Καθημερινά λόγια του Θεού: Η εμφάνιση και το έργο του Θεού | Απόσπασμα 50

18 Οκτωβρίου 2020

Από τον καιρό κατά τον οποίο έχει κατατεθεί μαρτυρία για τον Παντοδύναμο Θεό —τον Βασιλιά της βασιλείας— το φάσμα της διαχείρισης του Θεού έχει ξεδιπλωθεί εξ ολοκλήρου σ’ ολόκληρο το σύμπαν. Όχι μόνο έχει κατατεθεί μαρτυρία για την εμφάνιση του Θεού στην Κίνα, αλλά έχει κατατεθεί μαρτυρία για το όνομα του Παντοδύναμου Θεού σε όλα τα έθνη και σ’ όλους τους τόπους. Όλοι τους φωνάζουν αυτό το άγιο όνομα, επιζητώντας να συναναστραφούν τον Θεό με κάθε δυνατό τρόπο, κατανοώντας το θέλημα του Παντοδύναμου Θεού και υπηρετώντας Τον συντονισμένα εντός της εκκλησίας. Αυτός είναι ο θαυμαστός τρόπος με τον οποίο εργάζεται το Άγιο Πνεύμα.

Οι γλώσσες των διαφόρων εθνών διαφέρουν η μία από την άλλη, αλλά υπάρχει μόνο ένα Πνεύμα. Αυτό το Πνεύμα συνδέει τις εκκλησίες σε όλο το σύμπαν και είναι ένα και το αυτό με τον Θεό, δίχως την παραμικρή διαφορά. Αυτό είναι κάτι αδιαμφισβήτητο. Τώρα, το Άγιο Πνεύμα τούς καλεί και η φωνή Του τους αφυπνίζει. Είναι η φωνή του ελέους του Θεού. Όλοι τους φωνάζουν το άγιο όνομα του Παντοδύναμου Θεού! Επίσης, αναπέμπουν αίνο και ψάλλουν. Ποτέ δεν μπορεί να υπάρξει η παραμικρή παρέκκλιση στο έργο του Αγίου Πνεύματος· αυτοί οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα για να προχωρήσουν στο σωστό μονοπάτι, δεν κάνουν πίσω —τα θαύματα μαζεύονται σωρός. Είναι κάτι που οι άνθρωποι δυσκολεύονται να φανταστούν και αδυνατούν να συλλογιστούν.

Ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Βασιλιάς της ζωής στο σύμπαν! Κάθεται στον ένδοξο θρόνο και κρίνει τον κόσμο, κυριαρχεί επί των πάντων και κυβερνά όλα τα έθνη· όλοι οι λαοί γονατίζουν σ’ Αυτόν, προσεύχονται σ’ Αυτόν, πλησιάζουν σ’ Αυτόν και επικοινωνούν μ’ Αυτόν. Όσο καιρό κι αν πιστεύετε στον Θεό, όσο υψηλό κι αν είναι το κύρος σας ή όσο ψηλά κι αν είστε στην ιεραρχία, αν αντικρούετε τον Θεό στην καρδιά σας, τότε πρέπει να κριθείτε και να προσπέσετε ενώπιόν Του, βγάζοντας ήχους οδυνηρής ικεσίας· έτσι, δρέπεις πραγματικά τους καρπούς των ίδιων των πράξεών σου. Ο ήχος του θρήνου είναι ο ήχος από το βασανιστήριο στη λίμνη της φωτιάς και του θειαφιού, είναι η κραυγή από τη συμμόρφωση με τη σιδερένια ράβδο του Θεού· αυτή είναι η κρίση μπροστά στο βήμα του Χριστού.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ομιλίες του Χριστού στην αρχή, Κεφάλαιο 8

Σε όλα τα έθνη του κόσμου μαρτυρούν το όνομα του Παντοδύναμου Θεού

Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Βασιλέας της βασιλείας, φανερώθηκε, κι ο σκοπός του έργου διαχείρισής Του σε όλο το σύμπαν εκτυλίσσεται. Την εμφάνισή Του μαρτυρούν όχι μόνο στην Κίνα, μα σ’ όλες τις χώρες. Καλούν το άγιο όνομά Του, ζητούν τη φιλία Του με κάθε τρόπο, κατανοώντας το θέλημά Του, υπηρετώντας μαζί στην εκκλησία. Το Άγιο Πνεύμα επενεργεί έτσι θαυμαστά. Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Βασιλέας της βασιλείας έχει φανερωθεί. Πράγματι, για το όνομα του Παντοδύναμου Θεού, υπάρχουν μάρτυρες σ’ όλα τα έθνη κι όλες τις χώρες.

Οι γλώσσες των εθνών διαφέρουν η μία από την άλλη, μα υπάρχει μόνο ένα Πνεύμα, που συνδέει τις εκκλησίες, που είναι ένα με τον Θεό, χωρίς αμφιβολία, χωρίς διαφορά. Το Άγιο Πνεύμα καλεί κι η φωνή Του τους ξυπνά. Το έλεος του Θεού είν’ η φωνή. Κι όλοι αναφωνούν το άγιο όνομα του Παντοδύναμου Θεού. Δοξολογούν και τραγουδούν. Δεν υπάρχει απόκλιση στο έργο του Πνεύματος. Στον ορθό δρόμο όλοι, σταθεροί. Δεν υποχωρούν ποτέ. Υπάρχουν θαύματα επί θαυμάτων, που δε μπορεί να φανταστεί ή να διανοηθεί o άνθρωπος. Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Βασιλέας της βασιλείας έχει φανερωθεί. Πράγματι, για το όνομα του Παντοδύναμου Θεού, υπάρχουν μάρτυρες σ’ όλα τα έθνη κι όλες τις χώρες. Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Βασιλιάς της ζωής σε όλο το σύμπαν! Στον ένδοξο θρόνο κάθεται και κρίνει τον κόσμο. Κυριαρχεί, ορίζει όλα τα έθνη. Όλοι γονατίζουν, προσεύχονται σ’ Αυτόν, έρχονται κοντά για να ’ναι μαζί Του. Όσον καιρό κι αν ήδη πιστεύεις στον Θεό, όσο κύρος και αν έχεις ή θέση υψηλή, αν αντιτίθεσαι στον Θεό στην καρδιά σου, τότε πρέπει να κριθείς από Αυτόν. Mπροστά Του πέφτοντας, με πόνο θα εκλιπαρείς, κι έτσι θα δρέπεις τους καρπούς των πράξεών σου. Αυτός είν’ ο θρήνος του μαρτυρίου στη λίμνη από φωτιά και θειάφι. Είν’ η κραυγή της παίδευσης απ’ τη σιδερένια ράβδο του Θεού. Αυτή είν’ η κρίση μπροστά στο βήμα του Χριστού. Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Βασιλέας της βασιλείας έχει φανερωθεί. Πράγματι, για το όνομα του Παντοδύναμου Θεού, υπάρχουν μάρτυρες σ’ όλα τα έθνη κι όλες τις χώρες. Πράγματι, για το όνομα του Παντοδύναμου Θεού, υπάρχουν μάρτυρες σ’ όλα τα έθνη κι όλες τις χώρες

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο