Καθημερινά λόγια του Θεού | «Για τους επικεφαλής και για τους εργάτες, η επιλογή ενός μονοπατιού είναι υψίστης σημασίας Ι’» | Απόσπασμα 256

15 Οκτωβρίου 2020

Ο ίδιος ο Θεός κατέχει την αλήθεια και είναι η πηγή της αλήθειας. Κάθε θετικό πράγμα και κάθε αλήθεια προέρχονται από τον Θεό. Εκείνος μπορεί να εκφέρει κρίση σχετικά με το πόσο ορθό ή εσφαλμένο είναι το κάθε πράγμα και το κάθε γεγονός· μπορεί να εκφέρει κρίση για πράγματα που έχουν γίνει, πράγματα που γίνονται τώρα και πράγματα που θα γίνουν στο μέλλον, τα οποία δεν γνωρίζει ακόμα ο άνθρωπος. Είναι ο μόνος κριτής ο οποίος μπορεί να εκφέρει κρίση σχετικά με το πόσο ορθό ή εσφαλμένο είναι το κάθε πράγμα, και αυτό σημαίνει ότι μόνο Αυτός μπορεί να κρίνει πόσο ορθό ή εσφαλμένο είναι το κάθε πράγμα. Γνωρίζει τους κανόνες για όλα τα πράγματα. Πρόκειται για την προσωποποίηση της αλήθειας, πράγμα που σημαίνει ότι ο ίδιος κατέχει την ουσία της αλήθειας. Εάν ο άνθρωπος κατανοούσε την αλήθεια και πετύχαινε την τελείωση, θα είχε τότε καμία σχέση με την προσωποποίηση της αλήθειας; Όταν ο άνθρωπος οδηγείται στην τελείωση, διαθέτει μια ακριβή κρίση όλων όσα κάνει ο Θεός τώρα, όπως επίσης και των πραγμάτων τα οποία Εκείνος απαιτεί, και διαθέτει έναν ακριβή τρόπο άσκησης· ο άνθρωπος κατανοεί, επίσης, το θέλημα του Θεού και ξεχωρίζει το σωστό από το λάθος. Κι όμως, υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία δεν μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος, πράγματα που μπορεί να μάθει μόνο όταν του τα πει ο Θεός —μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίζει πράγματα που είναι ακόμη άγνωστα, πράγματα που ο Θεός δεν του έχει πει ακόμα; (Δεν μπορεί.) Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις. Επιπλέον, ακόμα κι αν ο άνθρωπος αποκτούσε την αλήθεια από τον Θεό, κατείχε την πραγματικότητα της αλήθειας, γνώριζε την ουσία πολλών αληθειών, και είχε την ικανότητα να ξεχωρίσει το σωστό από το λάθος, θα είχε, μήπως, τότε την ικανότητα να ελέγχει και να κυβερνά τα πάντα; (Όχι.) Αυτή είναι η διαφορά. Σε κάθε περίπτωση, τα δημιουργημένα όντα μπορούν να αποκτήσουν την αλήθεια μόνο από την πηγή της αλήθειας. Μπορούν να αποκτήσουν την αλήθεια από τον άνθρωπο; Μπορεί ο άνθρωπος να την παράσχει; Μπορεί ο άνθρωπος να προσφέρει για τον άνθρωπο; Δεν μπορεί, και αυτή είναι η διαφορά. Εσύ μπορείς μόνο να λαμβάνεις, όχι να παρέχεις —μπορείς να αποκληθείς η προσωποποίηση της αλήθειας; Ποια είναι ακριβώς η ουσία της προσωποποίησης της αλήθειας; Είναι η πηγή που παρέχει την αλήθεια, η πηγή της διακυβέρνησης και της κυριαρχίας επί των πάντων, και είναι επίσης τα πρότυπα και οι κανόνες βάσει των οποίων κρίνονται όλα τα πράγματα και όλα τα γεγονότα. Αυτή είναι η προσωποποίηση της αλήθειας.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Κοινοποίηση

Άκυρο