Καθημερινά λόγια του Θεού: Η εμφάνιση και το έργο του Θεού | Απόσπασμα 51

21 Οκτωβρίου 2023

Η εμφάνιση του Θεού έχει ήδη αναδυθεί σε όλες τις εκκλησίες. Το Πνεύμα είναι Αυτό που ομιλεί· είναι μια μαινόμενη πυρκαγιά, φέρει μεγαλοπρέπεια και απονέμει κρίση. Είναι ο Υιός του ανθρώπου, ενδεδυμένος ποδήρη χιτώνα και περιεζωσμένος πλησίον των μαστών ζώνην χρυσήν. Η δε κεφαλή αυτού και αι τρίχες ήσαν λευκαί και ως μαλλίον λευκόν, ως χιών· και οι οφθαλμοί αυτού ως φλόξ πυρός, και οι πόδες αυτού όμοιοι με χαλκολίβανον, ως εν καμίνω πεπυρωμένοι, και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών, και είχεν εν τη δεξιά αυτού χειρί επτά αστέρας, και εκ του στόματος αυτού του εξήρχετο ρομφαία δίστομος οξεία, και η όψις αυτού έλαμπεν ως ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού!

Ο Υιός του ανθρώπου έχει καταστεί αντικείμενο μαρτυρίας, κι ο ίδιος ο Θεός έχει αποκαλυφθεί ανοικτά. Η δόξα του Θεού έχει ξεχυθεί, λάμποντας αδυσώπητα σαν τον φλεγόμενο ήλιο! Η ένδοξη όψη Του ακτινοβολεί εκτυφλωτικό φως· τίνος τα μάτια τολμούν να Του αντισταθούν; Η αντίσταση οδηγεί στον θάνατο! Δεν υπάρχει το παραμικρό έλεος για οτιδήποτε σκέφτεστε μέσα στην καρδιά σας, για οποιαδήποτε λέξη ξεστομίζετε ή για οτιδήποτε κάνετε. Όλοι σας τελικά θα κατανοήσετε και θα δείτε τι είναι αυτό που έχετε αποκτήσει —τίποτα άλλο πέρα από την κρίση Μου! Μπορώ να το ανεχτώ όταν δεν καταβάλλετε προσπάθεια να φάτε και να πιείτε τον λόγο Μου, αλλά αντ’ αυτού διακόπτετε αυθαίρετα και καταστρέφετε το οικοδόμημά Μου; Δεν θα φερθώ ευγενικά σε τέτοιου είδους άτομα! Αν η συμπεριφορά σου επιδεινωθεί περισσότερο, θα καταστραφείς μέσα στις φλόγες! Ο παντοδύναμος Θεός εκδηλώνεται μέσα σε ένα πνευματικό σώμα, χωρίς το παραμικρό κομμάτι σάρκας ή την παραμικρή σταγόνα αίματος να ενώνει το κεφάλι με τα δάχτυλα των ποδιών. Αυτός υπερβαίνει τον σύμπαν κόσμο, καθισμένος στον ένδοξο θρόνο στον τρίτο ουρανό, διοικώντας τα πάντα! Το σύμπαν και τα πάντα είναι μέσα στα χέρια Μου. Εγώ μιλώ κι αυτό που λέω γίνεται. Ορίζω κάτι κι αυτό γίνεται. Ο Σατανάς είναι κάτω από τα πόδια Μου· βρίσκεται μέσα στο πηγάδι της αβύσσου! Όταν ακουστεί η φωνή Μου, ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν και θα καταστραφούν ολοσχερώς! Τα πάντα θα ανανεωθούν· αυτή είναι μια αναλλοίωτη αλήθεια που είναι απολύτως σωστή. Έχω νικήσει τον κόσμο, καθώς και όλους τους κακούς. Κάθομαι εδώ και σας μιλώ, κι όλοι όσοι έχουν αυτιά θα πρέπει να ακούσουν και όλοι όσοι ζουν θα πρέπει να τα αποδεχθούν.

Έρχεται το τέλος των ημερών· τα πάντα στον κόσμο αυτόν θα καταστραφούν ολοσχερώς, και τα πάντα θα ξαναγεννηθούν. Να το θυμάστε αυτό! Μην το ξεχνάτε! Δεν επιτρέπεται καμία ασάφεια! Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι Μου δεν θέλουσι παρέλθει! Αφήστε Με να σας προτρέψω άλλη μια φορά: Μην τρέχετε εις μάτην! Ξυπνήστε! Μετανοήστε και η σωτηρία είναι κοντά! Έχω ήδη εμφανιστεί ανάμεσά σας και η φωνή Μου έχει αναδυθεί. Η φωνή Μου έχει αναδυθεί ενώπιόν σας· κάθε μέρα έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο μ’ εσάς και κάθε μέρα είναι φρέσκια και καινούρια. Με βλέπεις και σε βλέπω· σου μιλώ συνεχώς, και έρχομαι πρόσωπο με πρόσωπο μ’ εσένα. Εντούτοις, Με απορρίπτεις και δεν Με γνωρίζεις. Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν Μου, κι όμως εξακολουθείτε να διστάζετε! Διστάζετε! Επαχύνθη η καρδία σας, τα μάτια σας έχουν τυφλωθεί από τον Σατανά και δεν μπορείτε να δείτε την ένδοξη όψη Μου —πόσο οικτροί είστε! Πόσο οικτροί!

Τα επτά Πνεύματα ενώπιον του θρόνου Μου έχουν αποσταλεί σε όλες τις γωνιές της γης και Εγώ θα στείλω τον Αγγελιοφόρο Μου να μιλήσει στις εκκλησίες. Είμαι δίκαιος και πιστός· είμαι ο Θεός που εξετάζει τα βαθύτερα σημεία της καρδιάς του ανθρώπου. Tο Άγιο Πνεύμα ομιλεί προς τις εκκλησίες, και τα δικά Μου λόγια βγαίνουν μέσα από τον Υιό Μου· όλοι όσοι έχουν αυτιά θα πρέπει να ακούσουν! Όλοι όσοι ζουν θα πρέπει να τα αποδεχθούν! Απλά να τα τρώτε και να τα πίνετε, και μην τα αμφισβητείτε. Όλοι όσοι υποτάσσονται και δίνουν προσοχή στα λόγια Μου θα λάβουν μεγάλες ευλογίες! Όλοι όσοι αναζητούν ειλικρινά την όψη Μου σίγουρα θα αποκτήσουν νέο φως, νέα διαφώτιση και νέες γνώσεις· όλοι θα είναι φρέσκοι και καινούριοι. Τα λόγια Μου θα εμφανίζονται σ’ εσένα ανά πάσα στιγμή, και θα ανοίξουν τα μάτια του πνεύματός σου, έτσι ώστε να μπορέσεις να δεις όλα τα μυστήρια του πνευματικού βασιλείου και να δεις ότι η βασιλεία βρίσκεται ανάμεσα στους ανθρώπους. Είσελθε στο καταφύγιο, και όλη η χάρη και οι ευλογίες θα σε περιβάλλουν· η πείνα και ο λοιμός δεν θα μπορούν να σε αγγίξουν, και οι λύκοι, τα φίδια, οι τίγρεις και οι λεοπαρδάλεις δεν θα μπορούν να σε βλάψουν. Θα έλθεις μαζί Μου, θα βαδίσεις μαζί Μου και θα εισέλθεις στη δόξα μαζί Μου!

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ομιλίες του Χριστού στην αρχή, Κεφάλαιο 15

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο