Καθημερινά λόγια του Θεού: Η εμφάνιση και το έργο του Θεού | Απόσπασμα 53

24 Οκτωβρίου 2020

Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Πατέρας του μέλλοντος αιώνος, ο Πρίγκιπας της ειρήνης, ο Θεός μας είναι Βασιλεύς! Ο Παντοδύναμος Θεός βαδίζει στο Όρος των Ελαιών. Τι ωραία που είναι! Ακούστε! Εμείς οι φύλακες υψώνουμε τη φωνή μας· ενώνουμε τη φωνή μας και τραγουδούμε μαζί, διότι ο Θεός έχει επιστρέψει στη Σιών. Βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια την ερήμωση της Ιερουσαλήμ. Ας αλαλάξουμε, ας τραγουδήσουμε μαζί, διότι ο Θεός μάς έχει παρηγορήσει και έχει λυτρώσει την Ιερουσαλήμ. Ο Θεός έχει γυμνώσει τον άγιο βραχίονά Του ενώπιον όλων των εθνών, η αληθινή θεϊκή υπόσταση έχει εμφανιστεί! Όλα τα πέρατα της γης έχουν δει τη σωτηρία από τον Θεό μας.

Ω, Παντοδύναμε Θεέ! Τα επτά Πνεύματα έχουν αποσταλεί από τον θρόνο Σου προς κάθε εκκλησία για να αποκαλύψουν όλα τα μυστήριά Σου. Καθισμένος στον ένδοξο θρόνο Σου, διαχειρίζεσαι τη βασιλεία Σου και την έχεις εδραιώσει και στεριώσει με αμεροληψία και δικαιοσύνη, κι έχεις καθυποτάξει όλα τα έθνη ενώπιόν Σου. Ω, Παντοδύναμε Θεέ! Έχεις χαλαρώσει το ζωνάρι των βασιλέων, έχεις ανοίξει διάπλατα τις πύλες της πόλης ενώπιόν Σου, για να μην κλείσουν ποτέ. Διότι το φως Σου έχει έλθει και η δόξα Σου ανατέλλει και ακτινοβολεί απαστράπτουσα. Σκότος σκεπάζει τη γη και ζόφος τα έθνη. Ω, Θεέ Μου! Εσύ, όμως, έχεις εμφανιστεί και έχεις ρίξει το φως Σου πάνω μας, και η δόξα Σου θα φανερωθεί πάνω μας· όλα τα έθνη θα έλθουν στο φως Σου και οι βασιλείς στη λάμψη Σου. Ύψωσε τα μάτια Σου και κοίτα γύρω: Οι υιοί Σου συναθροίζονται ενώπιόν Σου και έρχονται από μακριά· οι θυγατέρες Σου μεταφέρονται στα χέρια. Ω, Παντοδύναμε Θεέ! Η μεγάλη Σου αγάπη μας έχει καταβάλει· Εσύ οδηγείς τα βήματά μας στον δρόμο προς τη βασιλεία Σου, και είναι τα άγια λόγια Σου που μας διαποτίζουν.

Ω, Παντοδύναμε Θεέ! Σ’ ευχαριστούμε και Σε επαινούμε! Άσε μας να Σε κοιτάξουμε εκεί ψηλά, να καταθέσουμε μαρτυρία σ’ Εσένα, να Σε αινήσουμε και να Σου ψάλλουμε με ειλικρινή, ήρεμη και αδιαίρετη καρδιά. Ας έχουμε ομοφροσύνη και ας οικοδομηθούμε μαζί, και είθε να μας κάνεις σύντομα εκείνους που επιθυμεί η καρδιά Σου, εκείνους που Εσύ χρησιμοποιείς. Επιθυμούμε να επιτελεστεί το θέλημά Σου απρόσκοπτα επί γης!

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ομιλίες του Χριστού στην αρχή, Κεφάλαιο 25

Ο Παντοδύναμος Θεός κυβερνά ως βασιλιάς

Τι ομορφιά!Τα πόδια Του στο όρος των Ελαιών. Άκου, εμείς οι φύλακες,τραγουδάμε δυνατά, γιατί ο Θεός στη Σιών επέστρεψε. Είδαμε την ερήμωση της Ιερουσαλήμ. Τραγουδάμε με χαρά για του Θεού την παρηγοριά, και της Ιερουσαλήμ τη σωτηρία. Σ’ όλα τα έθνη, ο Θεός δείχνει το άγιο χέρι Του, εμφανίζεται όπως στ’ αλήθεια είναι. Οι άνθρωποι στη γη τη σωτηρία Του βλέπουν. Η μεγάλη Σου αγάπη μας στηρίζει. Ο ιερός Σου λόγος βαθιά μας διαπερνά. Παντοδύναμε Θεέ, Σ’ ευχαριστούμε, Σε υμνούμε! Αιώνιε Πατέρα, Πρίγκηπα της Ειρήνης, ο Θεός μας Βασιλιάς των πάντων!

Απ’ του Παντοδύναμου Θεού τον θρόνο, τα επτά Πνεύματα στέλνονται στις εκκλησίες. Τα μυστήριά Σου δείχνονται. Στον θρόνο της δόξας κυριαρχείς. Την βασιλεία Σου με δικαιοσύνη εδραιώνεις. Όλα τα έθνη μπροστά Σου υποκλίνονται. O Παντοδύναμος Θεός,εμφανίζεται όπως στ’ αλήθεια είναι. Οι άνθρωποι στη γη τη σωτηρία Του βλέπουν. Η μεγάλη Σου αγάπη μας στηρίζει. Ο ιερός Σου λόγος βαθιά μας διαπερνά. Παντοδύναμε Θεέ, Σ’ ευχαριστούμε, Σε υμνούμε! Αιώνιε Πατέρα, Πρίγκηπα της Ειρήνης, ο Θεός μας Βασιλιάς των πάντων!

Σκότος σκεπάζει τόπους και ανθρώπους. Μα Εσύ Θεέ, εμφανίζεσαι και φως μας γεμίζεις, τη δόξα Σου μας δείχνεις. Έθνη και βασιλείς έρχονται στο φως Σου. Το βλέμμα σηκώνεις γύρω Σου να κοιτάξεις. Οι γιοι Σου, Θεέ μου, όλοι έρχονται από μακριά κοντά Σου. Έρχονται και οι κόρες Σου, στην αγκαλιά Σου. Μπροστά μας οδηγείς, στον δρόμο για τη βασιλεία Σου. Οι άνθρωποι στη γη τη σωτηρία Του βλέπουν. Η μεγάλη Σου αγάπη μας στηρίζει. Ο ιερός Σου λόγος βαθιά μας διαπερνά. Παντοδύναμε Θεέ, Σ’ ευχαριστούμε, Σε υμνούμε! Αιώνιε Πατέρα, Πρίγκηπα της Ειρήνης, ο Θεός μας Βασιλιάς των πάντων!

Με καρδιά ειλικρινή, γαλήνια και πιστή Σε θαυμάζουμε, μάρτυρές Σου γινόμαστε, Σ’ εξυψώνουμε, Σε υμνούμε. Σε τέλεια αρμονία δομούμαστε. Κάνε μας όπως θες, για να μας χρησιμοποιήσεις. Το θέλημά Σου ας γίνει στη γη, χωρίς καμιά δύναμη να το σταματήσει.

Έλυσες τη ζώνη των βασιλέων, οι πόλεις τους για ν’ ανοίξουν, για Σένα πάντα ανοιχτές, γιατί το φως Σου λάμπει! Παντοδύναμε Θεέ, Σ’ ευχαριστούμε, Σε υμνούμε! Αιώνιε Πατέρα, Πρίγκηπα της Ειρήνης, ο Θεός μας Βασιλιάς των πάντων! Παντοδύναμε Θεέ, Σ’ ευχαριστούμε, Σε υμνούμε! Αιώνιε Πατέρα, Πρίγκηπα της Ειρήνης, ο Θεός μας Βασιλιάς των πάντων!

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Κοινοποίηση

Άκυρο