Μαρτυρία της εμπειρίας των χριστιανών «Ένα καθήκον δεν μπορεί να αποδώσει καρπούς χωρίς αρχές»

17 Μαρτίου 2023

Για να αποδείξει την ικανότητά του να εργάζεται, και να κερδίσει την έγκριση των επικεφαλής του, επιδιώκει γρήγορη επιτυχία, παρακάμπτει τα καθήκοντά του και δεν αντικαθιστά ούτε προάγει ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές. Κατά την περίοδο αυτήν, οι συνεργάτες του του το υπενθυμίζουν πολλές φορές, αλλά εκείνος εξακολουθεί να ενεργεί σύμφωνα με τις δικές του ιδέες. Ως αποτέλεσμα αυτού, το έργο διαταράσσεται και παρεμποδίζεται από την ακατάλληλη χρήση ανθρώπων. Αφού τον αναφέρουν και τον εκθέτουν οι αδελφοί και οι αδελφές του, αρχίζει να κάνει αυτοκριτική. Τι ανακαλύπτει και τι μαθαίνει για τον εαυτό του; Τι κερδίζει; Παρακολουθήστε το βίντεο.

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο