Χριστιανικό τραγούδι | Μόνο αν γνωρίσει τον Θεό μπορεί ο άνθρωπος να καταφέρει να Τον αγαπήσει

8 Ιουνίου 2020

I

Η γνώση του Θεού θα επιτευχθεί στο πέρας του έργου του Θεού·

η τελευταία απαίτησή Του από την ανθρωπότητα.

Αυτό το κάνει για

χάρη της τελικής Του μαρτυρίας.

Κάνει το έργο αυτό για να στραφεί

τελικά ο άνθρωπος σ' Αυτόν.

Μόνο γνωρίζοντας τον Θεό μπορεί

αληθινή πίστη να έχει, να υπακούει τον Θεό, ο άνθρωπος τον φόβο Του να έχει.

Όσοι δεν Τον γνωρίζουν δεν θα φτάσουν ποτέ

σ’ αληθινή υπακοή και φόβο Θεού.

Ο άνθρωπος μπορεί ν’ αγαπήσει τον Θεό μόνο γνωρίζοντάς Τον.

Όπως κι αν επιζητά, ό,τι κι αν θέλει να κερδίσει,

πρέπει να μπορεί να πετύχει τη γνώση του Θεού.

Να ικανοποιήσει την καρδιά του Θεού με τον τρόπο αυτόν, με τον τρόπο αυτόν.

II

Το να γνωρίζεις τον Θεό σημαίνει να γνωρίζεις τη διάθεσή Του,

το θέλημά Του να κατανοείς, να γνωρίζεις αυτό που είναι.

Μα όποια πτυχή κι αν γνωρίσει κανείς,

τίμημα πρέπει να πληρώσει,

πρέπει να θέλει να υπακούσει,

αλλιώς ν’ ακολουθήσει μέχρι τέλους δεν μπορεί.

Το έργο του Θεού είναι ασύμβατο με τις έννοιες του ανθρώπου.

Δύσκολα γνωρίζει τι είναι ο Θεός,

τι κάνει και τι λέει.

Αν θέλει ο άνθρωπος να Τον ακολουθήσει, μα όχι να Τον υπακούσει,

Τότε, τίποτε δεν θα ‘χει κερδίσει, τίποτα.

Ο άνθρωπος μπορεί ν’ αγαπήσει τον Θεό μόνο γνωρίζοντάς Τον.

Όπως κι αν επιζητά, ό,τι κι αν θέλει να κερδίσει,

πρέπει να μπορεί να πετύχει τη γνώση του Θεού.

Να ικανοποιήσει την καρδιά του Θεού με τον τρόπο αυτόν, με τον τρόπο αυτόν.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο