Χριστιανική ταινία | Τις έσχατες ημέρες, ο Θεός εκφράζει την αλήθεια και χαρίζει στον άνθρωπο την οδό της αιώνιας ζωής (Επιλεγμένα στιγμιότυπα)

18 Νοεμβρίου 2018

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Όστις όμως πίη εκ του ύδατος, το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψήσει εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ, το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γείνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον» (Κατά Ιωάννην 4:14). Ο Κύριος Ιησούς είναι η πηγή του ζώντος ύδατος της ζωής, Εκείνος είναι η οδός της αιώνιας ζωής, αλλά, σύμφωνα με τη μαρτυρία από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού, μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών, ο Παντοδύναμος Θεός, μπορεί να δώσει στους ανθρώπους την οδό της αιώνιας ζωής. Άρα ο Παντοδύναμος Θεός και ο Κύριος Ιησούς προέρχονται από την ίδια πηγή; Το έργο τους εκτελείται μόνο από έναν Θεό; Γιατί μπορεί μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών να μας παραχωρήσει την οδό της αιώνιας ζωής;

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο