Χριστιανικό τραγούδι | Όλα επιτυγχάνονται μέσω του λόγου του Θεού

21 Ιουνίου 2020

Όλα θα επιτευχθούν μέσω των λόγων του Θεού·

κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να συμμετέχει

και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει το έργο που πραγματοποιεί ο Θεός.

Ο Θεός θα καθαρίσει τον αέρα σε όλους τους τόπους

και θα εξαλείψει κάθε ίχνος δαίμονα από τη γη.

Έχει ήδη αρχίσει, και θα εκκινήσει

το πρώτο στάδιο του έργου Του για την παίδευση

από τον τόπο όπου κατοικεί ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας.

Συνεπώς, μπορεί να γίνει εμφανές

ότι η παίδευσή του Θεού συμβαίνει ήδη σε ολόκληρο το σύμπαν,

οπότε, ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας και κάθε είδους ακάθαρτου πνεύματος

θα καταστούν ανίσχυρα να διαφύγουν της παίδευσης του Θεού,

επειδή Αυτός παρακολουθεί όλους τους τόπους.

Όταν ολοκληρωθεί το έργο του Θεού επί της γης,

δηλαδή, όταν φτάσει στο τέλος της η εποχή της κρίσεως,

ο Θεός θα παιδεύσει επισήμως τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα.

Ο λαός Του θα παρακολουθήσει

τη δίκαιη παίδευση του μεγάλου κόκκινου δράκοντα από Αυτόν,

θα ξεχυθεί από μέσα του έπαινος για τη δικαιοσύνη Του

και θα εξυμνεί για πάντα το άγιο όνομά Του

λόγω της δικαιοσύνης Του.

Ως εκ τούτου, θα εκτελείτε επισήμως το καθήκον σας

και θα δοξάζετε τον Θεό επισήμως σε όλους τους τόπους για πάντα, για πάντα!

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο