Χριστιανικό τραγούδι | Οι πιστοί πρέπει να ακολουθούν από κοντά τα βήματα του Θεού

13 Ιουλίου 2020

Αφού ο άνθρωπος πιστεύει στο Θεό,

πρέπει τα βήματά Του ν’ ακολουθεί.

Το έργο του Αγίου Πνεύματος διώχνει

όσους δουλοπρεπώς δόγματα ακολουθούν.

Ο Θεός νέο έργο αρχίζει, σε κάθε περίοδο,

φέρνοντας νέα αρχή ανάμεσα στους ανθρώπους.

Αν εκείνοι συμβαδίζουν μόνο με μιας εποχής τις αλήθειες,

πως «ο Ιεχωβά είν’ ο Θεός» κι «ο Ιησούς είν’ ο Χριστός»,

δεν συμβαδίζουν, τότε, ούτε ποτέ θα κερδίσουν

το έργο του Αγίου Πνεύματος.

Αφού στον Θεό πιστεύουν,

πρέπει, τότε, βήμα-βήμα,

ν’ ακολουθούν τα χνάρια Του,

«ν’ ακολουθούν τον Αμνό παντού».

Μόνο αυτοί που ψάχνουν την αληθινή οδό

γνωρίζουν το έργο του Αγίου Πνεύματος.

Και μόνο όσοι ακολουθούν τον Αμνό

μέχρι τέλους, θα ’χουν την τελική ευλογία.

Όσοι μέχρι τέλους δεν ακολουθούν

το έργο του Αγίου Πνεύματος

και μόνο όσοι εμμένουν στο έργο το παλιό,

έχουν αποτύχει να είναι πιστοί στον Θεό

Έχουν γίνει αυτοί που αντιτίθενται στον Θεό,

κι από τη νέα εποχή απορρίπτονται,

κι όλοι αυτοί, στο τέλος, θα τιμωρηθούν.

Άραγε, είν’ κανείς πιο αξιολύπητος;

Αφού στον Θεό πιστεύουν,

πρέπει, τότε, βήμα-βήμα,

ν’ ακολουθούν τα χνάρια Του,

«ν’ ακολουθούν τον Αμνό παντού».

Μόνο αυτοί που ψάχνουν την αληθινή οδό

γνωρίζουν το έργο του Αγίου Πνεύματος.

Και μόνο όσοι ακολουθούν τον Αμνό

μέχρι τέλους, θα ’χουν την τελική ευλογία.

Όσοι δουλοπρεπώς εμμένουν στον νόμο,

και πιο πολλή αφοσίωση δείχνουν στον νόμο,

πιο πολύ επαναστατούν ενάντια στον Θεό.

Τώρα είναι η Εποχή της Βασιλείας και όχι του Νόμου.

Γι’ αυτό, το τωρινό έργο δεν μπορεί να συγκριθεί

με ολόκληρο το έργο που έχει προηγηθεί·

το παλιό δεν συγκρίνεται με το σημερινό.

Έχει αλλάξει το έργο του Θεού και η πρακτική των ανθρώπων·

δεν πρέπει σταυρό να φέρουν ούτε στον νόμο να εμμένουν,

γιατί η αφοσίωση των ανθρώπων σε αυτά

την έγκριση του Θεού δεν θα κερδίσει.

Αφού στον Θεό πιστεύουν,

πρέπει, τότε, βήμα-βήμα,

ν’ ακολουθούν τα χνάρια Του,

«ν’ ακολουθούν τον Αμνό παντού».

Μόνο αυτοί που ψάχνουν την αληθινή οδό

γνωρίζουν το έργο του Αγίου Πνεύματος.

Και μόνο όσοι ακολουθούν τον Αμνό

μέχρι τέλους, θα ’χουν την τελική ευλογία.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο