Χριστιανικό τραγούδι | Η υπόσχεση του Θεού στον άνθρωπο τις έσχατες ημέρες

8 Ιουνίου 2020

Μόλις το έργο της κατάκτησης επιτευχθεί,

σε κόσμο όμορφο ο άνθρωπος θα μπει.

Η ζωή θα υπάρχει στη γη,

διαφορετική απ’ τη σημερινή.

Είναι μια νέα ζωή, μετά την ανθρώπινη κατάκτηση,

της ένταξης τεκμήριο σ’ ένα νέο βασίλειο,

η αρχή της ζωής ανθρώπου και Θεού στη γη.

Η μέλλουσα ζωή του ανθρώπου επί γης είναι όμορφη, επιθυμητή,

δεν έχει υπάρξει στου κόσμου την ιστορία.

Είναι αποτέλεσμα

έξι χιλιάδων χρόνων έργου.

Είναι αυτό που ο άνθρωπος λαχταρά πιο πολύ,

η υπόσχεση του Θεού σ’ αυτόν.

Είναι αυτό που ο άνθρωπος λαχταρά πιο πολύ,

η υπόσχεση του Θεού σ’ αυτόν, σ’ αυτόν.

Προϋπόθεση αυτής της ζωής

είναι ο εξαγνισμός του ανθρώπου,

η κατάκτηση και η υποταγή του

στον Δημιουργό.

Έτσι, το έργο της κατάκτησης

είναι το τελικό στάδιο του Θεϊκού έργου,

πριν ο άνθρωπος εισέλθει σε μέρος τόσο όμορφο.

Η μέλλουσα ζωή του ανθρώπου επί γης είναι όμορφη, επιθυμητή,

δεν έχει υπάρξει στου κόσμου την ιστορία.

Είναι αποτέλεσμα

έξι χιλιάδων χρόνων έργου.

Είναι αυτό που ο άνθρωπος λαχταρά πιο πολύ,

η υπόσχεση του Θεού σ’ αυτόν.

Είναι αυτό που ο άνθρωπος λαχταρά πιο πολύ,

η υπόσχεση του Θεού σ’ αυτόν, σ’ αυτόν.

Να ’ρθει τώρα δεν μπορεί η υπόσχεση:

στον μελλοντικό του προορισμό ο άνθρωπος θα φτάσει

με την ολοκλήρωση του έργου

των εσχάτων ημερών·

όταν ο άνθρωπος έχει

πλήρως κατακτηθεί,

τότε ο Σατανάς θα έχει συντριβεί.

Η μέλλουσα ζωή του ανθρώπου επί γης είναι όμορφη, επιθυμητή,

δεν έχει υπάρξει στου κόσμου την ιστορία.

Είναι αποτέλεσμα

έξι χιλιάδων χρόνων έργου.

Είναι αυτό που ο άνθρωπος λαχταρά πιο πολύ,

η υπόσχεση του Θεού σ’ αυτόν.

Είναι αυτό που ο άνθρωπος λαχταρά πιο πολύ,

η υπόσχεση του Θεού σ’ αυτόν, σ’ αυτόν.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

#χριστιανικοίύμνοι # Ύμνοιαίνου

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο