Καθημερινά λόγια του Θεού: Η διάθεση του Θεού και αυτό που Αυτός έχει και είναι | Απόσπασμα 236

20 Ιανουαρίου 2024

Τώρα διακηρύσσω τα διοικητικά διατάγματά Μου για εσάς (τα οποία ισχύουν από την ημέρα της διακήρυξής τους και ορίζουν διαφορετική παίδευση σε διαφορετικούς ανθρώπους):

Εγώ κρατάω τις υποσχέσεις Μου και τα πάντα βρίσκονται στα χέρια Μου: Οποιοσδήποτε αμφιβάλλει, σίγουρα θα θανατωθεί. Δεν υπάρχει περιθώριο για οποιαδήποτε σκέψη· θα εξολοθρευτεί αμέσως, εξαλείφοντας, έτσι, το μίσος από την καρδιά Μου. (Εφεξής, επιβεβαιώνεται ότι όποιος θανατώνεται δεν πρέπει να είναι μέλος της βασιλείας Μου και πρέπει να είναι απόγονος του Σατανά.)

Ως πρωτότοκοι υιοί, θα πρέπει να διατηρείτε τη θέση σας και να εκπληρώνετε καλά τα καθήκοντά σας και να μην είστε αδιάκριτοι. Θα πρέπει να προσφέρετε τον εαυτό σας για το σχέδιο διαχείρισής Μου και, οπουδήποτε πηγαίνετε, θα πρέπει να γίνεστε καλοί μάρτυρες για Μένα και να δοξάζετε το όνομά Μου. Μη διαπράττετε επαίσχυντες πράξεις· να αποτελείτε παράδειγμα για όλους τους υιούς Μου και για ολόκληρο τον λαό Μου. Μην είστε έκλυτοι ούτε για μια στιγμή: Πρέπει πάντοτε να εμφανίζεστε ενώπιον των πάντων φέροντας την ταυτότητα των πρωτότοκων υιών, και να μην είστε δουλοπρεπείς· απεναντίας, θα πρέπει να βαδίζετε προς τα εμπρός με το κεφάλι ψηλά. Σας ζητώ να δοξάζετε το όνομά Μου, όχι να το ντροπιάζετε. Ο καθένας εκ των πρωτότοκων υιών έχει τη δική του προσωπική λειτουργία και δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Αυτή είναι η ευθύνη που σας έχω δώσει, και δεν πρέπει να την αποφύγετε. Πρέπει να αφιερώσετε τον εαυτό σας ολόκαρδα, με όλη τη διάνοιά σας και όλη τη δύναμή σας στην εκπλήρωση αυτού που σας έχω εμπιστευτεί.

Από σήμερα, σε όλον τον σύμπαν κόσμο, η εκπλήρωση του καθήκοντος της ποίμανσης όλων των υιών Μου και ολόκληρου του λαού Μου θα ανατεθεί στους πρωτότοκους υιούς Μου, και θα παιδέψω όποιον δεν μπορεί να αφιερώσει όλη την καρδιά και τη διάνοιά του στην εκπλήρωσή του. Αυτή είναι η δικαιοσύνη Μου. Δεν θα τη χαρίσω και δεν θα δείξω επιείκεια ούτε στους πρωτότοκους υιούς Μου.

Αν υπάρχει κάποιος ανάμεσα στους υιούς Μου ή στον λαό Μου που χλευάζει και προσβάλλει κάποιον από τους πρωτότοκους υιούς Μου, θα τον τιμωρήσω σκληρά, καθότι οι πρωτότοκοι υιοί Μου αντιπροσωπεύουν Εμένα· ό,τι κάνει κάποιος σ’ αυτούς, το κάνει και σ’ Εμένα. Αυτό είναι το πιο αυστηρό διοικητικό διάταγμά Μου. Θα επιτρέψω στους πρωτότοκους υιούς Μου, να αποδώσουν, σύμφωνα με τις επιθυμίες τους, τη δικαιοσύνη Μου ενάντια σε οποιονδήποτε υιό Μου ή οποιοδήποτε μέλος του λαού Μου που παραβιάζει αυτό το διάταγμα.

Θα εγκαταλείψω σταδιακά όποιον Με βλέπει επιπόλαια και εστιάζει μόνο στην τροφή, τον ρουχισμό και τον ύπνο Μου, ασχολείται μόνο με τις εξωτερικές υποθέσεις Μου και δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το φορτίο Μου, και δεν δίνει σημασία στην ορθή εκπλήρωση της λειτουργίας του. Αυτό απευθύνεται σε όλους όσοι έχουν αυτιά.

Όποιος τελειώνει την παροχή υπηρεσίας του σ’ Εμένα πρέπει να αποσύρεται υπάκουα χωρίς φασαρία. Να προσέχεις, διαφορετικά θα σε τακτοποιήσω. (Αυτό αποτελεί συμπληρωματικό διάταγμα.)

Οι πρωτότοκοι υιοί Μου θα πάρουν εφεξής τη σιδερένια ράβδο και θα αρχίσουν να εκτελούν την εξουσία Μου για να κυβερνήσουν όλα τα έθνη και όλους τους λαούς, να περπατούν ανάμεσα σε όλα τα έθνη και όλους τους λαούς, και να επιτελούν την κρίση, τη δικαιοσύνη και τη μεγαλοπρέπειά Μου ανάμεσα σε όλα τα έθνη και όλους τους λαούς. Οι υιοί Μου και ο λαός Μου θα Με φοβούνται, θα Με εξυμνούν, θα Με επευφημούν και θα Με δοξάζουν χωρίς σταματημό, καθότι το σχέδιο διαχείρισής Μου έχει εκπληρωθεί και οι πρωτότοκοι υιοί Μου μπορούν να βασιλεύουν μαζί Μου.

Αυτό αποτελεί μέρος των διοικητικών διαταγμάτων Μου· μετά απ’ αυτό, θα σας τα πω καθώς προχωρά το έργο. Από τα παραπάνω διοικητικά διατάγματα θα δείτε τον ρυθμό με τον οποίο επιτελώ το έργο Μου, καθώς και το στάδιο στο οποίο έχει φτάσει το έργο Μου. Αυτό θα αποτελεί επιβεβαίωση.

Έχω ήδη κρίνει τον Σατανά. Επειδή το θέλημά Μου δεν παρεμποδίζεται κι επειδή οι πρωτότοκοι υιοί Μου έχουν δοξαστεί μαζί Μου, έχω ήδη ασκήσει τη δικαιοσύνη και τη μεγαλοπρέπειά Μου στον κόσμο και σε όλα τα πράγματα που ανήκουν στον Σατανά. Δεν σηκώνω ούτε το δαχτυλάκι Μου ούτε δίνω καμία σημασία στον Σατανά (επειδή δεν του αξίζει ούτε καν να συνδιαλέγεται μαζί Μου). Απλώς συνεχίζω να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Το έργο Μου προχωράει ομαλά, βήμα προς βήμα, και το θέλημά Μου είναι ανεμπόδιστο σε ολόκληρη τη γη. Αυτό έχει ντροπιάσει τον Σατανά ως έναν βαθμό και τον έχει καταστρέψει ολοσχερώς, όμως αυτό καθεαυτό δεν έχει εκπληρώσει το θέλημά Μου. Επιτρέπω, επίσης, στους πρωτότοκους υιούς Μου να εκτελούν τα διοικητικά διατάγματά Μου πάνω του. Από τη μία, αυτό που επιτρέπω να δει ο Σατανάς είναι η οργή Μου απέναντί του· από την άλλη, του επιτρέπω να δει τη δόξα Μου (να δει ότι οι πρωτότοκοι υιοί Μου είναι οι πιο ηχηροί μάρτυρες της ταπείνωσης του Σατανά). Δεν τον τιμωρώ αυτοπροσώπως· αντ’ αυτού, αφήνω τους πρωτότοκους υιούς Μου να εκτελέσουν τη δικαιοσύνη και τη μεγαλοπρέπειά Μου. Επειδή ο Σατανάς συνήθιζε να κακομεταχειρίζεται τους υιούς Μου, να διώκει τους υιούς Μου και να καταπιέζει τους υιούς Μου, σήμερα, αφού τελειώσει η υπηρεσία του, θα επιτρέψω στους ώριμους πρωτότοκους υιούς Μου να τον τακτοποιήσουν. Ο Σατανάς είναι ανίσχυρος έναντι της πτώσης. Η καλύτερη μαρτυρία είναι η παράλυση όλων των εθνών του κόσμου· οι άνθρωποι που πολεμούν και οι χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο είναι οι προφανείς εκδηλώσεις της κατάρρευσης του βασιλείου του Σατανά. Ο λόγος που δεν έδειξα σημεία και τέρατα στο παρελθόν ήταν για να ταπεινώσω τον Σατανά και να δοξάσω το όνομά Μου, βήμα-βήμα. Όταν εξοντωθεί ολοκληρωτικά ο Σατανάς, αρχίζω να δείχνω τη δύναμή Μου: Ό,τι λέω γίνεται, και θα εκπληρωθούν τα υπερφυσικά πράγματα που δεν συνάδουν με τις ανθρώπινες αντιλήψεις (αυτά αναφέρονται στις ευλογίες που θα έλθουν σύντομα). Επειδή είμαι ο ίδιος ο πρακτικός Θεός και δεν έχω κανόνες, και επειδή μιλώ σύμφωνα με τις αλλαγές στο σχέδιο διαχείρισής Μου, ό,τι έχω πει στο παρελθόν δεν είναι απαραιτήτως εφαρμόσιμο και στο παρόν. Μην προσκολλάστε στις δικές σας αντιλήψεις! Δεν είμαι ένας Θεός που συμμορφώνεται με κανόνες· σ’ Εμένα, τα πάντα είναι ελεύθερα, υπερβατικά και πλήρως απελευθερωμένα. Ίσως αυτό που ειπώθηκε εχθές να είναι ξεπερασμένο σήμερα ή ίσως απορριφθεί σήμερα (ωστόσο, από τη στιγμή που διακηρυχθούν τα διοικητικά διατάγματά Μου, δεν θα αλλάξουν ποτέ). Αυτά είναι τα στάδια του σχεδίου διαχείρισής Μου. Μην προσκολλάσαι σε κανονισμούς. Κάθε μέρα υπάρχει νέο φως και νέες αποκαλύψεις, και αυτό είναι το σχέδιό Μου. Καθημερινά, το φως Μου θα αποκαλύπτεται μέσα σου και η φωνή Μου θα απελευθερώνεται στον σύμπαν κόσμο. Καταλαβαίνεις; Αυτό είναι το καθήκον σου, η ευθύνη που σου έχω εμπιστευτεί. Δεν πρέπει να τα αμελείς ούτε για ένα λεπτό. Θα χρησιμοποιήσω μέχρι τέλους τους ανθρώπους που εγκρίνω, κι αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Επειδή είμαι ο παντοδύναμος Θεός, ξέρω ποιο είδος ανθρώπου θα πρέπει να κάνει το κάθε πράγμα, καθώς και ποιο είδος ανθρώπου μπορεί να κάνει το κάθε πράγμα. Αυτή είναι η παντοδυναμία Μου.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ομιλίες του Χριστού στην αρχή, Κεφάλαιο 88

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο