Καθημερινά λόγια του Θεού: Η εμφάνιση και το έργο του Θεού | Απόσπασμα 67

20 Οκτωβρίου 2023

Θα γεμίσω τα ουράνια με τις εκδηλώσεις των ενεργειών Μου και θα κάνω τα πάντα στη γη να προσπέσουν υπό τη δύναμή Μου, εφαρμόζοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, το σχέδιό Μου για «παγκόσμια ενότητα» και εκπληρώνοντας τη μία αυτή επιθυμία Μου, έτσι ώστε η ανθρωπότητα να μην «τριγυρνάει» πλέον «άσκοπα» πάνω στη γη, αλλά να βρει έναν κατάλληλο προορισμό χωρίς καθυστέρηση. Ενδιαφέρομαι για την ανθρώπινη φυλή με κάθε τρόπο, φροντίζοντας ώστε όλοι οι άνθρωποι να καταφέρουν σύντομα να ζήσουν σε έναν τόπο γαλήνης και ευτυχίας, έτσι ώστε οι ημέρες της ζωής τους να μην είναι πλέον γεμάτες θλίψη και δυστυχία, και έτσι ώστε το σχέδιό Μου να μην αποτύχει στη γη. Επειδή ο άνθρωπος βρίσκεται εκεί, θα οικοδομήσω το έθνος Μου επί γης, γιατί ένα μέρος της δόξας Μου εκδηλώνεται επί γης. Πάνω στον ουρανό, θα αποκαταστήσω την πόλη Μου και θα κάνω τα πάντα νέα τόσο πάνω όσο και κάτω. Θα ενοποιήσω ό,τι υπάρχει τόσο πάνω όσο και κάτω από τον ουρανό, έτσι ώστε τα πάντα επί γης να ενωθούν με όλα όσα είναι στον ουρανό. Αυτό είναι το σχέδιό Μου· αυτό θα επιτύχω κατά την έσχατη εποχή —κανείς να μην παρέμβει σ’ αυτό το μέρος του έργου Μου! Η διάδοση του έργου Μου στα έθνη των Εθνικών είναι το τελευταίο μέρος του έργου Μου επί γης. Κανείς δεν είναι σε θέση να κατανοήσει το έργο που θα επιτελέσω και, λόγω αυτού, οι άνθρωποι είναι σε πλήρη κατάσταση σύγχυσης. Και επειδή είμαι ιδιαίτερα απασχολημένος με το έργο Μου στη γη, οι άνθρωποι βρίσκουν την ευκαιρία να «χαζολογήσουν». Προκειμένου να μη γίνουν υπερβολικά απείθαρχοι, τους έθεσα πρώτα υπό την παίδευσή Μου για να υπομείνουν την πειθαρχία της λίμνης της φωτιάς. Αυτό συνιστά ένα στάδιο στο έργο Μου, και θα χρησιμοποιήσω τη δύναμη της λίμνης της φωτιάς για να επιτύχω αυτό το στάδιο του έργου Μου· διαφορετικά, θα ήταν αδύνατο να επιτελέσω το έργο Μου. Θα κάνω τους ανθρώπους σε όλο το σύμπαν να υποταχθούν ενώπιον του θρόνου Μου, χωρίζοντάς τους σε διαφορετικές κατηγορίες σύμφωνα με την κρίση Μου, ταξινομώντας τους σύμφωνα με αυτές τις κατηγορίες και κατατάσσοντάς τους περαιτέρω στις οικογένειές τους, έτσι ώστε ολόκληρη η ανθρωπότητα να πάψει να Με παρακούει, μα να εμπίπτει, αντιθέτως, σε μια οργανωμένη κι εύτακτη διευθέτηση σύμφωνα με τις κατηγορίες που έχω ορίσει —κανείς να μη μετακινείται στα κουτουρού! Σ’ ολόκληρο το σύμπαν, έχω επιτελέσει νέο έργο· σ’ ολόκληρο το σύμπαν, όλοι οι άνθρωποι μένουν εμβρόντητοι και άναυδοι λόγω της ξαφνικής Μου εμφάνισης και οι ορίζοντές τους επεκτείνονται κατά πολύ λόγω της δημόσιας εμφάνισής Μου. Έτσι ακριβώς δεν είναι η κατάσταση σήμερα;

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν, Κεφάλαιο 43

Ο Θεός έχει επιτελέσει νέο έργο σε όλο το σύμπαν

Ο Θεός θα γεμίσει τα ουράνια με σημεία του έργου Του πολλά, ώστε κάτω απ’ την ύψιστή Tου δύναμη να πέσουν τα πάντα εδώ στη γη. Το σχέδιό Του να ενώσει όλο τον κόσμο θα επιτευχθεί, κι οι άνθρωποι δεν θα περιπλανώνται πια στον κόσμο, μα σύντομα θα βρούνε τον σωστό προορισμό. Τόσο επάνω όσο και κάτω, νέο έργο έχει κάνει ο Θεός· έκθαμβοι οι άνθρωποι όλοι απ’ την ξαφνική Του εμφάνιση. Τόσο επάνω όσο και κάτω, οι ορίζοντές τους ανοίγονται, όσο ποτέ ξανά. Έτσι είναι βέβαια το σήμερα.

Ο Θεός ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο, γι’ αυτό όλοι σύντομα θα ζουν σε μια γη ειρήνης κι ευτυχίας, όπου θλίψη πια δεν θα αισθάνονται. Το σχέδιό Του θα πραγματωθεί στη γη, όπου ο άνθρωπος ζει, και το έθνος Του στον κόσμο θα οικοδομήσει, γιατί εκεί η δόξα Του, εν μέρει, αποκαλύπτεται. Τόσο επάνω όσο και κάτω, νέο έργο έχει κάνει ο Θεός· έκθαμβοι οι άνθρωποι όλοι απ’ την ξαφνική Του εμφάνιση. Τόσο επάνω όσο και κάτω, οι ορίζοντές τους ανοίγονται, όσο ποτέ ξανά. Έτσι είναι βέβαια το σήμερα. Ουράνιες πόλεις θα αποκαταστήσει, τα πάντα θα κάνει νέα παντού, επάνω και κάτω θα τα ενώσει όλα, σε γη και ουρανό. Αυτό το ύστατο σχέδιο ο Θεός θα πραγματώσει στις έσχατες μέρες. Κανείς ας μην σταθεί εμπόδιο στο έργο Του αυτό!

Ο Θεός θα κάνει τον άνθρωποστο σύμπαν μπροστά στον θρόνο Του να υποταχθεί. Θα κρίνει, θα ταξινομήσει, σ’ οικογένειες θα τους χωρίσει. Έτσι, όλοι θα πάψουν να Τον παρακούν, τότε τέλεια στην τάξη Του θα ενταχθούν, όπου κανείς άσκοπα δεν θα τριγυρνά. Τόσο επάνω όσο και κάτω, νέο έργο έχει κάνει ο Θεός· έκθαμβοι οι άνθρωποι όλοι απ’ την ξαφνική Του εμφάνιση. Τόσο επάνω όσο και κάτω, οι ορίζοντές τους ανοίγονται, όσο ποτέ ξανά. Έτσι είναι βέβαια το σήμερα.

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν, Κεφάλαιο 43

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο