Χριστιανική ταινία | Μπορεί κανείς να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού υποστηρίζοντας τη Βίβλο και το όνομα του Κυρίου; (Επιλεγμένα στιγμιότυπα)

1 Φεβρουαρίου 2019

Πολλοί άνθρωποι που έχουν πίστη στον Κύριο αισθάνονται ότι όλος ο λόγος και το έργο του Θεού είναι στη Βίβλο, ότι η περιγραφή της σωτηρίας του Θεού στη Βίβλο είναι ήδη πλήρης, ότι η πίστη στον Θεό πρέπει να βασίζεται στη Βίβλο και ότι αν η πίστη μας στον Θεό βασίζεται στη Βίβλο, τότε σίγουρα θα αρπαχθούμε στη βασιλεία των ουρανών. Αυτές οι θρησκευτικές αντιλήψεις λειτουργούν ως αόρατα σχοινιά που δεσμεύουν και περιορίζουν τις σκέψεις μας, έτσι ώστε να μην αναζητούμε το έργο του Αγίου Πνεύματος και μας καθιστούν ανίκανους να υποταχθούμε στο παρόν έργο του Θεού. Πώς λοιπόν καταλαβαίνουμε τη σχέση μεταξύ της Βίβλου και του Θεού και της Βίβλου και του έργου του Θεού;

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο