Χριστιανική ταινία | Γιατί ο Θεός ενσαρκώνεται δύο φορές για να σώσει την ανθρωπότητα; (Επιλεγμένα στιγμιότυπα)

8 Μαρτίου 2019

Την Εποχή της Χάριτος, ο ενσαρκωμένος Θεός καρφώθηκε στον σταυρό, παίρνοντας πάνω Του τις αμαρτίες του ανθρώπου και ολοκληρώνοντας το έργο της λύτρωσης της ανθρωπότητας. Κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός έχει ενσαρκωθεί για ακόμα μία φορά για να εκφράσει την αλήθεια και να εξαγνίσει και να σώσει ολοκληρωτικά τον άνθρωπο. Οπότε, γιατί χρειάζεται να ενσαρκωθεί δύο φορές ο Θεός για να εκτελέσει το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου; Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Η πρώτη ενσάρκωση έγινε για να λυτρωθεί ο άνθρωπος από την αμαρτία, να λυτρωθεί μέσω του σαρκικού σώματος του Ιησού· με άλλα λόγια, Εκείνος έσωσε τον άνθρωπο από τον σταυρό, αλλά η διεφθαρμένη σατανική διάθεση παρέμενε ακόμα μέσα στον άνθρωπο. Η δεύτερη ενσάρκωση δεν θα λειτουργεί πλέον ως προσφορά περί αμαρτίας, αλλά, αντιθέτως, θα σώζει πλήρως όσους λυτρώθηκαν από την αμαρτία. Αυτό γίνεται έτσι ώστε όσοι έχουν συγχωρεθεί να μπορούν να απελευθερωθούν από τις αμαρτίες τους, να γίνουν τελείως καθαροί και, επιτυγχάνοντας αλλαγή στη διάθεσή τους, να απελευθερωθούν από την επιρροή του σκότους του Σατανά και να επιστρέψουν ενώπιον του θρόνου του Θεού. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να καθαγιαστεί τελείως ο άνθρωπος» [«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Το μυστήριο της ενσάρκωσης (4)]. Αυτό το βίντεο αποκαλύπτει το μυστήριο των δύο ενσαρκώσεων του Θεού.

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο