Καθημερινά λόγια του Θεού: Είσοδος στη ζωή | Απόσπασμα 399

2 Φεβρουαρίου 2024

Τα λόγια του Αγίου Πνεύματος σήμερα αποτελούν τη δυναμική του έργου του Αγίου Πνεύματος, ενώ η συνεχής διαφώτιση του ανθρώπου από το Άγιο Πνεύμα κατά την περίοδο αυτή είναι η τάση του έργου του Αγίου Πνεύματος. Και ποια είναι η τάση στο έργο του Αγίου Πνεύματος σήμερα; Είναι η καθοδήγηση των ανθρώπων στο έργο του Θεού σήμερα, και σε μια κανονική πνευματική ζωή. Υπάρχουν διάφορα βήματα για την είσοδο σε μια κανονική πνευματική ζωή:

1. Πρώτον, πρέπει να εμποτίσεις την καρδιά σου με τα λόγια του Θεού. Δεν πρέπει να ακολουθείς τα λόγια του Θεού από το παρελθόν, και δεν πρέπει να τα μελετάς ούτε να τα συγκρίνεις με τα λόγια του σήμερα. Αντίθετα, πρέπει να εμποτίσεις ολοκληρωτικά την καρδιά σου με τα παρόντα λόγια του Θεού. Εάν υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα επιθυμούν να διαβάζουν τα λόγια του Θεού, πνευματικά βιβλία ή άλλες εκθέσεις κηρυγμάτων από το παρελθόν, που δεν ακολουθούν τα λόγια του Αγίου Πνεύματος σήμερα, τότε είναι οι πλέον ανόητοι από τους ανθρώπους· ο Θεός απεχθάνεται τέτοιους ανθρώπους. Αν είσαι πρόθυμος να δεχτείς το φως του Αγίου Πνεύματος σήμερα, τότε εμπότισε ολοκληρωτικά την καρδιά σου με τις ομιλίες του Θεού σήμερα. Τούτο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να επιτύχεις.

2. Πρέπει να προσεύχεσαι βάσει των λόγων που κήρυξε ο Θεός σήμερα, να εισέλθεις στα λόγια του Θεού, να επικοινωνήσεις μαζί Του, και να πάρεις τις αποφάσεις σου ενώπιον του Θεού, καθορίζοντας ποιων προτύπων την ολοκλήρωση επιθυμείς να επιδιώξεις.

3. Πρέπει να επιδιώξεις εμβριθή είσοδο στην αλήθεια βάσει του έργου του Αγίου Πνεύματος σήμερα. Μην «κολλάς» σε παρωχημένες ομιλίες και θεωρίες από το παρελθόν.

4. Πρέπει να επιδιώξεις να σε αγγίξει το Άγιο Πνεύμα και να εισέλθεις στα λόγια του Θεού.

5. Πρέπει να επιδιώξεις να εισέλθεις στο μονοπάτι, πάνω στο οποίο περπάτησε σήμερα το Άγιο Πνεύμα.

Και πώς επιδιώκεις να σε αγγίξει το Άγιο Πνεύμα; Αυτό που έχει ζωτική σημασία είναι να ζεις στα παρόντα λόγια του Θεού και να προσεύχεσαι βάσει των απαιτήσεων του Θεού. Έχοντας προσευχηθεί με τον τρόπο αυτόν, το Άγιο Πνεύμα θα σε αγγίξει σίγουρα. Αν δεν αναζητάς βάσει των θεμελίων των λόγων που κήρυξε ο Θεός σήμερα, τότε ο κόπος σου θα αποβεί άκαρπος. Πρέπει να προσεύχεσαι, λέγοντας: «Θεέ μου! Σου εναντιώνομαι, και Σου οφείλω πάρα πολλά· είμαι τρομερά ανυπάκουος και είμαι εντελώς ανίκανος να Σε ικανοποιήσω. Θεέ μου, θέλω να με σώσεις, θέλω να Σε υπηρετώ ως το τέλος, θέλω να πεθάνω για Σένα. Με κρίνεις και με παιδεύεις και δεν έχω κανένα παράπονο. Σου εναντιώνομαι και μου αξίζει να πεθάνω, ώστε όλοι οι άνθρωποι να δουν τη δίκαιη διάθεσή Σου μέσα από τον θάνατό μου». Όταν προσεύχεσαι μέσα από την καρδιά σου και με αυτόν τον τρόπο, ο Θεός θα σε ακούσει και θα σε καθοδηγήσει. Αν δεν προσεύχεσαι βάσει των λόγων του Αγίου Πνεύματος σήμερα, τότε δεν υπάρχει πιθανότητα να σε αγγίξει το Άγιο Πνεύμα. Εάν προσεύχεσαι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και σύμφωνα με αυτό που ο Θεός επιθυμεί να πράξει σήμερα, θα λες: «Θεέ μου! Θέλω να δεχτώ τις αποστολές Σου και να είμαι πιστός στις αποστολές Σου, και είμαι πρόθυμος να αφιερώσω ολόκληρη τη ζωή μου στη δική Σου δόξα, έτσι ώστε ό,τι κάνω να μπορεί να φτάσει στα πρότυπα του λαού του Θεού. Είθε Εσύ να αγγίξεις την καρδιά μου. Θέλω το Πνεύμα Σου να με διαφωτίζει πάντα, να με βοηθά, ώστε οι πράξεις μου να εξευτελίζουν τον Σατανά και, στο τέλος, να καταστώ απόκτημά Σου». Αν προσεύχεσαι έτσι, επικεντρωμένος γύρω από το θέλημα του Θεού, τότε το Άγιο Πνεύμα θα εργαστεί αναπόφευκτα μέσα σου. Δεν έχει σημασία ο αριθμός των λέξεων στις προσευχές σου —το κλειδί βρίσκεται στο αν κατανοείς ή όχι το θέλημα του Θεού. Μπορεί όλοι σας να έχετε βιώσει την ακόλουθη εμπειρία: Μερικές φορές, την ώρα της προσευχής σε μια συνάθροιση, η δυναμική του έργου του Αγίου Πνεύματος φτάνει στο αποκορύφωμά της, προκαλώντας την άνοδο της δύναμης όλων. Μερικοί άνθρωποι κλαίνε πικρά και θρηνούν ενώ προσεύχονται, κατακλύζονται από τύψεις ενώπιον του Θεού, ενώ μερικοί δείχνουν την αποφασιστικότητά τους και παίρνουν όρκους. Τούτο είναι το αποτέλεσμα που πρέπει να επιτευχθεί από το έργο του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα, είναι ζωτικής σημασίας όλοι οι άνθρωποι να εμποτίσουν ολοκληρωτικά τις καρδιές τους με τα λόγια του Θεού. Μην εστιάζεις στα λόγια που κηρύχθηκαν σε προηγούμενες εποχές. Αν συνεχίσεις να μένεις κολλημένος σε ό,τι ήρθε πριν, το Άγιο Πνεύμα δεν πρόκειται να εργαστεί μέσα σου. Κατανοείς το πόσο σημαντικό είναι αυτό;

Γνωρίζετε το μονοπάτι, πάνω στο οποίο περπάτησε σήμερα το Άγιο Πνεύμα; Τα παραπάνω διάφορα σημεία είναι αυτά που πρέπει να επιτευχθούν σήμερα και στο μέλλον από το Άγιο Πνεύμα. Αποτελούν το μονοπάτι που ακολουθεί το Άγιο Πνεύμα και την είσοδο που πρέπει να επιδιώξει ο άνθρωπος. Κατά την είσοδό σου στη ζωή, το ελάχιστο που πρέπει να πράξεις είναι να εμποτίσεις την καρδιά σου με τα λόγια του Θεού και να είσαι ικανός να δεχτείς την κρίση και την παίδευση των λόγων του Θεού. Η καρδιά σου πρέπει να λαχταρά τον Θεό, πρέπει να επιδιώκεις εμβριθή είσοδο στην αλήθεια και στους στόχους που απαιτεί ο Θεός. Η κατοχή της δύναμης αυτής δείχνει ότι σε έχει αγγίξει ο Θεός και η καρδιά σου έχει αρχίσει να στρέφεται προς Αυτόν.

Το πρώτο βήμα της εισόδου στη ζωή είναι να εμποτίσεις ολοκληρωτικά την καρδιά σου με τα λόγια του Θεού, και το δεύτερο βήμα, να δεχτείς να σε αγγίξει το Άγιο Πνεύμα. Ποιος είναι ο στόχος της αποδοχής του αγγίγματος από το Άγιο Πνεύμα; Η ικανότητα να λαχταράς, να αναζητάς και να διερευνάς μια πιο βαθυστόχαστη αλήθεια, και η ικανότητα να συνεργάζεσαι με τον Θεό με θετικούς τρόπους. Σήμερα, συνεργάζεσαι με τον Θεό, που σημαίνει ότι υπάρχει ένας στόχος στην επιδίωξη, στις προσευχές σου και στην κοινωνία σου με λόγια του Θεού, και εκτελείς το καθήκον σου σύμφωνα με τις απαιτήσεις Του —αυτό μόνο σημαίνει συνεργασία με τον Θεό. Αν το μόνο που θέλεις είναι να αφήνεις τον Θεό να ενεργεί, χωρίς εσύ να αναλαμβάνεις καμία δράση ούτε να προσεύχεσαι ή να αναζητάς, μπορεί τούτο να ονομαστεί συνεργασία; Εάν δεν νοιώθεις κανένα είδος συνεργασίας μέσα σου και στερείσαι εκπαίδευσης για μια είσοδο με στόχο, τότε δεν συνεργάζεσαι. Κάποιοι λένε: «Όλα εξαρτώνται από αυτό που έχει προκαθορίσει ο Θεός, όλα γίνονται από τον ίδιο τον Θεό· αν ο Θεός δεν τα έπραττε, τότε πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος;» Το έργο του Θεού είναι κανονικό και ούτε στο ελάχιστο υπερφυσικό, ενώ το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μόνο μέσα από τη δική σου ενεργή αναζήτηση, διότι ο Θεός δεν εξαναγκάζει τον άνθρωπο —πρέπει να δώσεις στον Θεό την ευκαιρία να εργαστεί και, αν δεν ακολουθήσεις ή δεν εισέλθεις, και αν στην καρδιά σου δεν υπάρχει η παραμικρή λαχτάρα, τότε ο Θεός δεν έχει καμία πιθανότητα να εργαστεί. Μέσα από ποιο μονοπάτι μπορείς να αναζητήσεις το άγγιγμα του Θεού; Μέσα από την προσευχή και πλησιάζοντας στον Θεό. Αλλά, να θυμάσαι: το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να γίνει βάσει των λόγων που κήρυξε ο Θεός. Όταν σε αγγίζει συχνά ο Θεός, δεν γίνεσαι σκλάβος της σάρκας: Άντρας, γυναίκα, παιδιά και χρήματα —όλα είναι ανίκανα να σε παγιδεύσουν, και θέλεις μόνο να επιδιώκεις την αλήθεια και να ζεις ενώπιον του Θεού. Τη δεδομένη στιγμή, θα είσαι κάποιος που ζει στη σφαίρα της ελευθερίας.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Γνώρισε το νεότερο έργο του Θεού και ακολούθησε τα βήματά Του

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο