Καθημερινά λόγια του Θεού: Είσοδος στη ζωή | Απόσπασμα 400

2 Φεβρουαρίου 2024

Ο Θεός είναι αποφασισμένος να ολοκληρώσει τον άνθρωπο. Από όποια άποψη και αν μιλάει, είναι εξ ολοκλήρου χάριν της τελείωσης αυτών των ανθρώπων. Ο λόγος που εκφράζεται από την οπτική γωνία του Πνεύματος είναι δύσκολο να γίνει κατανοητός από τον άνθρωπο, και ο άνθρωπος αδυνατεί να βρει ένα μονοπάτι για να το κάνει πράξη, επειδή ο άνθρωπος έχει περιορισμένη ικανότητα σύλληψης. Το έργο του Θεού επιτυγχάνει διαφορετικά αποτελέσματα, και κάθε στάδιο του έργου περιέχει τον σκοπό Του. Επιπλέον, πρέπει να μιλήσει από διαφορετικές οπτικές γωνίες για την τελείωση του ανθρώπου. Αν εξέφραζε τη φωνή Του μόνο από την οπτική γωνία του Πνεύματος, αυτό το στάδιο του έργου του Θεού δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί. Από τον τόνο της φωνής Του, μπορείς να δεις ότι είναι αποφασισμένος να ολοκληρώσει αυτή την ομάδα ανθρώπων. Ως άνθρωπος που επιθυμεί να τελειωθεί από τον Θεό, ποιο είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνεις; Πρέπει πρώτα να γνωρίσεις το έργο του Θεού. Καθώς χρησιμοποιούνται νέα μέσα και η μία εποχή διαδέχεται την άλλη, έχουν αλλάξει και τα μέσα με τα οποία εργάζεται ο Θεός, όπως και ο τρόπος που ο Θεός εκφράζεται. Επί του παρόντος, δεν έχουν αλλάξει μόνο τα μέσα του έργου Του, αλλά και η εποχή. Πριν ήταν η Εποχή της Βασιλείας, ένα στάδιο έργου στο οποίο ο άνθρωπος έπρεπε να αγαπά τον Θεό. Τώρα, είναι η Εποχή της Χιλιετούς Βασιλείας —η Εποχή του Λόγου— δηλαδή, μια εποχή κατά την οποία ο Θεός χρησιμοποιεί πολλούς τρόπους έκφρασης για την τελείωση του ανθρώπου, και εκφράζεται από διαφορετικές οπτικές γωνίες για να θρέψει τον άνθρωπο. Μόλις ξεκίνησε η Εποχή της Χιλιετούς Βασιλείας, ο Θεός άρχισε να χρησιμοποιεί τον λόγο με σκοπό την τελείωση του ανθρώπου, επιτρέποντας στον άνθρωπο να εισέλθει στην πραγματικότητα της ζωής και να οδηγήσει τον άνθρωπο στον σωστό δρόμο. Ο άνθρωπος έχει βιώσει τόσα πολλά στάδια του έργου Του και έχει δει ότι το έργο του Θεού δεν παραμένει αμετάβλητο. Αντιθέτως, εξελίσσεται και εμβαθύνει συνεχώς. Μετά από μια τόσο μακρά περίοδο εμπειρίας, το έργο έχει μεταστραφεί και έχει μεταβληθεί επανειλημμένα, αλλά ανεξαρτήτως των αλλαγών, δεν αποκλίνει ποτέ από τον στόχο του Θεού να κατεργαστεί τον άνθρωπο. Ακόμη και μέσω δέκα χιλιάδων αλλαγών, ο αρχικός σκοπός του δεν μεταβάλλεται ποτέ και ποτέ δεν αποκλίνει από την αλήθεια ή τη ζωή. Οι αλλαγές στα μέσα με τα οποία επιτελείται το έργο αφορούν απλώς μια αλλαγή στη μορφή του έργου και της οπτικής γωνίας της έκφρασης, όχι αλλαγή στον κεντρικό στόχο του έργου Του. Αλλαγές στον τόνο της φωνής και των μέσων του έργου πραγματοποιούνται για την επίτευξη ενός αποτελέσματος. Αλλαγή στον τόνο της φωνής δε σημαίνει αλλαγή του σκοπού ή της θεμελιώδους αρχής του έργου. Η ουσία του ανθρώπου που πιστεύει στον Θεό είναι να αναζητήσει τη ζωή. Αν πιστεύεις στον Θεό, αλλά δεν αναζητάς τη ζωή ή δεν επιδιώκεις την αλήθεια ή τη γνώση του Θεού, τότε δεν υπάρχει πίστη στον Θεό! Είναι ρεαλιστικό να προσπαθείς ακόμα να εισέλθεις στη βασιλεία για να γίνεις βασιλιάς; Μόνο η επίτευξη της αληθινής αγάπης για τον Θεό μέσω της αναζήτησης της ζωής είναι πραγματικότητα. Η επιδίωξη και η εφαρμογή της αλήθειας στην πράξη είναι όλα πραγματικότητα. Βίωσε τον λόγο του Θεού καθώς αναγιγνώσκεις τον λόγο Του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα συλλάβεις τη γνώση του Θεού μέσω της πραγματικής εμπειρίας. Αυτή είναι πραγματική επιδίωξη.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Η Εποχή της Βασιλείας είναι η εποχή του λόγου

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο