Καθημερινά λόγια του Θεού: Η εμφάνιση και το έργο του Θεού | Απόσπασμα 71

6 Οκτωβρίου 2023

Το έξι χιλιάδων ετών σχέδιο διαχείρισης του Θεού φθάνει στο τέλος του, και η πύλη της βασιλείας έχει ήδη ανοιχθεί σε όλους όσοι επιζητούν την εμφάνισή Του. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, τι περιμένετε; Τι ακριβώς αναζητάτε; Περιμένετε να εμφανιστεί ο Θεός; Ψάχνετε τα χνάρια Του; Πόση λαχτάρα υπάρχει για την εμφάνιση του Θεού! Και πόσο δύσκολη είναι η ανεύρεση των χναριών του Θεού! Σε μια εποχή όπως αυτή, σε έναν κόσμο σαν κι αυτόν, τι πρέπει να κάνουμε για να γίνουμε μάρτυρες της ημέρας που θα εμφανιστεί ο Θεός; Τι πρέπει να κάνουμε για να συμβαδίσουμε με τα βήματα του Θεού; Τέτοιου είδους ερωτήματα προβληματίζουν όλους όσοι περιμένουν τον Θεό να εμφανιστεί. Όλοι τα έχετε σκεφτεί σε αρκετές περιπτώσεις —αλλά με ποιο αποτέλεσμα; Πού εμφανίζεται ο Θεός; Πού είναι τα χνάρια του Θεού; Έχετε την απάντηση; Πολλοί θα απαντούσαν ως εξής: «Ο Θεός εμφανίζεται ανάμεσα σ’ όλους εκείνους που Τον ακολουθούν και τα χνάρια Του είναι ανάμεσά μας· είναι τόσο απλό!» Ο καθένας μπορεί να δώσει μια στερεότυπη απάντηση, αλλά καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εμφάνιση του Θεού ή τα χνάρια Του; Η εμφάνιση του Θεού αναφέρεται στην άφιξή Του στη γη για να επιτελέσει το έργο Του προσωπικά. Με τη δική Του ταυτότητα και διάθεση, και με τον τρόπο που Του είναι έμφυτος, κατεβαίνει ανάμεσα στους ανθρώπους για να επιτελέσει το έργο της εισαγωγής μιας εποχής και της λήξης μιας εποχής. Αυτό το είδος της εμφάνισης δεν είναι κάποιου είδους τελετή. Δεν είναι σημάδι, εικόνα, θαύμα ή κάποιου είδους μεγάλο όραμα, κι ακόμη περισσότερο δεν είναι κάποιο είδος θρησκευτικής διαδικασίας. Είναι αληθινό και πραγματικό γεγονός το οποίο είναι απτό και ορατό σε όλους. Αυτού του είδους η εμφάνιση δεν είναι για χάρη κάποιας μηχανικής εκτέλεσης ή για κάποιο βραχυπρόθεσμο εγχείρημα. Γίνεται, αντίθετα, για κάποιο στάδιο του έργου στο σχέδιο διαχείρισής Του. Η εμφάνιση του Θεού είναι πάντοτε σημαντική και έχει πάντοτε κάποια σχέση με το σχέδιο διαχείρισής Του. Αυτό που ονομάζεται εδώ «εμφάνιση» είναι τελείως διαφορετικό από το είδος της «εμφάνισης» στην οποία ο Θεός καθοδηγεί, οδηγεί και διαφωτίζει τον άνθρωπο. Ο Θεός επιτελεί ένα στάδιο του μεγάλου έργου Του κάθε φορά που αποκαλύπτει τον εαυτό Του. Αυτό το έργο είναι διαφορετικό από τα έργα οποιασδήποτε άλλης εποχής. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να το φανταστεί και δεν το έχει βιώσει ποτέ. Πρόκειται για έργο που εγκαινιάζει μια νέα εποχή κι ολοκληρώνει την παλιά εποχή, κι είναι ένας νέος και βελτιωμένος τύπος έργου για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Επίσης, είναι έργο που φέρνει την ανθρωπότητα στη νέα εποχή. Αυτό δηλώνει η εμφάνιση του Θεού.

Μόλις κατανοήσετε τι σημαίνει εμφάνιση του Θεού, πώς θα πρέπει να αναζητήσετε τα χνάρια Του; Αυτό το ερώτημα δεν είναι δύσκολο να εξηγηθεί: Οπουδήποτε εμφανίζεται ο Θεός, εκεί θα ανακαλύψετε τα χνάρια Του. Αυτή η εξήγηση ακούγεται ξεκάθαρη, αλλά δεν είναι τόσο εύκολη στην πράξη, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν πού εμφανίζεται ο Θεός, πόσο δε μάλλον, πού προτίθεται ή πού θα πρέπει να εμφανιστεί. Ορισμένοι πιστεύουν παρορμητικά ότι όπου εργάζεται το Άγιο Πνεύμα εμφανίζεται ο Θεός. Ή αλλιώς πιστεύουν ότι όπου υπάρχουν πνευματικές μορφές εμφανίζεται ο Θεός. Ή αλλιώς πιστεύουν ότι όπου υπάρχουν φημισμένοι άνθρωποι εμφανίζεται ο Θεός. Για την ώρα, ας αφήσουμε κατά μέρος το αν αυτές οι πεποιθήσεις είναι σωστές ή λανθασμένες. Για να εξηγήσουμε αυτό το ερώτημα, πρέπει πρώτα να έχουμε σαφή σκοπό: Αναζητούμε τα χνάρια του Θεού. Δεν αναζητούμε πνευματικές μορφές, κι ακόμη περισσότερο δεν αναζητούμε μορφές φημισμένων ανθρώπων· αναζητούμε τα χνάρια του Θεού. Γι’ αυτόν τον λόγο, εφόσον αναζητούμε τα χνάρια του Θεού, μας ωφελεί να αναζητήσουμε το θέλημα του Θεού, τα λόγια του Θεού, τις ομιλίες Του —διότι όπου βρίσκονται τα νέα λόγια που εκφέρει ο Θεός, εκεί υπάρχει και η φωνή του Θεού, κι όπου υπάρχουν τα βήματα του Θεού, εκεί είναι και τα έργα του Θεού. Όπου βρίσκεται η έκφραση του Θεού, εκεί εμφανίζεται ο Θεός, κι όπου εμφανίζεται ο Θεός, εκεί υπάρχει η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Ενώ αναζητούσατε τα χνάρια του Θεού, αγνοήσατε τα λόγια που λένε ότι «ο Θεός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή». Κι έτσι, πολλοί άνθρωποι, ακόμα κι όταν λαμβάνουν την αλήθεια, δεν πιστεύουν ότι έχουν ανακαλύψει τα χνάρια του Θεού, πόσο μάλλον δε, αναγνωρίζουν την εμφάνιση του Θεού. Τι σοβαρό λάθος! Η εμφάνιση του Θεού δεν μπορεί να συμβιβασθεί με τις αντιλήψεις του ανθρώπου, πόσο μάλλον δε, μπορεί ο Θεός να εμφανιστεί κατ’ εντολή του ανθρώπου. Ο Θεός κάνει τις δικές Του επιλογές κι έχει τα δικά Του σχέδια όταν εκτελεί το έργο Του. Επίσης, έχει τους δικούς Του σκοπούς, καθώς και τις δικές Του μεθόδους. Ό,τι έργο κι αν κάνει ο Θεός, δεν έχει ανάγκη να το συζητά με τον άνθρωπο ούτε να ζητά τη συμβουλή του ανθρώπου, πόσο μάλλον να ενημερώνει κάθε άνθρωπο σχετικά με το έργο Του. Αυτή είναι η διάθεση του Θεού, η οποία, επιπλέον, θα πρέπει να αναγνωρισθεί απ’ όλους. Αν επιθυμείς να γίνεις μάρτυρας της εμφάνισης του Θεού, να ακολουθήσεις τα βήματα του Θεού, τότε πρέπει πρώτα να εγκαταλείψεις τις αντιλήψεις σου. Δεν πρέπει να απαιτείς από τον Θεό να κάνει αυτό ή εκείνο και, ακόμη περισσότερο, δεν θα πρέπει να Τον κλείσεις στα δικά σου όρια και να Τον περιορίσεις στις δικές σου αντιλήψεις. Αντίθετα, θα πρέπει να απαιτήσετε από τον εαυτό σας τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αναζητάτε τα χνάρια του Θεού, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αποδεχτείτε την εμφάνιση του Θεού και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να υποταχθείτε στο νέο έργο του Θεού. Αυτό θα πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Εφόσον ο άνθρωπος δεν είναι η αλήθεια και δεν κατέχει την αλήθεια, θα πρέπει να αναζητά, να αποδέχεται και να υπακούει.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Παράρτημα Α΄: Η εμφάνιση του Θεού έχει αναγγείλει μια νέα εποχή

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο