Χριστιανική ταινία | Ποια ακριβώς είναι η σχέση μεταξύ της σωτηρίας και εισόδου στη βασιλεία του ουρανών; (Επιλεγμένα στιγμιότυπα)

3 Ιανουαρίου 2019

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι με την πίστη στον Κύριο Ιησού οι αμαρτίες τους αφίενται, ότι σώζονται μέσω της πίστης τους και ότι όταν κάποιος σώζεται, σώζεται για πάντα και πως όταν επιστρέψει ο Κύριος μπορούν να αρπαχθούν και να μπουν στη βασιλεία των ουρανών! Ωστόσο, ο Κύριος Ιησούς είπε: «Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ’ ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς» (Κατά Ματθαίον 7:21). Αυτοί οι άνθρωποι που φωνάζουν “Κύριε, Κύριε” είναι όλοι άνθρωποι που έχουν σωθεί μέσω της πίστης τους στον Κύριο, οπότε γιατί δεν μπορούν όλοι να εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών; Τι συμβαίνει εδώ; Ποια είναι ακριβώς η σχέση μεταξύ σωτηρίας και εισόδου στη βασιλεία των ουρανών;

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο