Χριστιανικό τραγούδι | Γνώρισε τον Θεό μέσα από την κυριαρχία Του πάνω στα πάντα

27 Μαρτίου 2020

Το πόση κατανόηση του Θεού υπάρχει στις καρδιές των ανθρώπων

καθορίζει πόσο χώρο Αυτός κατέχει στις καρδιές τους.

Το πόσο μεγάλος είναι ο βαθμός της γνώσης του Θεού στις καρδιές τους

δείχνει πόσο μεγάλος είναι ο Θεός στις καρδιές τους.

Εάν ο Θεός που γνωρίζεις είναι κενός και ασαφής,

τότε ο Θεός στον οποίο πιστεύεις είναι επίσης κενός και ασαφής.

Εάν ο Θεός που γνωρίζεις είναι περιορισμένος μέσα στο δικό σου πεδίο,

τότε ο Θεός σου είναι ένας πολύ μικρός Θεός

και δεν έχει καμία σχέση με τον αληθινό Θεό.

Συνεπώς, η γνώση των πρακτικών ενεργειών του Θεού,

η γνώση της πραγματικότητας του Θεού και της παντοδυναμίας Του,

η γνώση της αληθινής ταυτότητας του ίδιου του Θεού,

η γνώση αυτού που έχει και αυτού που είναι ο Θεός,

η γνώση αυτού που έχει επιδείξει ανάμεσα σε όλα τα πράγματα·

αυτά είναι πολύ σημαντικά για κάθε άνθρωπο που επιδιώκει τη γνώση του Θεού.

Αυτά έχουν άμεση σχέση με το κατά πόσο οι άνθρωποι

μπορούν να εισέλθουν στην πραγματικότητα της αλήθειας.

Αν περιορίσεις την κατανόησή σου για τον Θεό μόνο σε λέξεις,

αν την περιορίσεις στις δικές σου ασήμαντες εμπειρίες,

στη χάρη του Θεού που εσύ υπολογίζεις

ή στις δικές σου ασήμαντες μαρτυρίες προς τον Θεό,

τότε ο Θεός στον οποίο πιστεύεις σε καμία περίπτωση

δεν είναι ο ίδιος ο αληθινός Θεός,

και μπορεί επίσης να ειπωθεί ότι ο Θεός στον οποίο πιστεύεις

είναι ένας πλασματικός Θεός, όχι ο αληθινός Θεός.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός

ότι ο αληθινός Θεός είναι Αυτός που κυριαρχεί επί των πάντων,

που περπατά ανάμεσα σε όλα, που τα διαχειρίζεται όλα.

Είναι Αυτός που κρατά τη μοίρα όλων των ανθρώπων —

Αυτός που κρατά τη μοίρα των πάντων.

Το έργο και οι πράξεις του Θεού

δεν περιορίζονται μόνο σε μια μικρή μερίδα ανθρώπων.

Δεν περιορίζονται μόνο σε ανθρώπους που Τον ακολουθούν τώρα.

Οι πράξεις Του φανερώνονται ανάμεσα σε όλα τα πράγματα,

στην επιβίωση όλων των πραγμάτων

και στους νόμους της αλλαγής όλων των πραγμάτων.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο