Χριστιανικό τραγούδι | Το όνομα του Θεού θα μεγαλυνθεί στα έθνη των Εθνικών

29 Ιουνίου 2020

Του Θεού το όνομα, του Θεού το όνομα, θα μεγαλυνθεί.

Του Θεού το όνομα στων Εθνικών, στων Εθνικών τα έθνη, του Θεού το όνομα.

Σκοπός της κρίσης Του είναι να ενθαρρύνει την ανθρώπινη υπακοή·

σκοπός της παίδευσής Του είναι να επιτρέψει τη μεταμόρφωση του ανθρώπου, τη μεταμόρφωση του ανθρώπου.

Αν και το έργο Του είναι χάριν της διαχείρισής Του,

όλα όσα κάνει Αυτός είναι καλά για τους ανθρώπους, καλά για τους ανθρώπους.

Θέλει οι άνθρωποι πέρα απ’ το Ισραήλ να υπακούνε όπως οι Ισραηλίτες,

αληθινούς ανθρώπους να τους κάνει, αληθινούς,

έτσι ώστε, πέρα από το Ισραήλ, ο Θεός να εδραιωθεί.

Αυτή ’ναι του Θεού η διαχείριση. Είναι το έργο Του στων Εθνικών τις χώρες.

Του Θεού το όνομα, του Θεού το όνομα, θα μεγαλυνθεί.

Του Θεού το όνομα στων Εθνικών, στων Εθνικών τα έθνη, του Θεού το όνομα.

Σήμερα, πολλοί ακόμη δεν κατανοούν τη διαχείρισή Του.

Οι έγνοιες κι οι επιθυμίες τους στο μέλλον που θα έχουν εστιάζονται.

Ό,τι κι αν λέει ο Θεός, δεν αναζητούν το έργο Του.

Ο άνθρωπος σκέφτεται μόνο τον αυριανό προορισμό.

Αν αυτό συνεχιστεί, πώς θα επεκταθεί το έργο του Θεού;

Πώς το ευαγγέλιο θα εξαπλωθεί σ’ όλο τον κόσμο;

Πρέπει να ξέρετε πότε το έργο Του αυξάνεται, θα διασκορπιστείτε μακριά πολύ.

Ο Θεός θα σας πατάξει, Αυτός θα σας πατάξει,

όπως ο Ιεχωβά τις φυλές του Ισραήλ, ώστε το ευαγγέλιο να εξαπλωθεί σ’ όλη τη γη, το έργο Του στων Εθνικών τις χώρες.

Νέοι και γέροι θα μεγαλύνουν του Θεού το όνομα,

και απ’ όλες τις φυλές το άγιο όνομά Του θα δοξαστεί, το άγιο όνομά Του.

Στους έσχατους καιρούς, στην τελευταία εποχή,

του Θεού το όνομα θα μεγαλυνθεί στων Εθνικών τα Έθνη.

Οι Εθνικοί θα δουν τις πράξεις του Θεού και Παντοδύναμο θα Τον αποκαλέσουν·

έτσι, τα λόγια Του μια μέρα σύντομα θα επαληθευτούν.

Θα κάνει τον άνθρωπο σίγουρα να μάθει

πως δεν είναι μόνο ο Θεός των Ισραηλιτών,

μα και ο Θεός όλων των εθνών των Εθνικών, ακόμη και αυτών που έχει καταραστεί.

Κάθε άνθρωπο θα κάνει να δει ότι Αυτός είναι της δημιουργίας όλης ο Θεός.

Αυτό είναι το μεγαλύτερο έργο Του, το μεγαλύτερο έργο Του,

ο σκοπός του έργου Του στις έσχατες ημέρες,

το μόνο που Αυτός θα κάνει στις έσχατες ημέρες.

Του Θεού το όνομα, του Θεού το όνομα, θα μεγαλυνθεί.

Του Θεού το όνομα στων Εθνικών, στων Εθνικών τα έθνη.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο