Καθημερινά λόγια του Θεού: Η εμφάνιση και το έργο του Θεού | Απόσπασμα 53

11 Νοεμβρίου 2023

Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Πατέρας του μέλλοντος αιώνος, ο Πρίγκιπας της ειρήνης, ο Θεός μας είναι Βασιλεύς! Ο Παντοδύναμος Θεός βαδίζει στο Όρος των Ελαιών. Τι ωραία που είναι! Ακούστε! Εμείς οι φύλακες υψώνουμε τη φωνή μας· ενώνουμε τη φωνή μας και τραγουδούμε μαζί, διότι ο Θεός έχει επιστρέψει στη Σιών. Βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια την ερήμωση της Ιερουσαλήμ. Ας αλαλάξουμε, ας τραγουδήσουμε μαζί, διότι ο Θεός μάς έχει παρηγορήσει και έχει λυτρώσει την Ιερουσαλήμ. Ο Θεός έχει γυμνώσει τον άγιο βραχίονά Του ενώπιον όλων των εθνών, η αληθινή θεϊκή υπόσταση έχει εμφανιστεί! Όλα τα πέρατα της γης έχουν δει τη σωτηρία από τον Θεό μας.

Ω, Παντοδύναμε Θεέ! Τα επτά Πνεύματα έχουν αποσταλεί από τον θρόνο Σου προς κάθε εκκλησία για να αποκαλύψουν όλα τα μυστήριά Σου. Καθισμένος στον ένδοξο θρόνο Σου, διαχειρίζεσαι τη βασιλεία Σου και την έχεις εδραιώσει και στεριώσει με αμεροληψία και δικαιοσύνη, κι έχεις καθυποτάξει όλα τα έθνη ενώπιόν Σου. Ω, Παντοδύναμε Θεέ! Έχεις χαλαρώσει το ζωνάρι των βασιλέων, έχεις ανοίξει διάπλατα τις πύλες της πόλης ενώπιόν Σου, για να μην κλείσουν ποτέ. Διότι το φως Σου έχει έλθει και η δόξα Σου ανατέλλει και ακτινοβολεί απαστράπτουσα. Σκότος σκεπάζει τη γη και ζόφος τα έθνη. Ω, Θεέ Μου! Εσύ, όμως, έχεις εμφανιστεί και έχεις ρίξει το φως Σου πάνω μας, και η δόξα Σου θα φανερωθεί πάνω μας· όλα τα έθνη θα έλθουν στο φως Σου και οι βασιλείς στη λάμψη Σου. Ύψωσε τα μάτια Σου και κοίτα γύρω: Οι υιοί Σου συναθροίζονται ενώπιόν Σου και έρχονται από μακριά· οι θυγατέρες Σου μεταφέρονται στα χέρια. Ω, Παντοδύναμε Θεέ! Η μεγάλη Σου αγάπη μας έχει καταβάλει· Εσύ οδηγείς τα βήματά μας στον δρόμο προς τη βασιλεία Σου, και είναι τα άγια λόγια Σου που μας διαποτίζουν.

Ω, Παντοδύναμε Θεέ! Σ’ ευχαριστούμε και Σε επαινούμε! Άσε μας να Σε κοιτάξουμε εκεί ψηλά, να καταθέσουμε μαρτυρία σ’ Εσένα, να Σε αινήσουμε και να Σου ψάλλουμε με ειλικρινή, ήρεμη και αδιαίρετη καρδιά. Ας έχουμε ομοφροσύνη και ας οικοδομηθούμε μαζί, και είθε να μας κάνεις σύντομα εκείνους που επιθυμεί η καρδιά Σου, εκείνους που Εσύ χρησιμοποιείς. Επιθυμούμε να επιτελεστεί το θέλημά Σου απρόσκοπτα επί γης!

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ομιλίες του Χριστού στην αρχή, Κεφάλαιο 25

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο