του. Σημαίνει να έχει σωστές προθέσεις στην παρουσία του Θεού, να μην κάνει σχέδια για τον εαυτό του και να έχει ως προτεραιότητα τα συμφέροντα της οικογένειας του Θεού στο καθετί· σημαίνει να δέχεται να τον εξονυχιστικό έλεγχο του Θεού και να υπακούει στις διευθετήσεις του Θεού. Πρέπει να είσαι σε θέση να γαληνεύεις την καρδιά σου στην παρουσία του Θεού σε οτιδήποτε κάνεις. Ακόμη και αν δεν κατανοείς το θέλημα του Θεού, πρέπει και πάλι να εκπληρώνεις τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις σου στο μέγιστο των δυνατοτήτων σου. Μόλις σου αποκαλυφθεί το θέλημα του Θεού, κάν’ το πράξη, και δεν θα είναι πολύ αργά. Όταν η σχέση σου με τον Θεό γίνει κανονική, τότε θα έχεις και κανονικές σχέσεις με τους ανθρώπους. Τα πάντα οικοδομούνται στο θεμέλιο των λόγων του Θεού. Να τρως και να πίνεις τα λόγια του Θεού, έπειτα να κάνεις πράξη τις απαιτήσεις του Θεού, να διορθώνεις τις απόψεις σου και να αποφεύγεις να κάνεις οτιδήποτε αντιστέκεται στον Θεό ή προκαλεί αναστάτωση στην εκκλησία. Μην κάνεις τίποτα που δεν ωφελεί τη ζωή των αδελφών σου, μη λες τίποτα που δεν βοηθά τους άλλους και μην κάνεις τίποτα το επαίσχυντο. Να είσαι δίκαιος και έντιμος σε ό,τι κάνεις και να φροντίζεις η κάθε ενέργειά σου να είναι ευπαρουσίαστη ενώπιον του Θεού. Παρότι η σάρκα μπορεί ενίοτε να είναι αδύναμη, πρέπει να είσαι σε θέση να δίνεις προτεραιότητα στα συμφέροντα της οικογένειας του Θεού χωρίς απληστία για προσωπικό όφελος, και πρέπει να ενεργείς δίκαια. Εάν μπορείς να ασκείσαι κατ’ αυτόν τον τρόπο, τότε η σχέση σου με τον Θεό θα είναι κανονική.

Σε οτιδήποτε κάνεις, πρέπει να εξετάζεις αν οι προθέσεις σου είναι σωστές. Εάν μπορείς να ενεργείς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Θεού, τότε η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική. Αυτό συνιστά το ελάχιστο κριτήριο. Να διερευνάς τις προθέσεις σου, και αν διαπιστώσεις πως έχουν προκύψει λανθασμένες προθέσεις, να είσαι σε θέση να τις αποβάλεις και να ενεργήσεις σύμφωνα με τα λόγια του Θεού· κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα γίνεις κάποιος που είναι σωστός ενώπιον του Θεού, γεγονός που θα δείξει με τη σειρά του πως η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική και πως ό,τι κάνεις είναι για χάρη του Θεού, όχι για δική σου. Σε ό,τι κάνεις και ό,τι λες, να είσαι σε θέση να διορθώνεις την καρδιά σου, να είσαι δίκαιος στις ενέργειές σου και να μην καθοδηγείσαι από τα συναισθήματά σου ούτε να ενεργείς σύμφωνα με τη δική σου θέληση. Αυτές είναι οι αρχές σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να συμπεριφέρονται οι πιστοί στον Θεό. Τα μικρά πράγματα μπορούν να αποκαλύψουν τις προθέσεις και το ανάστημα ενός ανθρώπου, κι έτσι, προκειμένου να εισέλθει κανείς στο μονοπάτι της τελείωσης από τον Θεό, πρέπει πρώτα να διορθώσει τις προθέσεις του και τη σχέση του με τον Θεό. Μόνο όταν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική, μπορείς να οδηγηθείς στην τελείωση από Εκείνον· μόνο τότε μπορούν η αντιμετώπιση, το κλάδεμα, η πειθαρχία και ο εξευγενισμός του Θεού να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσα σου. Με άλλα λόγια, αν τα ανθρώπινα όντα είναι σε θέση να έχουν τον Θεό στη καρδιά τους και δεν επιδιώκουν προσωπικά οφέλη, ούτε σκέφτονται τις δικές τους προοπτικές (με τη σαρκική έννοια), αλλά, αντ’ αυτού, επωμίζονται το φορτίο της εισόδου στη ζωή, κάνουν ό,τι μπορούν για να επιδιώκουν την αλήθεια και υποτάσσονται στο έργο του Θεού —αν μπορείς να τα κάνεις αυτά, τότε οι στόχοι που επιδιώκεις θα είναι σωστοί και η σχέση σου με τον Θεό θα γίνει κανονική. Μπορεί να ειπωθεί ότι η διόρθωση της σχέσης κάποιου με τον Θεό είναι το πρώτο βήμα της εισόδου στο πνευματικό του ταξίδι. Παρότι η μοίρα του ανθρώπου βρίσκεται στα χέρια του Θεού και έχει προκαθοριστεί από τον Θεό, και παρότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να την αλλάξει, το κατά πόσο μπορείς να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό ή να κερδηθείς από Εκείνον εξαρτάται από το αν είναι κανονική η σχέση σου με τον Θεό. Ίσως κάποια κομμάτια σου να είναι αδύναμα ή ανυπάκουα, αλλά εφόσον οι απόψεις σου και οι προθέσεις σου είναι σωστές, και εφόσον η σχέση σου με τον Θεό είναι σωστή και κανονική, τότε έχεις τα προσόντα να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό. Αν δεν έχεις τη σωστή σχέση με τον Θεό και ενεργείς για χάρη της σάρκας ή της οικογένειάς σου, τότε, όσο σκληρά κι αν εργάζεσαι, θα είναι ανώφελο. Αν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική, τότε όλα τα άλλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Ο Θεός δεν κοιτάζει τίποτε άλλο πέρα από το αν είναι σωστές οι απόψεις σου κατά την πίστη σου στον Θεό: σε ποιον πιστεύεις, για ποιον πιστεύεις και γιατί πιστεύεις. Αν μπορείς να δεις αυτά τα πράγματα καθαρά και να ασκείσαι όντας σωστά τοποθετημένος στις απόψεις σου, τότε θα σημειώσεις πρόοδο στη ζωή σου και θα έχεις εγγυημένη την είσοδο στον σωστό δρόμο. Αν η σχέση σου με τον Θεό δεν είναι κανονική και οι απόψεις σου σχετικά με την πίστη σου στον Θεό είναι αποκλίνουσες, τότε όλα τα υπόλοιπα είναι μάταια, και όσο μεγάλη κι αν είναι η πίστη σου, δεν θα λάβεις τίποτα. Μόνο αφότου η σχέση σου με τον Θεό γίνει κανονική θα κερδίζεις τον έπαινό Του όταν απαρνιέσαι τη σάρκα, όταν προσεύχεσαι, υποφέρεις, υπομένεις, υποτάσσεσαι, βοηθάς τους αδελφούς και τις αδελφές σου, δαπανάς περισσότερο τον εαυτό σου για τον Θεό και ούτω καθεξής. Το κατά πόσο έχει αξία και σημασία αυτό που κάνεις εξαρτάται από το αν οι προθέσεις σου είναι σωστές και οι απόψεις σου ορθές. Τη σήμερον ημέρα, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στον Θεό σαν να γέρνουν το κεφάλι τους για να κοιτάξουν ένα ρολόι —οι αντιλήψεις τους είναι στρεβλές, και πρέπει να διορθωθούν μέσω μεγάλης προόδου. Αν επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, όλα θα πάνε καλά· αν δεν επιλυθεί, όλα θα αποβούν μάταια. Κάποιοι άνθρωποι συμπεριφέρονται καλά στην παρουσία Μου, αλλά πίσω από την πλάτη Μου το μόνο που κάνουν είναι να Μου αντιστέκονται. Αυτό αποτελεί εκδήλωση της ατιμίας και της δολιότητάς τους, και ένας τέτοιος άνθρωπος είναι υπηρέτης του Σατανά. Αποτελεί κλασική ενσάρκωση του Σατανά, κι έχει έλθει για να δοκιμάσει τον Θεό. Είσαι σωστός άνθρωπος μόνο αν μπορείς να υποταχθείς στο έργο Μου και στα λόγια Μου. Εφόσον μπορείς να τρως και να πίνεις τα λόγια του Θεού, εφόσον ό,τι κάνεις είναι ευπαρουσίαστο ενώπιον του Θεού και συμπεριφέρεσαι δίκαια και έντιμα σε ό,τι κάνεις, εφόσον δεν κάνεις επαίσχυντες πράξεις ή πράγματα που θα έβλαπταν τις ζωές των άλλων και εφόσον ζεις στο φως και δεν επιτρέπεις στον εαυτό σου να πέσει θύμα της εκμετάλλευσης του Σατανά, η σχέση σου με τον Θεό βρίσκεται σε σωστή σειρά.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Πώς είναι η σχέση σου με τον Θεό;

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο