Χριστιανικό τραγούδι | Εκείνοι που λατρεύουν τα λόγια του Θεού είναι ευλογημένοι

8 Μαΐου 2020

Όσοι δέχονται ο Θεός να τους παρακολουθεί

είν’ αυτοί που επιδιώκουν τη γνώση Του.

Πρόθυμα δέχονται τα λόγια Του.

Θα κερδίσουν ευλογίες και κληρονομιά.

Αυτοί είναι οι πιο ευλογημένοι.

Όσους δεν έχουν θέση γι’ Αυτόν, ο Θεός καταδικάζει.

Τους παιδεύει, τους εγκαταλείπει.

Αν εσύ το έργο Του αγαπάς,

τον διαφωτισμό Του αγαπάς,

τη παρουσία Του αν αγαπάς,

την προστασία και

τα λόγια Του αν αγαπάς

σαν πραγματικότητα και της ζωής σου φροντίδα,

είσαι σύμφωνα με την καρδιά Του.

Αν το έργο Του σε σένα αγαπάς,

θα σε ευλογήσει, ό,τι δικό σου θα πολλαπλασιαστεί.

Ο Θεός εργάζεται μ’ όσους τα λόγια Του ακολουθούν,

εργάζεται με αυτούς που τα αγαπούν.

Όσο τα εκτιμάς, τόσο εργάζεται.

Και όσο τα λόγια Του κάποιος εκτιμά,

τόσο την τελείωση πλησιάζει.

Οδηγεί στη τελείωση όσους Τον αγαπούν,

τις καρδιές που εν ειρήνη είναι εμπρός Του.

Αν εσύ το έργο Του αγαπάς,

τον διαφωτισμό Του αγαπάς,

τη παρουσία Του αν αγαπάς,

την προστασία και

τα λόγια Του αν αγαπάς

σαν πραγματικότητα και της ζωής σου φροντίδα,

είσαι σύμφωνα με την καρδιά Του.

Αν το έργο Του σε σένα αγαπάς,

θα σε ευλογήσει, ό,τι δικό σου θα πολλαπλασιαστεί.

Τα λόγια Του κάνε πραγματικότητα,

ικανοποίησέ Τον, την καρδιά Του έχε κοντά.

Μην προσπαθείς απλά για τη χάρη Του.

Λάβε το έργο Του, κέρδισε τελείωση,

στο θέλημά Του εκτελεστής.

Τίποτα πιο σημαντικό.

Αν εσύ το έργο Του αγαπάς,

τον διαφωτισμό Του αγαπάς,

τη παρουσία Του αν αγαπάς,

την προστασία και

τα λόγια Του αν αγαπάς

σαν πραγματικότητα και της ζωής σου φροντίδα,

είσαι σύμφωνα με την καρδιά Του.

Αν το έργο Του σε σένα αγαπάς,

θα σε ευλογήσει, ό,τι δικό σου θα πολλαπλασιαστεί.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο