Χριστιανικός χορός «Δόξασε την εκπλήρωση του έργου του Θεού»

19 Ιανουαρίου 2019

Το τέλειο έργο του Θεού αλλάζει τόσο γρήγορα, δύσκολο να το αντιληφθείς, πείθει τον άνθρωπο.

Κοίτα γύρω σου, δεν είναι όπως πριν, όλα είναι όμορφα και καινούρια.

Το καθένα και όλα αναγεννιούνται, όλα ανανεώνονται, όλα γίνονται αγνά.

Δοξάζουμε τον Θεό γεμάτοι χαρά, τραγούδια λατρείας ανεβαίνουν στον ουρανό προς Αυτόν.

Δοξάστε Τον! Τραγουδήστε δοξασίες στο όνομα Του! Όλοι δοξάστε τον Θεό εγκάρδια.

Δοξάστε Τον! Τραγουδήστε δοξασίες στο όνομα Του! Όλοι δοξάστε τον Θεό εγκάρδια.

Ύμνος στις υπέροχες πράξεις του Θεού, δοξάστε τη σοφία Του, δεν έχει αποτύχει ποτέ,

δοξάστε την ενάρετη διάθεσή Του, δοξάστε Τον, είναι ένας πιστός Θεός.

Το πρακτικό έργο του Θεού έχει μεταμορφώσει την ανυπακοή διάθεση μου.

Με τιμά το προκαθορισμένο έργο του Θεού, να είμαι μάρτυρας των ιερών του πράξεων.

Δοξάστε Τον! Τραγουδήστε δοξασίες στο όνομα Του!

Τραγουδηστά δοξάστε Τον από τις γεμάτες χαρά καρδιές μας.

Δοξάστε Τον! Τραγουδήστε δοξασίες στο όνομα Του!

Τραγουδηστά δοξάστε Τον από τις γεμάτες χαρά καρδιές μας.

Αυτοί που αγαπούν τον Θεό, τον υπακούουν πάντα και ζούνε την πραγματικότητα του λόγου Του.

Έχοντας αποβάλλει τις αμαρτίες και βρωμιές τους, όλοι τους γίνονται άγιοι.

Μάρτυρες του ιερού ονόματος του Θεού, έχουμε ικανοποιήσει την καρδιά του Θεού.

Δικαιοσύνη και αγιοσύνη γεμάτος αυτός ο κόσμος,

παντού είναι όμορφα και καινούρια.

Δοξάστε Τον! Τραγουδήστε δοξασίες στο όνομα Του!

Τραγουδηστά δοξάστε Τον από τις γεμάτες χαρά καρδιές μας.

Δοξάστε Τον! Τραγουδήστε δοξασίες στο όνομα Του!

Τραγουδηστά δοξάστε Τον από τις γεμάτες χαρά καρδιές μας.

Δοξάστε τα κατορθώματα του Θεού, ο Θεός έχει δοξασθεί απόλυτα,

όλοι και ο καθένας, στρέφεται στην υπακοή, καθένας έχει το τελικό μέρος ανάπαυσης του.

Άνθρωποι του Θεού, όλο και περισσότερο άγιοι, δοξάζουν τον αληθινό Θεό.

Μαζί Του, λούζονται στην ευτυχία.

Λούζονται στην ευτυχία.

Δοξάστε Τον! Μαζί, Τον δοξάζουμε!

Τα τραγούδια των δοξασιών μας δε θα τελειώσουν ποτέ.

Δοξάστε Τον! Μαζί, Τον δοξάζουμε!

Τα τραγούδια των δοξασιών μας δε θα τελειώσουν ποτέ.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο